Aktielijst

Ingelogd als:

NOTULENAGENDAPUNTOMSCHRIJVINGAKTIEAFWERKINGSTATUS
2023-05-0810. wat vegoogle driveopnieuw inrichtenBert/Paulinein behandeling
2023-11-06DraaiboekjaarverslagmakenBertin behandeling
2023-12-19Draaiboekkascontroleafwerkenbestuurin behandeling
2023-12-19jaarverslaop websiteplaatsenBertin behandeling
2024-02-21FinancienSponsorsJacqueline gaat sponsors benaderen Jacqueelinein behandeling
2024-02-21Notulendigitaal ondertekenenmogelijk makenBertin behandeling
2024-02-21FinancienSponsorssponsors benaderenJacquelinein behandeling
2024-02-21Financienkascontrolekas nakijkenbestuurin behandeling
2024-05-15OudjesLocatie uitvoering. Gageldonk ipv VerbindingvastleggenBertin behandeling
2024-05-15jaarvergaderingvacaturesop website plaatsenBertin behandeling
2024-05-15jaarvergaderingarchief nieuwsbrievenop website plaatsenBertin behandeling
2024-06-19wat verder ter tafel komtKamer van Koophandel inschrijving Nicole regelenBeertin behandeling
2024-06-19wat verder ter tafel komtemail adres voor secretariaat aanmakenBertin behandeling
2024-06-19PostTheater Zuidland uitnodiging kunstprojectafmeldingNicolein behandeling
2024-06-19Stand van zaken producties4 oudjes uitvoering locatie Gageldonk 2x vastleggenBertin behandeling
2024-06-19Stand van zaken productiesAnimal farmwerkdag, generale en uitvoering vastleggenBertin behandeling
2024-06-19Stand van zaken productiesBannerkijken of deze schade heeft opgelopenBertin behandeling