kaartverkoop gageldonk verwerkt

Beste

We hebben het volgende genoteerd:
Naam:
Email:
Aantal kaarten:


DATUMNAAMAANTALENTREETOTAAL
21 mei 20205 euro 0 euro


U kunt het bedrag van 0 euro overmaken op rekeningnummerr
NL12 ABNA 0453 0330 24
tnv LJ van Gerven
Onder vermelding van uw naam

Indien er geen betaling heeft plaats gevonden vervalt uw reservering op 15 mei