Resultaat zoeken in notulen

Gezocht op trefwoord

2022-07-15OPENING DOOR VOORZITTER Aanwezig: Bert, Alex, Jacqueline en Pauline

Taakverdeling:
Voorzitter: Jacqueline
Secretaris: Pauline
penningmeester: Bert
2022-07-15NOTULEN VORIGE VERGADERING + ONDERTEKENING
<
2022-07-15VASTSTELLEN AGENDA
 • Geen aanvullingen
2022-07-15POST
 • Geen post
2022-07-15AKTIELIJST
 • geen
2022-07-15DRAAIBOEK
 • Er is nog geen draaiboek
2022-07-15STAND VAN ZAKEN PRODUCTIES
 • De film van het toneelstuk Welwezen gaat niet door.
 • Aanmelden nieuwe leden.
  De minimum leeftijd voor nieuwe leden is 16 jaar. Er is ook een eigen telefoonnummer voor onze toneelgroep. We hebben ook een eigen website waar nieuwe leden zich kunnen aanmelden. Nieuwe leden kunnen zich ook via de e-mail aanmelden.
 • We gaan ook een Instagram account aanmaken zodat we ook een oproep kunnen doen voor o.a. jongeren die interesse hebben om toneel te spelen. Op facebook kunnen nieuwe leden zich ook aanmelden voor interesse om toneel te spelen.
  Wat te doen bij oprichten stichting.
 • Bert heeft verschillende notarissen bekeken, hij heeft een offerte gekregen van een notaris aan de Allerheiligenweg. Bert neemt contact op met deze notaris. Als de afspraak met deze notaris is gemaakt dan gaat hij samen met Jacqueline er naar toe.
  We kunnen wel online de statuten goed bekijken. De nieuwe naam van onze toneelgroep wordt Stichting Toneelgroep Haagse Beemden.
 • Belasting: Bert neemt contact op met de belasting omtrent informatie over de btw vrijstelling.
 • Organisatorische taken : Alex neemt de organisatorische taken op zich en hij gaat ook coördineren omtrent onze toneelrepetitie en tevens blijft hij ook onze productieleider.
 • 5. Repetitietijden Donderdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur. We hebben op de donderdagavond een half uur langer repetitie omdat de toneeluitvoeringen langer dan 45 minuten zijn. Zaterdagochtend gaan we extra repetitietijd inlassen. De tijden gaan we nog op onze website veranderen.
2022-07-15FINANCIEN
  • Bert vraagt een bankrekeningnummer aan zodra we bij de notaris zijn geweest. Na de statuten van de notaris kunnen we ons ook laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
   We hebben helaas een negatief saldo bij onze productie Toneelstuk Welwezen. We zijn nl circa 250 euro misgelopen bij het Kraaiennest; dit heeft te maken met de gratis entree op die dag. Bert maakt hiervoor een rekeningoverzicht omtrent dit negatieve saldo. In het vervolg is het beter om duidelijke afspraken te maken omtrent financiële uitgaven bij attributen en consumptie voor een toneelrepetitie en toneeluitvoering. Bij iedere productie gaan we 50 euro uitbetalen voor de belichting. Zoals bekend heeft Bert op eigen rekening geďnvesteerd in de belichting. De begroting gaan we ook op de interne website per repetitie zetten.
 • 2022-07-15RONDVRAAG
  Alex : Ik kan er helaas niet bij zijn bij de extra repetitie op de zaterdagochtenden. Volgende Bestuursvergadering: Bert neemt contact op met de notaris, daarna maken we een nieuwe afspraak voor de volgende bestuursvergadering.
  2022-07-15VOLGENDE VERGADERING
  • niet vastgelegd
  2022-09-19OPENING DOOR VOORZITTER
  Aanwezig : Alex, Bert, Jacqueline, Pauline
  2022-09-19NOTULEN VORIGE VERGADERING + ONDERTEKENING
  • Bij punt 3 Bij iedere productie gaan we 50 euro uitbetalen voor de belichting.
  • Bij punt 8 De naam is Stichting Toneelgroep Haagse Beemden.
  • De notulen van de vorige vergadering zijn na bovengenoemde wijziging goedgekeurd.
  2022-09-19VASTSTELLEN AGENDA
  • Geen aanvullingen
  2022-09-19POST
  2022-09-19AKTIELIJST
  2022-09-19DRAAIBOEK
  2022-09-19STAND VAN ZAKEN PRODUCTIES
  2022-09-19FINANCIEN
  • We willen graag een bankrekening openen bij de Rabobank.
   Belasting:
   Als culturele instelling zijn wij belastingvrij.
   Bert vraagt bij de belasting om advies of wij als stichting toch belasting kunnen betalen.
   Verhuur aan instellingsbedrijven van kerstman en paas pak:
   Bert wilt zichzelf verhuren als kerstman daar vraag hij 50 euro voor Als er een elf mee komt dan word er 35 euro extra gevraagd. En 25 euro gaat dan naar het elfje.
   Hij heeft ook voor de verhuur een paas pak. 25 euro 25 euro borg
   Bij verhuur moet er wel belasting betaald worden.
 • 2022-09-19WAT VERDER TAFEL KOMT
  • Organisatorische taken : Alex neemt de organisatorische taken op zich en hij gaat ook coördineren omtrent onze toneelrepetitie en tevens blijft hij ook onze productieleider.
   5. Repetitietijden Donderdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur. We hebben op de donderdagavond een half uur langer repetitie omdat de toneeluitvoeringen langer dan 45 minuten zijn. Zaterdagochtend gaan we extra repetitietijd inlassen. De tijden gaan we nog op onze website veranderen.
 • 2022-09-19WAT VERDER TAFEL KOMT
  • Blz. 2 punt 5
   Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken. Zeven dagen onbereikbaar willen we graag laten wijzigen in veertien dagen.
  • Blz. 5 Artikel 12
   Dit artikel heeft geen toegevoegde waarde voor onze toneelgroep dus willen we dit laten verwijderen.
   Bert neemt contact hierover met de notaris.
   Korte film
  • Korte film Bert wil Wilco uitnodigen omtrent ons toneelstuk Welwezen voor een korte film met de drone te maken. Wilco speelt de trompet en Alice komt later in beeld. Voor de Drone vraagt degene van wie de drone is twee flessen wijn.
   Draadloze microfoons en belichting
  • De belichting is eigendom van Bert, de stichting huurt van Bert. We betalen per productie 50 euro aan Bert. Voor de aanschaf van draadloze microfoons gaan we een aanvraag doen bij het Wijkplatform. Voor zes draadloze microfoons hebben ongeveer 800 euro nodig.
   Uitwisseling Kameleon Pronsenbeek
  • Jetze van der Ham heeft onze gegevens doorgegeven aan de toneelgroep Kameleon uit Prinsenbeek. We kunnen met hun een uitwisseling doen en dan kunnen we in het Kraaiennest ons optreden doen. Kameleon doet een voorstelling in t kraainest en wij in Prinsenbeek
   Bert gaat dit voor ons uitzoeken.
   Rekwisietenmedewerker, kledingmedewerker decorbouwer en opbouwer
  • Voor deze werkzaamheden willen we graag een coördinator aanstellen. We kunnen dit bij de groep polsen wie belangstelling heeft.
   Mooi werk
   Bij mooi werk kun je voor verenigingen en vacatures vrijwilligers terecht.
   Bert wordt hiervoor onze contactpersoon
   Arcjief in de cloud
  • Voorstel is het archief in de Cloud te doen. Bert gaat uitzoeken welke Cloud we het best kunnen gebruiken.
   Reglement opstellen
  • Bij Mooi Werk kun je een reglement vinden voor onze toneelgroep. Bert stuurt een concept reglement naar ons toe.
  2022-09-19RONDVRAAG
  geen vragen
  2022-09-19VOLGENDE VERGADERING
  2022-10-05OPENING DOOR VOORZITTER
  2022-10-05NOTULEN VORIGE VERGADERING + ONDERTEKENING
  • Blz. 2. Als er een “Elf” meekomt dan word er 35 euro extra gevraagd en is 25 euro voor de “Elf” voor haar/zijn deelname
  • 1. Verhuur Paaspak Verhuur paaspak 25 euro huur en 25 euro borg. Bij verhuur moet er wel belasting betaald worden.
  • Blz. 3. Uitwisselen Kameleon Prinsenbeek Kameleon doet uitwisseling in het Kraaiennest en wij in Prinsenbeek. Bert neemt hierover contact op met Kameleon.
  • Algemene opmerking als er bij een concept notulen aanpassingen zijn dan hoeft dit niet gelijk verzonden te worden. Opmerkingen over de notulen kunnen in de app gezet worden.
  2022-10-05VASTSTELLEN AGENDA
  • Aktielijst maken na de rondvraag
  2022-10-05POST
  • Geen post
  2022-10-05AKTIELIJST
  • We kunnen een aktielijst maken na de rondvraag
  2022-10-05DRAAIBOEK
  • nog geen draainoek aanwezig
  2022-10-05STAND VAN ZAKEN PRODUCTIES
  • Idee van Roel & Julia willen we graag op 5 mei en tijdens het wijkfeest uitvoeren. We kunnen dit stuk om het uur uitvoeren. De Sleutel organiseert Buurtfeesten daar kunnen we 3 uitvoeringen doen. Probleem is: je kan geen entree vragen maar we hebben wel onkosten. Ik mis de goedkeuring van de begroting
  2022-10-05FINANCIEN
  • Voor de aanschaf van de zendmicrofoons willen we graag een aanvraag doen bij het Wijkplatform. Begroting is goedgekeurd
  • We zouden een bankrekening openen bij de Rabobank openen. Bert heeft contact opgenomen met de bank, maar dit ging heel lang duren voordat we een rekening konden openen. Bert is daarna bij de ING informatie gevraagd over openen van een bankrekening, echter ging dit ook te lang duren. Bert heeft daarna contact opgenomen bij de ABN AMRO en we gaan daar een bankrekening openen
  2022-10-05WAT VERDER TAFEL KOMT
  • Huishoudelijk reglement: Voor 2023 gaan wij een subsidie aanvragen bij de Gemeente.
   In januari willen we een vergadering inplannen, m.b.t. het beleidsplan 2023 en de Begroting.
  • Film welwezen: Wilco en Alice hebben toegezegd om mee te doen met de film Welwezen
  • Cloud: De secretaris heeft de taak, in opdracht van Jacqueline en Bert om dingen in de Cloud te zetten en of te verwijderen. De notulen staan in de map bestand 221005 (amerikaanse notitie hand in de alfabetische volgorde). Er staan nu 2 notulen in die in de juiste stand van zaken staan.
  • Cloud: De secretaris heeft de taak, in opdracht van Jacqueline en Bert om dingen in de Cloud te zetten en of te verwijderen. De notulen staan in de map bestand 221005 (amerikaanse notitie hand in de alfabetische volgorde). Er staan nu 2 notulen in die in de juiste stand van zaken staan.
  2022-10-05RONDVRAAG
  • We gaan een aktielijst bij de notulen doen.
   - Jacqueline : een tennismaatje van Jacqueline is afgevallen, maar er is een nieuw tennismaatje; haar naam is Thea en wil graag meedoen aan de speltraining om te kijken of toneelspelen iets voor haar is.
   - Bert : We willen graag 1x per maand een bestuursvergadering
  2022-10-05VOLGENDE VERGADERING
  • 7 november 2022 15.00 uur
  2022-11-14OPENING DOOR VOORZITTER
  2022-11-14NOTULEN VORIGE VERGADERING + ONDERTEKENING
  • Aanvulling: Begroting Roel & Julia goedgekeurd
  2022-11-14VASTSTELLEN AGENDA
  • Aanvullingen:
  • Horeca bij uitvoeringen
  • kleding en decor Waalwijk
  • afscheidspresentjes
  2022-11-14POST
  • IN: gemeente Breda, goedkeuring aanvraag subsidie Roel & Juliet
  • IN: Notaris: inschrijving handelsregister KvK.
  • IN: Belasting: Brief over inkomstenbelasting 3e kwartaal
  • IN: Gemeente Breda, formulier aanvraag zendmicrofoons opnieuw aanvragen
  • UIT: gemeente Breda aanvraag zendmicrofoons

  • UIT: Belasting opgaaf BTW 3e kwartaal
  2022-11-14AKTIELIJST
  • zie bijlage
  2022-11-14DRAAIBOEK
  2022-11-14STAND VAN ZAKEN PRODUCTIES
  • Dinner for one: openbare verkoop wordt naar voren geschoven naar 21 november
   • Publiciteit: op 2 december komt er een persbericht in het HBNieuws
   • poster: 2x A3 en 100x A5
   • 21 december muziek van Milo
   • Entree Gageldonk en Verbinding is 2 euro
   • Opbouw verlichting met hulp van Rien
   • hulp bij klaarzetten stoelen vraagen aan groep
   • Wondere wereld:
   • Uitvoeringen: 2 juni kraaienest, 3 juni Gageldonk, 17 juni de Sleutel
    Generale: 1 juni. overleggen met groep
   • Roel & Juliet: uitvoering 10 juni op wijkfeest
   • Film welwezen gaat niet door vanwege verloren gaan van drone
  2022-11-14FINANCIEN
  • Er is op de website een overzicht gemaakt van de financien. dit is alleen toegankelijk voor het bestuur. Op de deelnemersvergadering wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van de financien
  • De ABN-AMRO rekening is goedgekeurd en wordt nu afgewerkt
  2022-11-14WAT VERDER TAFEL KOMT
  • Jaarvergadering: Jacqueline vraagt aan groep of een jaarvergadering gewenst is, koffie/thee gratis overeige consumpties voor eigen rekening
  • Alice heeft een afscheidskado gekregen
  • Alex krijgt een afscheidskado
  • Afscheidskados worden pas gegeven na 1 jaar deelneming 15 euro, na 2 jaar 20 euro, na 3 jaar 30 euro
  • We maken geen gebruik van het aanbod van kleding en decor over te nemen van een toneelgroep uit Waalwijk
  2022-11-14RONDVRAAG
  geen vragen
  2022-11-14VOLGENDE VERGADERING
  • 5 december bij Jacqueline
  2022-12-05OPENING DOOR VOORZITTER
  2022-12-05NOTULEN VORIGE VERGADERING + ONDERTEKENING
  • Op een typefout na goedgekeurd en ondertekend
  2022-12-05POST
  • Geen post
  2022-12-05AKTIELIJST
  2022-12-05DRAAIBOEK
  • Zie bijlage
  2022-12-05STAND VAN ZAKEN PRODUCTIES
  • Dinner for one Voorverkoop is gestart: momenteel 22 kaarten in voorverkoop
  • Wondere wereld Geen bijzonderheden
  • Romeo Juliet Geen bijzonderheden
  • Speltraining Is bijna afgelopen op 22 december worden de monologen gespeeld op de laatste speltraining. Diana kan dan niet aanwezig zijn dus haar monoloog wordt op de 15e gespeeld.. Jacqueline is de 15e afwezig
  • Kerstman verhuur gaat niet door vanwege het ontbreken van een bankrekening
  • Jaarvergadering
   koffie thee gratis, overige consumpties eigen rekening(Aktie: Jacqueline)
   Ervaringen deelnemers afgelopen jaar. (Aktie Jacqueline)
   Vooruitblik 2023, wat gaan we doen (Aktie: Bert
   Tijden repetities aanpassen (Aktie: Pauline)
   Deelnemersgeld aanpassen, wordt 15 euro(Aktie: Bert)
   Rondvraag (aktie Pauline)
  2022-12-05FINANCIEN
  • Buurthuis Gageldonk is niet belastingplichtig en sturen dus geen facturen met BTW.
  • ABN AMRO aanvraag is nog niet rond
  2022-12-05WAT VERDER TAFEL KOMT
  • Decor/techniek medewerker wordt gevraagd op jaarvergadering, bij geen reactie via Mooiwerk.
  2022-12-05RONDVRAAG
  geen vragen
  2022-12-05VOLGENDE VERGADERING
  • 9 januari 2023, 15.00 uur bij Jacqueline
  2023-01-05OPENING DOOR VOORZITTER
  2023-01-05VASTSTELLEN AGENDA
  • Cadeautje Simone
  • Sponsor 25 euro
  • Telefoontje castingburo, betaald publiek 45 euro
  2023-01-05POST
  • Inkomende post Belastingdienst inkomstenbelasting
  2023-01-05AKTIELIJST
   2023-01-05DRAAIBOEK
   2023-01-05STAND VAN ZAKEN PRODUCTIES
   • Dinner for one is succesvol afgerond, er is goede publiciteit geweest en de reacties van het publiek waren enthousiast.
   • Speltraining De speltraining is ook afgerond, iedereen heeft een monoloog gespeeld op deze avond. Iedereen keek er tegen op om een monoloog te spelen maar uiteindelijk heeft iedereen het wel gedaan
   • Wondere wereld In januari start de wondere wereld en in februari start Roel & Juliet.
   2023-01-05FINANCIEN
   • Nog steeds geen reactie van de ABN-AMRO Bert houdt de vinger aan de pols
   2023-01-05WAT VERDER TAFEL KOMT
   • JaarverslagBert heeft een jaarverslag gemaakt, niet iedereen heeft het kunnen lezen. Reacties graag voor zondag 8 januari zodat het verslag met een agenda naar de deelnemers verstuurd kan worden
   • Deelnemersvergadering Voorbereiding Deelnemersvergadering 12 januari De agenda wordt zondag verstuurd, de taken zijn verdeeld
   • We hebben een sponsoring gehad van een toeschouwer van 25 euro. Het bedrag van de sponsoring wordt besteed aan een bloemetje voor Simone die haar werkzaamheden gratis uitvoert.(Bert)
   • We hebben een verzoek gehad van een castingburo uit Hilversum of we als betaald publiek bij een opname willen zijn. Vergoeding is 45 euro per persoon. We leggen dit voor op de jaarvergadering. (Bert)
   2023-01-05RONDVRAAG
   geen vragen
   2023-01-05VOLGENDE VERGADERING
   • 6 februari, 13.00 uur, bij Jacqueline
   2023-03-13OPENING DOOR VOORZITTER
   2023-03-13NOTULEN VORIGE VERGADERING + ONDERTEKENING
   Bert was vergeten de notulen mee te nemen dus dit wordt doorgeschoven naar volgende vergadering
   2023-03-13VASTSTELLEN AGENDA
   • Geen aanvullingen
   2023-03-13POST
   • IN: Mooiwerk: Er wordt een maatwerk project opgezet voor organisaties die vrijwilligers zoeken. We kregen het verzoek om hieraan mee te werken. Bijeenkomst op 12 of 18 april. We willen ons wel aanmelden met een voorkeur voor 12 appril. Jacqueline en Bert gaan daar naar toe.
   • IN: Belasting: Aanslag van 5200 euro wegens niet aangeven belasting. Bert heeft gebeld en toen bleek dat de aangifte wel is binnengekome n en voor de sluitingstermijn. Aanslag en boete worden rechtgezet.
   • IN: Belasting: De belasting heeft positief gereageerd op het verzoek om vrijstelling van BTW. We krijgen dus geen aanslagen meer. Mochten er toch aanslagen komen dan kunnen we invullen met nihil.
   • IN:Mooiwerk: We kregen bericht over sociale veiligheid en de optie om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Voor onze stichting vinden we dat hier geen noodzaak voor is.
   • HB-EVENTS: Gaan een vrijwilligersgala organiseren, het verzoek is om 4 vrijwilligers aan te melden. We gaan Nelleke vd Zee aanmelden en Pauline en Bert,
   2023-03-13AKTIELIJST
   • Draaiboek is gemaakt
   • Wijziging van beheer bij ABN-AMRO is in behandeling.
   • Jaarverslag afwerken. Pauline en Bert kijken het verslag na en geven voor 20 maart hun opmerkingen en goedkeuring.
   2023-03-13DRAAIBOEK
   • Ontwerpen affiches zijn afgewerkt, ontwerpen decor zijn ook afgewerkt.
   • Binnenkort afwerken: Persberichten maken, ontwerp kleding maken
   2023-03-13STAND VAN ZAKEN PRODUCTIES
   • Mijn droom
    • Edith en Diana zijn coordinatoren kleding. Harry maakt het decor, het concept affiche is goedgekeurd
   • Roel & Juliet
    • Concept affiche is goedgekeurd
   2023-08-16Opening door voorzitter
   2023-08-16Notulen zijn ondertekend
   2023-08-16POST
   UIT: Kamer van koophandel
   2023-08-16POST
   UIT: Kamer van koophandel
   2023-08-16AKTIELIJST
   a) 23-02-06 wijziging dubbele bevestiging bank: Dit loopt nog
   b) 2023-03-13 Nieuwe voorstellingen zichtboekjes aanvragen Zie punt 8.5
   c: 2023-04-13 Eindejaarsvoorstelling persbericht maken vervalt wegens voldoende deelmemers
   d) 2023-05-08 Nw seizoen planning maken. Is gemaakt tot 31 december, de rest volgt z.s.m.
   e: 2023-05-08 Ideal: kinderziektes eruit halen.
   Bert kijkt dit na
   f: 2023-05-08 Vrijwilligers betalen geen deelnamegeld.
   HH reglement aanpassen. Is afgewerkt
   g: Evaluatie nw vrijwilligers, afspraak maken met Janni. Bert heeft al telefonisch contact gehad en vraagt na of ze nog behoefte heeft aan een mondeling gesprek
   h: Google drive opnieuw inrichten Dit had bij Bert even geen prioriteit vanwege ziekenhuis en herstel maar kan nu afgewerkt
   2023-08-16DRAAIBOEK
   a) 2023-06-04 Speltraining concept persbericht klaar vervalt wegens voldoende deelnemers
   b) 2023-07-01 Speltraining persbericht op sociale media vervalt wegens vol-doende deelnemers
   c) 2023-09-01 Speltraining persbericht naar HBNieuws vervalt wegens vol-doende deelnemers
   2023-08-16DRAAIBOEK
   a) 2023-06-04 Speltraining concept persbericht klaar vervalt wegens voldoende deelnemers
   b) 2023-07-01 Speltraining persbericht op sociale media vervalt wegens vol-doende deelnemers
   c) 2023-09-01 Speltraining persbericht naar HBNieuws vervalt wegens vol-doende deelnemers
   2023-08-16Vorige notulen
   2023-08-16Vorige notulen
   a. Punt 8.a Harry wil helft kubussen overnemen, vanwege zijn aandeel in decor, schenken we deze aan hem
   b. Punt 14, deelnemerstop, we houden geen deelnemersstop omdat we deelnemers kunnen verdelen over verschillende producties
   2023-08-16STAND VAN ZAKEN PRODUCTIES
   a. Eindejaarsvoorstelling, deelname: Nicole, Harry en Jacqueline, De leescommissie is bezig, Voorstellingen in Buurthuis Gageldonk en Wijkcentrum Heksenwiel
   b. Speltraining 2023, start op 14 september
   c. Voorstelling 2023-2024. Zichtboekjes worden aangevraagd bij het NVA, opvoeringen in mei 2024
   d. Kindergroep: Dit plan zetten we even in de koelkast vanwege de fysieke gesteldheid van Bert
   e. Leescommissie: Bert heeft een lidmaatschap aangevraagd (prive) bij de Nederlands Verening Amateurtheater, we kunnen daar toneelstukken aanvragen. Web-site: http://www.nvabibliotheek.nl
   2023-08-16STAND VAN ZAKEN PRODUCTIES
   a. Eindejaarsvoorstelling, deelname: Nicole, Harry en Jacqueline, De leescommissie is bezig, Voorstellingen in Buurthuis Gageldonk en Wijkcentrum Heksenwiel
   b. Speltraining 2023, start op 14 september
   c. Voorstelling 2023-2024. Zichtboekjes worden aangevraagd bij het NVA, opvoeringen in mei 2024
   d. Kindergroep: Dit plan zetten we even in de koelkast vanwege de fysieke gesteldheid van Bert
   e. Leescommissie: Bert heeft een lidmaatschap aangevraagd (prive) bij de Nederlands Verening Amateurtheater, we kunnen daar toneelstukken aanvragen. Web-site: http://www.nvabibliotheek.nl
   2023-08-16FINANCIEN
   a. Tijdens evaluatie kwam naar voren om bij de kassa een qr-code te plaatsen waar-mee bezoekers de entree kunnen betalen. Dit is mogelijk en gaan we dus voort-aan zo hanteren.
   b. Tijdens de evaluatie kwam naar voren on de regeling bij sponsoring te wijzigen. De regeling gen wordt nu: Ieder bedrag is mogelijk maar bij 50 euro of meer een jaar lang gratis entree
   2023-08-16WAT VERDER TAFEL KOMT
   a. Vrijwilligers-info avond, Voor het werven van vrijwilligers organiseren van een vrijwilligersavond, welke vrijwilligers hebben we nodig, wat kan jij betekenen voor ons? Deze avond proberen we te houden op 7 september om 19.30 uur in Buurt-huis Gageldonk
   b. De algemene voorwaarden zijn aangepast op punt 3.2 declaratie-formulier. Declaraties uitsluitend via dit formulier aanvragen
   2023-08-16RONDVRAAG
   geen vragen
   2023-08-16RONDVRAAG
   geen vragen
   2023-08-16Volgende vergadering
   18 september 16.00 uur op de Asterddijk
   2023-08-16Volgende vergadering
   18 september 16.00 uur op de Asterddijk
   2023-09-18OPENING DOOR VOORZITTER
   2023-09-18NOTULEN VORIGE VERGADERING + ONDERTEKENING
   • Niet vermeld dat Pauline afwezig was
   • Niet vermeld dat er gesproken is over extra belichting
   2023-09-18VASTSTELLEN AGENDA
   • Geen aanvullingen
   2023-09-18POST
   • IN: Egida, opzegging
   • IN: Kraaienest, bevestiging reserving 25 mei
   • IN: Bezemsteel, uitnodiging opening
   • IN: Kievitslaar, bevestiging reservering 6 april
   2023-09-18AKTIELIJST
   • Wijzigen dubbele bevestiging bank: is afgewerkt
   • Inlezen nieuwe boekjes: loopt nog
   • planning maken nw seizoen: Aktie Bert
   • google drive opnieuw opstarten: Aktie Bert
   2023-09-18DRAAIBOEK
   • Het draaiboek moet weer aangevuld worden en enkele items moeten worden aangepast ivm vervroeging subsidie0aanvraag
   2023-09-18STAND VAN ZAKEN PRODUCTIES
   • Eindejaarsvoorstelling
    • Buurthuis Gageldonk 23 december, Milo benaderen
     Wijkcentrum Heksenwiel afbellen
     Lucaskerk afbellen
     Diane en Marvin betalen geen deelnemersgeld
   • Speltraining 2023
    • is gestart
   • Voorstelling 2023-2024
    • leescommissie ie bezig
     6 april werkdag in Kievitslaar
   • Wijkfestival
    • leescommissie is bezig
   • Leescommissie
    • er is een lidmaatschap aangevraagd bij NVA (Nederlandse Vereniging Amatertoneel
   2023-09-18FINANCIEN
   • er ligt voortaan een qr-code bij de entree voor mobiel betalen entree
  • 2023-09-18WAT VERDER TAFEL KOMT
   • We gaan een rolbanner aanschaffen te gebruiken bij voorstellingen en promotie-activiteiten
    Google drive is weer onieuw opgezet en kan ingericht worden
    Vanaf nu hanteren we een deelnemersstop, nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst
    Egidia wordt uitgeschreven en komt in de mailglijst van externe fans
    Voor Milo wordt een cadeutje gekocht. Tip: Theepakket
    We gaan een extra belichting aanschaffen met een mobiele spot
  • 2023-09-18RONDVRAAG
   geen vragen
   2023-09-18VOLGENDE VERGADERING
   • 6 november 2023 16.00 uur, Asterddijk
  • 2023-10-05STAND VAN ZAKEN PRODUCTIES
   • Roel & Julia: Idee van Roel & Julia willen we graag op 5 mei en tijdens het wijkfeest uitvoeren. We kunnen dit stuk om het uur uitvoeren. De Sleutel organiseert Buurtfeesten daar kunnen we 3 uitvoeringen doen. Probleem is: je kan geen entree vragen maar we hebben wel onkosten
   2023-11-06OPENING DOOR VOORZITTER
   2023-11-06NOTULEN VORIGE VERGADERING + ONDERTEKENING
   • Goedgekeurd en ondertekend
   2023-11-06POST
   2023-11-06AKTIELIJST
    • 2023-05-08 nieuwe seizoen planning maken Aktie: Bert in behandeling
    • 2023-05-08 google drive opnieuw inrichten Aktie: Bert/Pauline in behandeling
    • 2023-09-18 Draaiboek Aanpassen aanvraag in januari in wijkplatform Aktie: Bert in behandeling
    • 2023-09-18 Draaiboek Nieuwe maken 2024 Aktie: Bert in behandeling
    • 2023-09-18 wachtlijst nieuwe deelnemers weer terug naar normale situatie, dus is weer mogelijk Aktie: Bert afgewerkt
    • 2023-09-18 Milo theepakket aanschaffen Aktie: Pauline in behandeling
    • 2023-09-18 Extra belichting aanschaffen Aktie: Bert in behandeling
    • 2023-11-06 jaarverslag voorwoord maken en concept mailen naar bestuur Aktie: Jacqueline in behandeling
    • 2023-11-06 jaarverslag maken Aktie: Bert in behandeling
    • 2023-11-06 mooiwerk vervanging Janni Aktie: Bert in behandeling
   2023-11-06DRAAIBOEK
    • PRODUCTIE DATUM OMSCHRIJVING AFWERKING STATUS
     Algemeen 2023-12-01 Aanpassen Algemene Voorwaarden Bestuur nog afwerken
     Algemeen 2023-12-01 Jaarvergadering plannen Bestuur nog afwerken
     Algemeen 2023-12-01 Concept jaar verslag klaar Bert nog afwerken
     Algemeen 2024-01-06 Jaarverslag klaar Bert nog afwerken
     Algemeen 2024-01-10 Kascontrole Bestuur nog afwerken
   2023-11-06STAND VAN ZAKEN PRODUCTIES
   • Eindejaarsvoorstelling
    • Ontmoetingscentrum De Sleutel 22 december
     Buurthuis Gageldonk 23 december Milo gaat muziek verzorgen
     Ria wil bij de voorstellingen de kassa beheren
     Bert heeft morgen een afspraak met Natasja om te kijken of we op 21 december een generale kunnen houden
     Affiche is goedgekeurd
   • Speltraining 2023
    • Afgewerkt. Komende donderdag nog monologen voor degeen die willen
    • De evaluatie was positief bevonden voor alle deelnemers
    • Voorstelling 2023-2024
     • Voorstel om het niet in een jongerencentrum te laten afspelen maar in een verslavingskliniek
      Ruben een nieuwe deelnemer komt a.s. donderdag
    • Wijkfestival
     • Het wordt een bvoorstelling met veel muziek en weinig tekst, Bert maakt een verbindend verhaal tussen de muziekstukken
    • leescommissie is bezig
     • De leescommissie bestaat uit Jacqueline, Janni en Bert
    • Leescommissie
   2023-11-06FINANCIEN
  • kascontrole door Jacqueline en Pauline op 27 december
  • 2023-11-06WAT VERDER TAFEL KOMT
   • Evaluatie met Peter moet geregeld worden
   • Cadeautje voor Simone en Edith, de voorgestelde mokken met foto zijn goedgekeurd, voor Simone met logo Milo Schmink
   2023-11-06RONDVRAAG
   geen vragen
   2023-11-06VOLGENDE VERGADERING
   • 11 december, 16.00 uur, bij Jacqueline