Rekwisieten wijzigen bevestigd

De rekwisietenlijst is als volgt bevestigd:

Speler:
Rekwisiet:
Aanwezig:

Rekwisietenlijst bevestiging wijziging