Jan Rap en z’n maat tekst pagina

KlAAS (kujesman)

STAFLEDEN:

Elly, Tymen, Koen

CLIENTEN:

Gemma, Lenny, Charrie, Louis, Klaasje, Derek,

0000SCENE 01
================================
0001(Het toneel is leeg Dan komt Klaas binnen met een blikje red bull, Hij gaat opzij van het toneel waar hout etc. ligt Gedurende de volgende scenes prutst hij verder aan het hout timmeren, zagen, alles wat nodig is om zitblokken te maken. Af en toe gaat hij ook zitten, shaggie rollen, krantje lezen. Hij zit duidelijk in zijn eigen wereldje, maar merkt heel goed wat er om hem heen gebeurd. Intussen komt Elly op, een staflid, dat een "kamertje" klaar maakt. Gemma komt binnen. Ze heeft van alles over elkaar aan, ook haar jas. In haar hand een vuilniszak en over haar schouder een perzisch kleedje. Ze staat een tijdje stil, kijkt om zich heen en loopt dan door naar de krepo, waarop ze gaat zitten. Haar spulletjes zet ze bij zich. Een poosje blijft ze zitten kijken, dan doet ze haar schoenen uit en zet haar voeten wijd en plat neer. Ze beweegt haar tenen. Lenny is in keuken bezig, en gaat met eten weg).
================================
0002GEMMAEeeeh.... zere tene...... klerezooi................ (ze knoopt haar jas los, kijkt achter zich of er iemand komt, begint dan aan haar voeten te pulken. Daarna zet ze haar voeten weer op de grond, bedenkt zich dan, staat op en pakt haar perzisch kleedje, dat ze voor de krepo neerlegt, gaat weer zitten en zet haar blote voeten op het kleedje. Ontspannen) Eeeh.... lekker....... (na een poosje begint ze weer onrustig te draaien en om te kijken.) Ja, komt er nou nog iemand..... godverdomme de hele dag op het station gestaan met m'n zakkie en m'n kleedje.... godverdomme..... de hele dag gestaan.... ik heb niks geen poten meer, eindelijk dat ik es zit....... kenne ze wel, mij de straat op mieteren...... ik heb geen buitenhuis, dat ik daar es ken relaxen..... smeerpijpen dat 't zijn, mij de straat op mieteren......
================================
0003KLAAS(slaat met een klap een spijker in)
================================
0004GEMMA(schrikt) Kijk uit voor je jatte..
================================
0005KLAAS(schrikt)(kijkt even naar haar en glimlacht)
================================
0006GEMMA: (trekt een grimas naar hem) Zit jij daar dom te doen... he zeg, hebben ze hier geen dous, dat ik me effe op kan tutte.... de hele dag op het station gestaan, ja, waar moest ik anders heen. de Hilton was vol ha ha..... Zeg.... waar heb jij je kamer, ook daarzo zeker......
================================
0007KLAAS:(haalt alleen zijn schouders op en gaat gewoon verder)
================================
0008GEMMA(wijzen naar trap) Ik krijg m'n kamer daarzo..... ik mot effe wachten, zei ze, ze maakt 'em voor me klaar..... Nou ja, dan blijf ik toch zeker effe wachten, ik zit hier best... godverdomme zere tene, ik heb niks geen poten meer. (ze wrijft met haar voeten over elkaar en kijkt weer voor zich)
================================
0009CHARRIE(komt binnen. Hij kijkt eerst de ruimte af en loopt dan door tot vlakbij de krepo. Dan kijkt hij lang naar Gemma, die gewoon voor zich blijft kijken, tenslotte zegt hij) Ch-Ch-Ch...... Ch.Ch.Ch... Ch-Ch-Charrie.......
================================
0010GEMMA(houdt even op met voeten wrijven en kijkt nadenkend voor zich)
================================
0012CHARRIE(doet een stap naar Gemma) Ch-Ch-Ch. Charrie.........
================================
0013KLAAS(houdt even op met wat hij doet, kijkt naar Charrie, gaat dan weer verder)
================================
0014CHARRIE(roept hartstochtelijk) Ch-Ch-Ch-Charrie.......
================================
0015GEMMA(geeft een trap tegen haar schoen en roept) Zeg, ik zit hier toch wel goed, he... dit is toch een Opvanghuis voor mensen die ergens uit gemieterd zijn, dit is toch geen psychiatrische inrichting
================================
0016CHARRIECh-arrie..... zo heet ik.... Charrie. Ze zitten achter me aan. Ik ben gevlucht uit een kindertehuis.....
================================
0017GEMMA(kijkt even maar hem om en dan weer terug) (face to face) Goeie God, jij bent me een probleem.... als je je bek niet eens ken gebruiken, vraag ik me af hoe het met de rest van je lichaam staat... (lacht hard en staat op, pakt haar schoenen en de vuilniszak en loopt langs Charrie, raakt hem met de schouder aan, zodat hij opzij stapt) Ik ziet je straks wel.... ik gaat me eige eerst lekker optutte.... de hele dag met me zakkie op het station is ook niet alles en in de Hil-ton hadden ze geen kamer meer..... ha-ha..... de dous is boven zeker..... (af)
================================
0018CHARRIE(kijkt haar verbaasd na. loopt dan opgewonden naar Klaas en komt niet uit zijn woorden) Hoe. hoe-hoe-hoe.....
================================
0019KLAAS(kijkt even naar hem op en slaat dan zijn spijker in)
================================
0020CHARRIE(schrikt van de klap, springt achteruit) Heet zij.....?
================================
0021KLAASIk zou het niet weten.....
================================
0022CHARRIE(kijkt naar de krepo, gaat er naar toe en betast hem) Goeie stoel zeg.... als je van achter binnenkomt, ziet niemand je....
================================
0023LENNY(komt binnen en schuift apathisch naar de krepo. Gaat zitten met hoofd omlaag, wriemelt aan haar haar)
================================
0024CHARRIE(Charrie kijkt benieuwd naar haar, gaat iets opzij, tenslotte zegt hij) Goeie stoel he (als ze totaal niet reageert, komt hij iets naar haar toe) He, ik ben het... Charrie...
================================
0025LENNY(kijkt even vaag op, daarna weer terug in zichzelf)
================================
0026CHARRIE(hard en spugend) Ch-Ch-Ch. Charrie........
================================
0027LENNY: (schrikt nu en kijkt hem aan)
================================
0028CHARRIE: (wijst naar stoel) Daar vindt niemand je hoor... He luister es.... goeie laarzen he..... heb ik gekregen om naar de nieuwe manege te gaan.... want ik heb een echte vader he, die heeft dus ook een manege, maar die is nooit meer gekomen..... ja eerst nog wel, toen kwam die hartstikke vaak met me lopen.... en mijn moeder ook.... maar ik werd steeds in een ander tehuis gezet en toen wist die op het laatst natuurlijk niet meer waar ik zat..... Mijn echte vader he, die deed dus iets met paarden.... en mijn moeder die.....
================================
0029LENNYMijn moeder..... mijn moeder...... (huilt ineens met een lange uithaal) Mijn moeder...... (Charrie schrikt. Elly komt snel aan en gaat naar Lenny toe. Ze doet haar beide armen om Lenny heen. ze staat achter de krepo trekt Lenny achterover en legt haar hoofd tegen het hare. Lenny kalmeert langzaam. Intussen komt Gemma aan).
================================
0030GEMMA(scheldt al achter het toneel) Godverdomme wat een kleretroep is het hier..... Nog mooi dat ik niet uitgekleed sta.... die kleredous van jullie ken de tering krijgen..... komt er allenig maar ijskoud water uit..... in de Hilton hebben ze dat wel effe anders...... (ziet nu Lenny in de krepo) Wat is dat voor een defekte griet met al die klitten op d'r kop....
================================
0031CHARRIE(lacht, want hij vindt Gemma geweldig).
================================
0032GEMMAEn jij, vuile stinkgozer, voor het geval jij niet weet wat de Hilton is, dat is het sjiekste hotel hier, daar krijg je een kamer met dous.... en als je toevallig je bikini hebt meegenomen, ken je ook nog gezellig in het zwembad terecht. Lekker pissen met z'n allen in het zwembad van de Hilton..... Maar voorlopig zit ik met een kou in me lijf..... (Charrie doet een stap naar haar toe) Godverdomme sta me niet zo aan te gapen, zet niet zo'n sjaggerijnige smoel, pokkejong van het kkk-kindertehuis... als jullie soms denkt, dat je de enige bent met sores in je lijf daar heb ik toch glad schijt aan..... Ik weet niet waar jij zit, maar bij mijn kamer ken je beter zover mogelijk vandaan blijven met je lijpe smoel, want anders dan geeft ik je een hengst, waar ze bij jou in het kk-kindertehuis gemalen poppestront met ui lusten... (draait zich om en verdwijnt, nagestaard door Charrie)
================================
0033KLAAS(geeft klap met hamer)
================================
0034CHARRIE(schrikt van klap)
================================
0035LENNY(huilt na, Elly kalmeert er bij. De telefoon gaat)telefoon.mp3
================================
0036KLAASMet Klaas van het Opvanghuis.... Met Brands.... Oh van de G.G.D. En hoe heet die? Klaasje? Dat is leuk.... Ja, laat hem maar komen.... Wacht effe, schrijf ik het effe op.... 16 jaar.... van het ene tehuis naar het andere.... agressief, heb ik ja.... 2 jaar in pleeggezin... werkt in groentezaak.... verhouding met pleegmoeder steeds slechter.... mag niet roken van haar, maar doet het toch... (lange stilte) Juist... dat laatste herhaal ik nog effe....... pleegmoeder kreeg woede-aanval toen ze pakje shag in zijn zak ontdekte... sloeg hem met de hondenriem en dwong hem pakkie shag op te vreten..... maag leeggepompt in ziekenhuis.... Zo.... verder nog iets? (vrolijk) Nee? Nou, laat Klaasje volgende week dan maar komen...... (hij legt neer)
================================
0036.01LICHTUIT
================================
0037DECOR(Klaasje zit voor de krepo)
================================
0038GEMMA(komt druk op) He zeg.... hebbie het gehoord? Oh. Is er weer es iemand, waar zijn jullie god verdomme.... (gaat naar Klaas) Nou luister jij dan maar, klamme kloot, als je d'r maar niet doorheen hengst met die rothamer.... Jezus wat een herrie maak jij hier de hele dag..... En waarom ga je nooit weg, die anderen hebben toch ook wisseldiensten?
================================
0039KLAASIk zit hier de hele dag, ik ben hier om nieuwe lampies in te draaien en als de W.C. verstopt is en nog meer van die dingen....
================================
0040GEMMADus ook voor de dous, nou, doe er dan eindelijk eens wat aan, er komt nog steeds koud water uit..... Ho zeg, moet je horen.... Ik gaat bij een hondetrimmer helpen en gelijk wonen, h zeg, weet je het al
================================
0041KLAASWonen? Hoezo?
================================
0042GEMMANou, hij heeft nog een kamer over en ik krijgt eigen televisie en zijn vrouw is dol op me.....
================================
0043KLAASKan je dan trimmen?
================================
0044GEMMAWelnee, maar dat leren ze me wel.... hoofdzaak is, dat het toffe lui zijn en dat ze me hebben willene.... Ik gaat strak.... ik ken meteen komen, hallo..... Nou ik gaat hoor. Zeg h.. die Charrie he... die mag je wel es in de gaten houden, die leg de hele dag te pitten en snachts spookt die in z'n hempie rond... (roept naar boven) Elly! Ik gaat toch weg zo!! En die nieuwe he, die Klaasje, die dat pakkie shag heb opgevreten.... nou, om het uur moet die een kom warme melk en tweemaal per dag een termometer in ze reet... Hij is ze kamer nog niet uitgekomen en hij leg dur maar te janken..... (ze ziet ineens dat Klaasje het perzisch kleedje naar zich toe trekt) He.... daar zit die godverdomme.... afblijve met je jatte, is mijn kleedje weet je dat.... Nou Elly ik gaat weg hoor!
================================
0045ELLY(boven gaat een deur open en ze komt er uit)
================================
0046GEMMAIk wou je nog effe dagzeggen... Mens wat zie je er uitgepoept uit... He, wie brengt me eigenlijk weg?
================================
0047ELLYIk ben gisteren nog bij ze geweest en het zijn echt aardige mensen
================================
0048GEMMAGodverdomme, straks staat ik nog te grienen, want ik ken geen afscheid nemen Als ik jarig ben, eind volgende maand, dan moet je komen, op me feessie en dan moet je iedereen meenemen, want ik ben daar dan helemaal thuis (geeft Elly een zoen. Bij de deur) Dat is zo gek he ik ken geen afscheid nemen... (met de arm om Elly been gaan ze samen af)
================================
0049KLAAS(kijkt een poosje naar de stoel en zegt tenslotte) Je zou me kunnen helpen.... he Klaasje... je zou me met een zitblok kunnen helpen.... (als Klaasje niet reageert) He... Weet je hoe ik heet? Net als jij
================================
0050KLAASJE(kijkt voorzichtig om de stoel) Klaasje?
================================
0051KLAAS: Nee... Klaas je zou me met een zitblok kunnen helpen...
================================
0052LENNY(komt binnen met een schaartje in haar hand. Ze loopt door en gaat suf op de trap zitten, zo dat Klaasje haar kan zien)
================================
0053KLAASJE(voorlopig let hij echter op Klaas. Hij reageert op wat die zegt, maar trekt zich terug onder de stoel) Waarvr..... Waarom moet ik jou helpen, ik moet hier toch weer weg. (nu iets uit zijn stoel komend) Als ik gewoon een zak geld krijg, dan hoef ik niks te verdienen... Ik ben erg handig.... Ik kan je eigenlijk best met die zitblokken hel-pen..... Kan ik dan boven mijn kamer houden... He.... kan dat niet?
================================
0054KLAASNee.... dat kan niet.
================================
0054.1KLAASJEEn waarom dan niet?
================================
0055KLAASWij zijn een opvanghuis, we zijn geen dokters en wij zijn geen moeders. Niemand kan hier blijven.
================================
0056KLAASJEEn wat gebeurt er dan met mij?
================================
0057KLAASWe gaan es kijken of we iemand kunnen vinden, of je iets kunt leren misschien.... Ach maak je niet zo druk, je hoeft morgen nog niet weg.
================================
0058LENNY(staat op en schreeuwt naar Klaas) Jij moet direkt aan Koen zeggen.... jij moet zeggen, zeg jij aan Koen, dat mijn pillen op zijn.... Morgen zijn ze op.. Valium, valium 10... ik moet er 200 hebben, want anders ga ik trillen.... ik heb pillen nodig, dat moet je direkt aan Koen zeggen.... Waar is hij.... Waar is Koen dan....
================================
0059KLAASHij zal zo wel komen denk ik......
================================
0060LENNYDan moet jij voor mij direkt naar de dokter gaan, want ik heb pillen nodig...
================================
0061KLAASIk dacht dat je ze pas morgen nodig had....
================================
0062LENNYJa morgen..... ne, nu.... ik kan niet slapen als ik weet, dat morgen mijn pillen op zijn.
================================
0063KLAASDan slaap je toch niet.... als je ons maar niet wakker houdt.
================================
0064LENNYWaar is Koen.....
================================
0065KLAASDat zei ik toch..... hij komt zo.....
================================
0066LENNY(zij zakt starend terug op de trap, pulkt weer met schaartje in haar pols)
================================
0067KLAAS(hij ziet haar gepulk en blijft er naar kijken)
================================
0068KLAASJE(ziet ook wat Lenny doet. Kijkt eerst naar Klaas, maar als die roerloos blijft, komt hij onder zijn stoel vandaan) Die griet is gek.... verdomme..... die griet is gek..... (rent naar Lenny toe) Hou op idioot.... hou er nou mee op..... (als Lenny er mee doorgaat, grijpt Klaasje haar vast en sleurt haar van de trap. Hij laat zich boven op haar vallen).
================================
0069LENNYHee,... blijf van me af Klaasje. Als ik niet wou eten, dan moest ik een hele liter water drinken, of voor straf naast mijn bed de hele nacht..... of de isoleercel...... (dan ziet ze Koen komen, schreeuwt) Koen.... Koen...... (Klaasje laat Lenny los en gaat naar Klaas. Klaas laat hem iets maken. Koen komt van buiten en trekt Lenny overeind, pakt het schaartje af en brengt haar naar de krepo).
================================
0069.1KOEN(legt zijn hand op haar hoofd)
================================
0069.2LENNY(ontspant door de aanraking)
================================
0070KOEN(begint ritmisch Lenny's haren te strelen. Ze neemt dit helemaal in zich op, geniet er stil van, gesloten ogen. Koen zoent haar en streelt dan weer door. Na een poosje zegt hij zacht) Blijf zo zitten Lenny.... ja houd je ogen maar dicht..... haal ik lekker die klitten uit je haar.... dat is lekker Lenny..... dat vindt mijn hond nou ook zo lekker.(hij streelt nog even door en Lenny zucht diep. Ogen gesloten houden.)
================================
0070.1LICHTuit
================================
0072SCENE 3Licht aan
================================
0073TYMEN/ GEMMA/ KLAAS(De krepo staat weer omgekeerd. Tymen en Gemma zitten op de trap te dammen. Voor de krepo ligt het perzisch kleedje, nog wat kussens en het eerste zitblok. Tymen gaapt. Klaas is weer met zijn spullen bezig)
================================
0075GEMMAJa hallo..... jij ben......
================================
0076TYMEN(verschuift snel een steen)
================================
0077GEMMANee, niet zo, want dan vreet ik je op natuurlijk......
================================
0078TYMENTYMEN: (zet hem gauw terug) .
================================
0078GEMMAJa jezus, wat heb ik nou aan jou, ik ken net zo goed met de kat z'n kloten spelen. (de buiten- deur slaat dicht). deur.mp3
================================
0079ELLY(komt binnen, staat verbaasd naar Gemma te kijken)
================================
0080GEMMA(draait zich naar Elly om) O ja.... jij....ja, daar zit ik weer.... Mooie boel, dat had ik gauw bekeken..... hondentrimmer, ja, m'n reet.... 's ochtends zitten ze poeslief op me te wachten.... koppie koffie, sigaret, nog een koppie koffie en maar gezellig doen..... Ik denk: ben ik hier effe fijn met m'n neus in de boter gevallen.... maar 's avonds krijg ik de boel pas in de gaten. D'r wordt gebeld en zij loopt naar de deur, dan komt ze terug met een vent en die gozer mot wat betalen. Dan verdwijnt ze met die gozer waarachtig in een ander huis.
================================
0081TYMENEen ander huis?
================================
0082GEMMAJa..... een ander huis..... Dat huis d'r naast is ook van hun, dat hebben ze aan elkaar verbonden en dat hebben ze verhuurd aan een zootje meiden weet je wel.... en die vent van d'r, die trimmer maar lachen h. Enfin ik weet genoeg. Ik zeg: de mazzel. Mij krijg je daar niet bij.
================================
0083TYMENZeg zit ik de halve nacht te dammen met je, en jij houdt je mond tegen me. (tegen Elly) Als je dat begeleiden noemt dan kun je ze beter meteen een retourtje geven. Hoe kunnen jullie dat nou doen? Jullie hebben d'r godverdomme naar een hoerekast gebracht.
================================
0084GEMMA(ijsberen) Ze hebben me verkracht toen ik elf was geloof ik. We gingen met het kindertehuis naar een zomerkamp en een van die leiders kon met z'n poten niet van ons afblijven. We wisten het allemaal van elkaar maar we dorsten niks te zeggen..... Hoe vind je die? En op een dag toen heb die mij gepakt, ik dorst niet eens te gillen. En voor de zekerheid heeft die een prop in mijn mond geduwd, je wil het niet geloven maar het was m'n eigen maandverband.... en over mijn hoofd heeft ie z'n eigen vieze vuile gore onderbroek getrokken. Toen heeft ie me uitgekleed vloekend, omdat ik ongesteld was, en nakend vastgebonden met m'n benen wijd op een behangerstafel.... godverdomme.... Ik ken geen vent meer zien en geen behangerstafel ook. Ik ben die hondenkloot naar z'n strol gevlogen.... vuile smeerlap, heb ik gezegd, mij krijg je niet voor jou praktijken.... Ik heb m'n zakkie laten staan, ik ben zo a la minuut vertrokken.... de hele vuile rotzooi staat er nog en iemand moet er straks naar toe om de hele rotzooi op te halen... Die hele klote.... klerezooi... Ik heb genoeg gehad.... en ik nog denken: nou komt ik eindelijk in een gezin, waar een vent een vent is met n wijf en waar ze van me kennen houden.... Hoe willen ze nou, dat ik zelf kinderen krijg... Met wie dan godverdomme.... En zo raar h. Zelfs als ik Koen h..... en hem, Tymen zien. Dan denk ik als maar aan hun ballen..... En Tymen was zo lief vannacht, hij heb de hele nacht met mij zitten dammen.
================================
0084.1ELLYWel godverdomme mijnheer de socioloog. Zit de hele nacht hier te dammen, maar vraagt zich niet ag=f waarom dat arme kind ineens weer terug is
================================
0085GEMMANou zeg, hij heb een koppie thee voor me gemaakt, want ik stond me de zenuwen te trillen, toen zei die, kom maar hier dan gaan we samen dammen... Kom op Tymen.... gaan wij lekker verder dammen.
================================
0085.1LICHTuit
================================
0086LICHTlicht aan boven
================================
0086SCENE 4
================================
0087GEMMA(Charrie zit in krepo) Wel godverdomme.... stiekeme stinktrut..... je hele bed weer volgezeken.... je hele kussen vol gekwijld.
================================
0088CHARRIE(wordt gang opgekwakt) En die stinksokken van je hebben ook de hele nacht onder me neus gestaan..... godverdomme.. (ziet Elly beneden bezig met brood smeren) Hij heb wr de hele nacht naast me geslapen,
================================
0089ELLYDoe je deur dan op slot.
================================
0090GEMMA(agressief) O ja..... en wie kijkt er dan naar hem om? He.... Hij durft niet allenig in ze kamer 's nachts.... hij is hardstikke bang.... hij kn helemaal niet alleen blijven 's nachts. (ineens kruipt ze naar voren en steekt haar kop door de spijlen) He El... h.... ik wil zo graag in een gezin, al was het maar voor een jaar.... ik wil zien hoe dat gaat, ik wil er ook bij horen.... Ken ik niet bij jou in huis komen..... of weet je dan niemand?
================================
0091ELLYAls je bij mij komt, dan hebben we zo bonje. Nee, als we nu iets nieuws gaan ondernemen, dan moet het in n keer goed zitten.
================================
0092GEMMAO, begin je weer over die groep van jullie.... ik ziet er niks in.... ik ziet niks in therapie..... wat ken ik daar nou leren....
================================
0093ELLYHoe je met mensen om kunt gaan.... Tot nu toe heb je je alleen maar verdedigd en tegen mensen moeten vechten...
================================
0094GEMMANou, en wat leert ik dan in zo'n groep?
================================
0095ELLYDat je met mensen kunt praten...
================================
0096GEMMANou, dat doet ik toch......
================================
0096.1ELLYJij scheldt ze uit....
================================
0098GEMMAWel godverdomme klerewijf, mijn een beetje. lopen jennen
================================
0099ELLY(kijkt zwijgend voor zich)
================================
0100GEMMA(valt ineens om haar hals, zegt niets, wiegen)
================================
0101ELLYIn zo'n groep h, daar zitten jongens en meisjes met dezelfde narigheid als jij ... die kunnen ook niet meer praten.... en geen vrienden maken... en Margriet, je weet wel, die dokter van ons, die gelooft dat het heel goed voor jou zou zijn, een tijdje in zo'n groep...
================================
0102GEMMA(laat Elly los) O ja, nou, ik gelooft er geen barst van.... Jullie mogen mijn hier gewoon niet houwen, dt is het.... en een pleeggezin weet je niet.... nou, dan moet Gemma maar worden opgeborgen in een soort tehuis voor moeilijke gevallen.... ik van me leven niet meer in een tehuis.... daar heb ik me bekomst van.... Waar wou je me hebben dan.... weet je dat soms al?
================================
0103ELLYJawel..... Margriet dacht aan Bloemendaal, daar hebben ze een speciale afdeling waar ze met zulke groepen werken.....
================================
0104GEMMAik mag toch wel eerst van te voren een kijkje nemen...
================================
0105ELLYNatuurlijk, als je wilt gaan we er vandaag nog naar toe.......
================================
0106GEMMANatuurlijk, als je wilt gaan we er vandaag nog naar toe.......
================================
0106.1GEMMAHo-ho, niet zo vlot, ik heb helemaal mog niks besloten.... en ik voel er ook niets voor, als je dat maar weet. Knappe jongen, die me daar naar toe krijgt... ik ben nou eindelijk vrij... Dus ik zoek zelf wel een gezin... ik was trouwens ook van plan me ige moeder op te zoeken
================================
0107ELLYJe eigen moeder....?
================================
0108GEMMAJa, wist je niet h.... maar die heb ik, ze heeft altijd nog m'n kleren gebracht, waar ik ook zat... Jij dacht, dat ze alleen een hoer was en dat is ze natuurlijk, maar ze is ook nog m'n moeder en ik mocht nooit naar haar toe, maar nu ik dan vrij ben, zal ik d'r weten te vinden.....
================================
0109ELLYIk heb nooit geweten dat jij wist wie je moeder was.....
================================
0110GEMMADat weet ik ook niet, ik heb haar ook nooit gezien.... ik zeg ook alleen, dat ik haar zal weten te vinden......
================================
0111ELLYEn dan?
================================
0112GEMMADan niks.... ik wil alleen haar gezicht zien.... hoe dat er uit ziet.... of ik op haar lijk.... en wat ze gedaan heeft met d'r leven.... ze is toch mijn moeder nietwaar? (zwijgen) Het mens zal heus ook een rot leven hebben gehad.... ze heeft me niet zomaar weggegeven..... ze heeft er vast heel veel weet van gehad.....
================================
0113ELLYAls ik dokter Margriet nu eens vroeg...
================================
0114GEMMA(fel in de rede vallend) Wat moet jij vragen aan Margriet. Of ik mijn moeder mag ontmoeten? Nee, nee.... nee.... dat maak ik toevallig wel effe zelf uit en als m'n moeder me niet wil zien, dan kan ze me dat altijd zelf nog zeggen.... Die tijd is voorbij, dat ik me door een ander laat vertellen of ik naar m'n moeder mag gaan ja of te nee..
================================
0115ELLYIk wilde alleen aan eh..... Margriet het adres van je moeder vragen.... je hebt grote kans, dat zij daar sneller achter komt dan jij of ik, maar als je niet wilt......
================================
0116GEMMAWil je dat? Wil je dat doen? Maar wat moet ik zeggen als ik mijn moeder ziet? Zou ze me herkennen denk je? Zou ik op haar lijken? Misschien lijk ik wel heel erg op mijn vader en heb ze een bloedhekel aan die vent gehad.... Kijk.... als zij vindt, dat ik zo'n groep in moet, dan zou ik wel gaan..... Als zij zegt: kind, kijk naar het leven van je moeder, dat is verpest, helemaal naar de kloten.... dat ken jij voorkomen door in zo'n groep te gaan..... dan zou ik gaan.... dan zou ik gaan.... (face to face) Maar ik la-me niet omlullen door jou, hoe goed je het ook bedoelt... want jij hebt een goed leven joh, jij hebt gewoon een thuis gehad.... maar als mijn moeder het zei he, dan zou ik het geloven..... want in mijn idee ken ze niet slecht zijn in d'r hart en ze zou d'r kind dat heus niet zeggen, als het niet echt het beste voor d'r was...... O godverdomme, laat me nou effe alleen..... la-me nou effe denken met me. zelf.... O godverdomme, ik ben zo graag effe alleen......
================================
0117ELLY(strijkt over haar haren en gaat snel weg naar beneden)
================================
0117GEMMA(gaat zitten en Charrie's hoofd in haar armen. Ze wiegt hem een tijdje, maar ineens smijt ze hem van zich af en sjort weer aan z'n matras, tot ze hem helemaal de gang in heeft) Wel gadverdamme..... de hele nacht met je stinksokken onder me neus, kn je wel..... en dan mijn in een inrichting stoppen h..... opnieuw leren prten, hallo.... hadden ze daar niet wat eerder mee kenne beginnen, ik heb godverdomme in zven kindertehuizen gezeten, nog niet genoeg. Ik van me leven niet meer in een tehuis..... en jij pokkejong van het k-k-kinderte-huis.... als ik ergens de balen van heb, dan is het wel van die zeiklucht die je om je heen hebt hangen... En ik zal me moeder weten te vinden.... (ze rammelt Charrie door elkaar) ... en jij maar slapen h en niks horen h en jij d'r gewoon niet zijn..... pokkejong..... (ze houdt op met ram-melen en begint te huilen. Ze buigt voorover en verstopt haar hoofd Charrie, (Ze klampt zich aan hem vast en huilt door. Zachter zegt ze) pokkejong. Stinkjong lelijk lekker pokkejong (huilt zacht door en streelt hem)
================================
0118LICHTUIT
================================
0118.1LICHTaan
================================
0119DECOR(Er is weer een zitblok bijgekomen. Derek zit er op. Hij eet een gevulde koek. Naast hem zijn spullen (ronde waspoederdoos, rieten koffertje, twee plastic tasjes, rode schoudertas). Klaas en Klaasje zijn op het toneel bezig. Klaasje maakt een marmottenkooi. Louis ook aanwezig in ruimte, probeert te tekenen)
================================
0121DEREK(als zijn koek op is, kijkt hij naar Klaas en Klaasje) Dat was dus mijn zesde kamer he.... in twee jaar.... een zalige kamer met van die hoge ramen weet je wel.... maar geen slot op de deur en daar hou ik niet van..... dus zeg ik tegen mijn hospita: ik wil graag een slot op mijn deur, want ik hou van mijn privacy en ik wil ook gewoon kunnen ontvangen.... Nou ja en m'n make-up enzo, ze had het dus al gezien he en ineens begint ze tegen me te zeuren over m'n vriend en over mij en dat het niet kan en dat ze toch liever heeft..... enfin ik moet weg.... mijn zesde kamer he, met van die zalige hoge ramen......
================================
0122KLAASJE) Houdt enthousiast de kooi omhoog) Af.... H Klaas, f..... (loopt naar Derek) H, kijk es, f... mooi h, tralies er voor..... Voor m'n mamot, ken die in..... Ja, ik laat 'em natuurlijk ook los lopen, maar 's nachts ken die hier in.... ik moet alleen nog een rad maken, daar ken die dan in lopen....
================================
0123DEREK(lacht) Een marmot loopt toch niet in een rad...
================================
0124KLAASJE(kijkt verbaasd naar Derek) Hoe weet jij dat he, jij bent nieuw he Hoe heet jij ook alweer?
================================
0125DEREKDerek.
================================
0126KLAASJEO ja. Derek.He hoe weet jij dat?
================================
0127DEREKO, ik heb altijd een marmot gehad, als kind h, heerlijk zacht om zo tegen je aan te leggen.... Mmm.... lekker veilig.....
================================
0128KLAASJEIk heb nog nooit een mamot gehad.... (drukt de kooi tegen zich aan, alsof het de marmot is)
================================
0129DEREKNou ja en intussen nog een heleboel ellende me met mijn vriend want die zag het niet meer zitten tussen ons, enfin, hij heeft me zelfs niet willen helpen met verhuizen....
================================
0129.1KLAASJENooit geen mamotje gehad... (rondlopend, zoekend) waar zal ik hem zetten, de kooi?
================================
0131DEREKNou ja en intussen nog een heleboel ellende mijn spulletjes.... een gedoe hoor, die heb ik met de taxi naar een ander vriendje kunnen brengen.... maar ja, daar kon ik ook niet blijven....
================================
0132KLAASJE (gaat voor de krepo zitten en zet de kooi ernaast. Is daar nog even mee bezig)
================================
0133DEREK(kijkt wat Klaasje doet maar praat verder) Nou ja, ik denk, waar moet ik nou in godsnaam heen..... de enige in zo'n geval is zuster kwast, een engel.... heb ik ook een tijdje bij gezeten, toen zat ik vreselijk moeilijk met de drank...
================================
0134KLAASJE(komt onder de stoel vandaan) Wacht effe.... effe me mamotje halen.... (af)
================================
0135DEREK(hij kijkt een beetje verloren om zich heen, begint dan tegen Klaas te kwekken) Enfin, ik bel d'r op en ze weet meteen een gaatje en dat is hier he.... en dus, hier ben ik dan. (als Klaas niet reageert, kijkt Derek maar weer voor zich. Hij pakt uit zijn tasje weer een gevulde koek en gaat eten)
================================
0136KLAAS(na lange pauze) Hoe kom je aan je geld?
================================
0137DEREK(schrikt op) Mijn uitkering van de Bijstand geloof ik, of van iets anders, het zit zo ingewikkeld. Nou ja en alle andere dingen, zoals kleren en make-up en dan m'n taxi's, nou ja, dat zal mijn vriend moeten betalen....
================================
0138KLAASEn je zegt net, je hebt geen vriend.....
================================
0139DEREKNou, ik heb toch zeker zo een nieuwe.....
================================
0140GEMMA (de telefoon gaat en Gemma komt binnenhollen)Ja la maar... Ik neem wel effe aan... Ja, hallo, met emma, medewerkster van het opvanghuis, zegt u het maartelefoon.mp3
================================
0141CHARRIE(meteen hier bovenop gekrijs van Charrie, die zich naar binnen laat vallen, op de grond)
================================
0141.1GEMMA Zeg, hou es effe je snater, ik ken helemaal niks verstaan...... >(in telefoon) Ja, we hebben een nieuwe, *** , net een wilde kat.....
================================
0142CHARRIE((legt haar handen beschermend om haar hoofd en wacht af)
================================
0143TYMEN(komt binnen vanaf zijkant en staat er verbijsterd naar, achter Charrie) Ik heb haar niet aangeraakt... ze kwam uit de tuin en ze schoot voor me langs.... Ik riep haar alleen maar.... ze draaide zich om en ineens begon ze te schoppen.... ik heb haar niet aangeraakt... (Klaas komt er naar toe, Derek komt er ook be nieuwd bij)
================================
0144KLAAS(bukt) Ik doe je niets Charrie, sta maar gewoon op...
================================
0144.1CHARRIE(richt alleen hoofd iets op) Ze hadden me toch bijna h....
================================
0145KLAASWie is ze?
================================
0146CHARRIEIk laat me niet meer pakken.... Ze hebben me al genoeg gepakt...
================================
0147KLAASWie is ze, Charrie?
================================
0148CHARRIE(gast nu zitten) Ik kom gewoon uit de tuin, ik heb niks gepikt... hier kijk maar.... m'n zakken.
================================
0149KLAASWie is ze?
================================
0150CHARRIEZe? Dat is iedereen.... In het kindertehuis ook he... ik ben niet voor niks weggelopen.... ik had er altijd wat gestolen zeien ze..
================================
0151KLAASWij zijn wij... en we zijn er niet op uit om jou te pakken.... Wij zijn niet ze, Charrie....
================================
0152CHARRIE(zwijgt Lang en snuift dan) Nou ja... op het laatst weet ik het ook niet meer.... (kijkt even op naar Tymen) En wie is dat?
================================
0153KLAASTymen
================================
0154CHARRIETymen... en hij is de baas hier h.....
================================
0155KLAASWe doen hier alles samen...
================================
0156CHARRIEIk heb een hekel aan bazen....
================================
0157KLAASIk ook.... Tymen is geen baas.... ga maar gerust naar hem toe.
================================
0158CHARRIE(kijkt lang naar Tymen) Ja, ik ben gek.... ik ben d'r een haartje bedonderd.... (klautert snel overeind en schiet weg)
================================
0159GEMMA(komt van de telefoon) Godsklere, wat een rot- herrie maakt die griet.... ken niet eens fatsoen lijk praten... H Tymen, neem jij 'm effe, dat is Margriet en het gaat over mijn, ik snapt'er geen ene kloot van....
================================
0160KLAASJE((komt binnen met de marmot)
================================
0161GEMMAGod, wat heb jij nou... jezus.... een bees.... een eekhoorn, waar heb die ze staart gelaten....?
================================
0162KLAASJE(loopt door naar de krepo en haal de kooi er tut Hij gaat op de grond zitten. Gemma en Derek komen erbij)
================================
0163KLAASJE(aaiend) Het is een mamot.... en hij is van mij... van Klaas gekregen
================================
0164GEMMAKijk.... hij poept... (ze steekt haar hand uit, maar Klaasje duwt hem weg) God ik mag hem toch wel aaien..... Als je hem zo voor jezelf gaat houwe, dan maak je hem kopschuw en dan ken die met niemand omgaan.... en dan moet die ook naar therapie, in zo'n groep weet je wel, om opnieuw te leren praten. (ze probeert achter elkaar met haar hand er bij te komen en Klaasje duwt haar nu hard weg. Dan stopt hij de marmot snel in zijn kooi) Ja, berg maar gauw op in het kindertehuis....
================================
0165TYMEN(heeft de telefoon neergelegd en komt er bij)
================================
0165.1GEMMAHe zeg, wat was dat nou met Margriet? wat had ze nou over mij te lullen?
================================
0167TYMENMargriet heeft het adres van je moeder te pakken gekregen....
================================
0168GEMMA(gaat zwijgend staan, zegt tenslotte) M'n moe- der.....
================================
0169TYMENEn ze heeft met d'r gepraat....
================================
0170GEMMAEn wat zei ze.... me moeder.... Heeft ze over mijn gevraagd?
================================
0171TYMENJa.. en ze is blij, dat je de kans krijgt om in zo'n groep te gaan....
================================
0172GEMMADat zei ze....? Maar waarom is ze nooit bij me gekomen?
================================
0173TYMENToen ze jou kreeg, moest ze je afstaan, omdat ze zelf nog een voogdijkind was.... ze heeft altijd geprobeerd om met je in kontakt te komen, maar het werd haar verboden...
================================
0174GEMMA(na een stilte) Kenne ze wel.... Godverdomme, hoe hebben ze de gore moed. Ze heb me dus willen zien en het mocht niet.... ken dat zo maar.... wie maakt dat uit.... Kenne ze wel.... ze had me dus toch willen zien en ze hebben d'r verboje... Godverdomme....kenne ze wel...
================================
0175LICHTuit
================================
0176SCENE 6 Licht aan, douche aan
================================
0177KLAAS, GEMMA, KLAASJE(Klaas is bezig een ruit in te zetten en slaat eerst de glaspunten er uit. Gemma opent de deur van de kamer boven en staat wijdbeens. Klaasje on- der de trap).
================================
0178GEMMAJe kn je wel, klere rotherrie die jij altijd maakt. 't Is koud tien uur in de morgen. (ze hangt in- eens over de trapleuning en kijkt naar de krepo waarin Louis zit) H... die houdt 't uit zeg.... is gister gaan zitten en niet meer opgestaan.... hij is te lui om brand te roepen....
================================
0179KLAASJE(komt onder de trapruimte vandaan, waar ook zijn marmottenkooi staat. Hij loopt naar de krapo, voelt zich gesterkt door Gemma) Hij zit in mijn stoel....
================================
0180GEMMAD'r is hier niks van jou.....
================================
0181KLAASJE(dichter naar Louis) Je zit in mijn stoel.... en die andere stoelen ook, die heb ik gemaakt...
================================
0182LOUIS(reageert niet, verplaatst alleen enkele bezittingen op de leuning een asbak, zijn shag. zijn das, een vilten hoedje)
================================
0183KLAASJEIk wil er in.....
================================
0184LOUIS(pakt zijn shag en gaat zwijgend rollen)
================================
0185CHARRIE(Charrie komt uit het andere kamertje en gaat bij Gemma staan, krijgt meteen tekst en uitleg van Gemma. Ineens pakt Klaasje de laars van Louis vast en trekt hem zo uit de stoel. Hij sleurt hem een eindje over de grond en trekt tenslotte zijn laars uit. Er valt een mes uit de laars. Louis wil dat pakken, maar Klaasje werpt zich boven op hem en timmert er agressief op los. Tymen staat in de deur. Eerst verbijsterd, dan loopt hij naar het mes (doodsbang) en zet zijn voet er op, nog voor Louis het kan pakken. Van boven schreeuwt Gemma:)
================================
0186GEMMAH Tymen.... hij zit in zijn stoel.... grijp 'm.... hij moet niet denken, dat die meteen alles in ken pikken.... H kijk uit, me perzisch kleedje..... beetje voorzichtig h.... (De douchedeur gaat open en Koen stormt in zijn onderbroek naar beneden. Terwijl Tymen het mes onwennig oppakt, sleurt Koen Klaasje van Louis af en duwt hem in de richting van Klaas, die Klaasje beschermend in zijn armen trekt. Koen knielt bij Louis, die gaat zitten)
================================
0187LOUIS(tegen Tymen) Kijk jij maar uit.... ik heb zo een nieuwe..... en dan zal ik jou te grazen nemen..... eerst tram ik je in elkaar... en daarna.... nog eens.... ik heb zo een nieuwe jongen....
================================
0188KOENWie tram je in elkaar Louis?
================================
0189LOUISHij...
================================
0190KOENHij.... Nee... niet hij..... hij heeft je niks gedaan.... je moeder.... die tram je in elkaar.....
================================
0191LOUIS(schreeuwt) Nee!.... hij...
================================
0191.KOEN(schreeuwt terug) Nietwaar, je moeder... ze heeft je laten kreperen... zeg dan...
================================
0191.1LOUISNee!
================================
0192KOENZe heeft me laten kreperen.... ze heeft me laten verrekken laten kreperen, zeg dan... schreeuw het dan.
================================
0193LOUIS(schreeuwt en slaat woest om zich heen, laat zich dan op het kleedje vallen) Nee hij hij heeft me laten verrekken.... en ik tram 'em in elkaar zal 'em kastreren..... hij is het....
================================
0194TYMEN(Tymen staat doodsbang naar Louis te kijken, gaat iets achteruit)
================================
0195KOENZeg dan..... ik haat m'n moeder..... je denkt dat het Tymen is, maar het is je moeder.....zeg dan..ik haat m'n moeder, ik haat m'n moeder...
================================
0196LOUISIk haat 'em, ik haat 'em, ik zal 'em kastreren.
================================
0197LENNY(komt ergens uit een deur, helemaal gek door al dat geschreeuw, ze neemt de tekst van Louis over) Ik haat d'r, ik haat d'r, ik haat d'r......
================================
0198GEMMAO, daar heb je haar ook
================================
0199LENNY(opgehitst door Gemma begint te huilen) (Klaasje rukt zich los van Klaas en gaat naar Lenny toe. Hij slaat zijn arm om haar en trekt haar onder de trap, waar hij met haar gaat zit- ten).
================================
0200LOUISIk haat 'em, ik haat 'em..... (Louis slaat Koen van zich af. Louis gaat alleen weg)
================================
0201GEMMAHe Tymen, ik zou maar uitkijken als ik jou was, want hij doet het hoor.... hij gaat je kastreren...
================================
0202TYMEN(kijkt geschrokken naar Gemma en loopt dan af. Gemma en Charrie gillen het uit en gaan naar boven naar een kamer)
================================
0203KOEN(dichter naar Klaas) En had jij d'r niet bij kunnen komen.......
================================
0204LOUISIk haat 'em (tijdens zijn loop de trap af)
================================
0205KLAASIk? Ik kijk wel uit die jongen heeft niet al leen epilepsie... Maar ik zweer je dat die ook drugs gebruikt..... jij hebt Louitje binnengela ten, knap jij het verder dan maar op..... ik ben als de dood voor hem.
================================
0206KOENIk laat iedereen binnen die hier komt.
================================
0207LOUISIk haat 'em.
================================
0208KLAASJa, zo kom je wel aan een aantal psychopaten. Wat zijn we nou eigenlijk: Opvang, Behandeling of Crisiscentrum. Jongen, dat gaat toch hele- maal mis..... We zijn als Opvanghuis begonnen... gewoon een huisje, waar je uit kan huilen en van waaruit je verder kan gaan.... en wat ge beurt?.... er gaat niemand verder.... niemand kan ze hebben.... geen kamers en als ze er zijn, te duur..... en als ze naar therapie moeten, dan zijn er wachttijden van drie maanden.... We zijn druk bezig psychiatrische patienten te behande- len.... moet je nagaan: Elly, goeie moeder en ik.... ik ben hier om nieuwe raampjes in te zetten......
================================
0209TYMEN (komt binnen)
================================
0210KLAAS(richt zich meteen tot hem) .... en dan hij..... die zit hier om een rapport te schrijven, daar kan hij dan later op promoveren..... of als springplankje gebruiken voor een goeie baan....
================================
0211TYMENIk zit hier voor de kontakten naar buiten.... met de instanties.... Sociale Dienst, Politie, G.G.D....
================================
0212KLAASHet kan mij helemaal niet schelen waarvoor jij hier zit..... ik zit hier, omdat ik zelf mijn leven lang in een kindertehuis heb gezeten.... en om. dat er ergens een huis moet zijn, waar die kinde ren naar toe moeten kunnen vluchten, als ze het niet meer uithouden, begrijpie dat... en ik zit hier niet om psychiatrische patienten te behan delen..... Niet iedereen binnenlaten.... alleen OPVANG en geen gesodemieter meer, voor iets anders zijn we niet deskundig genoeg....
================================
0213KOENNou hoe kunnen we dan aan een client zien of hij psychiatrische behandeling nodig heeft?
================================
0214KLAASJa, dat merken we pas na een paar dagen en dan stuur jij hem niet meer weg.... dan probeer je hem eerst te motiveren om een behandeling te ondergaan.... (lacht) Jongen, daar krijg jij de ujd niet voor..... neem nou Louis..... voor dat jj hem gemotiveerd hebt, ramt die jongen de heleboel hier in elkaar....
================================
0215KOENJa wat dan? Wil je die jongen de straat op sturen?
================================
0216KLAASDie jongen stuurt ons de straat op... let op....
================================
0217LICHTuit
================================
0218SCENE 7licht aan
================================
0219LOUIS, KLAAS, CHARRIE, LENNY, ELLY, KLAASJE, DEREK(Louis stift op muur "Leve de koning", vilten hoedje op. Hij kijkt voor zich, alsof hij niet merkt wat er verder gebeurt. Op de trap zit Klaas met Charrie te dammen. Lenny zit diep in elkaar iets te naaien, Elly helpt haar er bij. Op de zitblokken. Klaasje zit bij zijn marmot onder de trap. Op de achtergrond is Derek het haar van Charrie aan het fhnen. Gemma verveelt zich en kijkt overal rond, trapt iets weg, overal ligt rotzooi.)
================================
0220GEMMA (loopt door naar Lenny, kijkt even wat ze doet) Zit jij te doen?
================================
0221ELLY(omdat Lenny niet reageert) Ze naait merkjes in d'r kleren......
================================
0222GEMMA(snuift en trapt dan nonchalant haar sigaret uit op de grond) Zeker bang, dat wij ze jatten...... die vuile troep van jou, die lussen we niet eens........ (ze loopt door en gaat bij Charrie en Klaas kijken. Louis komt ook kijken. Gem ma verzet pesterig een steen. Op de trap staat een asbak, daarnaast een kopje met nog wat er in Gemmia pakt dat en gooit het leeg in de asbak, morst daarbij naast het dambord)
================================
0222.1KLAAS He kijk nou een beetje uit.....moet je zien wat een rotzooi
================================
0224GEMMAWat voor rotzooi... ooh... dat..... (ineens trekt ze het dambord over de natte troep heen, zodat alle stenen verschuiven. Gevloek van Klaas en Charrie. Dan geeft ze een trap tegen iets op de grond en dat vliegt onder de trap, tegen Klaasje aan. Deze komt meteen agressief te voorschijn)
================================
0225CHARRIEStomme griet... Moet je zien, hele spel verpest.....
================================
0226GEMMANou, dan begin je maar opnieuw.....
================================
0226.1KLAASJE(dreigend naar haar toe) Helemaal niet, stomme griet...
================================
0227KLAAS(staat geirriteerd op) Ik snap jullie niet he.... 't is toch niet lekker om in zo'n troep te leven... dit is onze kamer, ons huis.... en moet je kij ken..... een grote puinzooi is het hier. (iedereen kijkt een beetje om zich heen. Even stil houden)
================================
0228KLAASJE(schreeuwt ineens) Dat doet zij.... Dat doet zij, godverdomme..... zij maakt die rotzooi hier in huis.... stomme griet, ik zal d'r wel es effe een pak op d'r donder geven. (Klaas weet Klaasje te overrompelen. Gemma vliegt gillend de trap op en gaat haar kamer in. Klaas wil Klaasje meenemen, maar die gaat eerst zijn marmotje onder de trap halen en gaat dan met Klaas de kamer uit. Iedereen is even opgehouden, maar gaat dan weer verder. Char- rie ruimt op wat hij ziet. Louis komt de trap af en gaat in de krepo zitten. Als Elly erbij komt jaagt hij haar weg)
================================
0229LOUISSinds ze op zijn, slik ik ze net meer
================================
0230ELLY(kijkt meteen naar Louis) Wat zeg je Louis?
================================
0231LOUISDie medicijnen sinds ze op zijn, slik ik ze niet meer...
================================
0232ELLYWat voor medicijnen, Louis?
================================
0233LOUISkke...... dat weet ik niet.....
================================
0234ELLYEn slik te je ze al lang?
================================
0235LOUISO ja..... ik weet niet anders......
================================
0236ELLYEn hoe lang al niet?
================================
0237LOUISSinds ze op zijn..... al een paar maanden...
================================
0238ELLYJe hebt toch een afspraak met onze dokter gemaakt?
================================
0239LOUISMet die Margriet? Nee.... daar ga ik niet naar toe.....
================================
0240ELLYWaarom niet? Waar ben je bang voor?
================================
0241LOUISIk kijk wel uit..... voor je het weet stoppen ze je in een inrichting......
================================
0242ELLYHoe kom je daar bij?
================================
0243LOUISDat heb ik toch zelf meegemaakt....
================================
0244ELLYVertel er es over.....
================================
0245LOUISIkke niet.... ik kijk wel uit......
================================
0246ELLYWat waren dat voor medicijnen? En wanneer heb je voor het laatst een trip genomen?
================================
0247LOUIS(kijkt haar even achterdochtig aan, springt dan op en loopt heen en weer) Dat zeg ik niet.... ik heb genoeg van dokters..... ze stoppen je zo in een inrichting... (als Elly iets wil zeggen, valt hij tegen haar uit) En lig niet te zeiken jij... ik ga hier weg
================================
0248GEMMA(komt op dit moment haar kamer uit, ze hangt over de trapleuning) Kom es kijken, kom es kij ken, d'r staat een smeris voor de deur.... kom es kijken, een politie auto, (dan stormt ze naar beneden en gilt) Klaas.... waar zit je....d'r staat een smeris voor de deur en een politie auto.... (even is het doodstil, dan komt iedereen in aktie Charrie probeert zich ergens te verstoppen, maar kan niets vinden. Louis, die weg had wil len gaan, komt gauw terug en gaat tegen een muur staan. *** vliegt van haar stoel af en grijpt Elly beet. Derek staat haar verbaasd na te kijken. Lenny blijft stil op het zitblok, waar ze tenslotte gaat huilen - in zichzelf. Klaas komt binnen met Klaasje achter hem aan).
================================
0249KLAAS (opent het raam) Is dat nodig? We hadden toch een afspraak? (pauze) Er zou hier niet meer dan normaal worden gesurveilleerd, anders kunnen we hier niet werken.... (pauze) En is het ook gewoon, dat je stilstaat, uitgerekend voor dit huis? (hij slaat het raam dicht)
================================
0250KLAASJE (loopt ineens weg)
================================
0251CHARRIEWat willen ze..... wat moeten ze...... je hebt toch niet gezegd, dat ik hier zat.
================================
0252KLAASRustig maar.... natuurlijk heb ik niks gezegd....
================================
0253CHARRIEWant ze zoeken me en ze brengen me zo terug naar het kindertehuis.....
================================
0254KLAASZolang je hier bent hoef je niet bang te zijn....
================================
0256CHARRIEMaar je weet het maar nooit.... straks komen ze binnen.... want je weet het maar nooit..... (gilt) Als ze me aanraken, krab ik ze hun ogen uit.....
================================
0256.1GEMMA(opent raam en roept naar buiten) Stelletje hufters... (gauw raam dicht. Derek wil nu ook raam openen om iets te roepen, maar Klaas grijpt hem vast en neemt hem sputterend mee)
================================
0256.2GEMMAKlaasje is weggelopen... Waar is die naar toe? Zeker bang dat ze hem opsluiten in een inrichting... (Gemma en Klaas lopen Klaasje achterna)
================================
0257LOUISHe Klaas.... mij hebben ze ook opgesloten in een inrichting.... en ik had niets gedaan..... He Klaas..... Klaas....!
================================
0258LICHTuit
================================
0259SCENE 8licht aan
================================
0260KOEN, KLAAS(Koen en Klaas zijn met elkaar aan het praten)
================================
0261KOENLenny heeft werk in een verzorgingstehuis.... maar.... ze moet wel op kamers.
================================
0262KLAASNou, daar begint het gedonder al. De hele dag kwijlbekken afvegen van mensen die geen boe of ba tegen haar zeggen... zodat er ook werke. lijk niets anders voor haar overblijft dan die 100 valium 10... die vreet ze dan op en dan komt ze weer in die inrichting en daar stoppen ze haar weer in de isoleercel of ze dompelen haar weer in een bak koud water en dan loopt ze weer weg en dan komt ze bij ons en dan heb jij toevallig weer nachtdienst en jij belooft haar weer wat en dan beginnen we weer opnieuw.
================================
0262.1KOEN(smijt driftig iets op de grond)
================================
0263TYMEN (komt met een stapel papieren binnen) Ach, hebben jullie even. Ik heb de agenda voor de volgende vergadering. Punt 1. Wat is hulpverlening?
2. Hoe voorkomen we "dichtslibbing", dus dat de heleboel hier blijft hangen....?
3. Hoe formuleren we intake criteria, zodat we alleen de ongecompliceerde gevallen hier krijgen....?
================================
0264KLAASHoe gecompliceerd is ongeclompliceerd?
================================
0264KOENBen jij nou al naar de Politie geweest?
================================
0265TYMENJa... ja...... Ik moet naar de Politie h, om te zorgen dat ze hier niet meer komen.... en naar de Sociale Dienst, om te zorgen dat we ook betaald krijgen als die kinderen hier langer dan een maand zitten....
================================
0266KOEN... en ze duidelijk maken dat ze hier wel moeten zitten, omdat er overal wachttijden van drie maanden zijn.....
================================
0266.1TYMEN(tegen Koen) Ik zal er eerst voor zorgen, dat jij geen kans meer krijgt om iedereen maar op te nemen
================================
0268KLAASDe man heeft gelijk....
================================
0269KOENEn jij lult met alle winden mee....
================================
0270TYMEN(tegen Klaas) En dat die godvergeten rotzooi hier wordt opgeruimd.
================================
0271KLAASa.. ha.... maar hoe doe je dat h.... zeg jij maar tegen Jantje, die hier zit af te kicken, of tegen Marietje, die net door zes jongens is verkracht, dat ze hun peuken niet op de grond moeten uittrappen..... en dat ze de tafel met een doekje moeten afnemen..... mogen we wel eerst karate leren.....
================================
0272TYMENEn al die ruiten? De afgelopen dagen zijn er boven zeker vijf ruiten gesneuveld...... Jij was toch onderhoudsman....
================================
0273KLAASJa... ba... dat was it....
================================
0274TYMENZet er dan nieuwe ruiten in.....
================================
0275KLAASJa, dat wil ik wel doen, maar dan zijn ze morgen weer kapot en daar word ik zo moedeloos van..... We gaan die kindertjes eerst vertellen, dat ze niet aldoor asbakkies door de ruiten moeten gooien.... en misschien kunnen we ook wat aan die aanvalletjes van agresse doen, dat zou Koen leuk kunnen doen, want Koen is psycho-dinges he... psycheloog
================================
0276KLAASDie heeft het intellekt per kilo in zijn koppie zitten.... en ik ben maar gewoon de onder houdsman.........
================================
0277KOENAch man, je moet niet lullen, gewoon die ruiten maken....
================================
0278KLAASIk zei: ik ben maar gewoon de onderhoudsman, maar niet bij de Shell..... nee, in het Opvanghuis......
================================
0279KOENNiet lullen.... Ruiten inzetten.... (Boven horen we een klap en vervolgens gerin kel van glas. Duidelijk weer een ruit. Kabaal er achter aan. Klaas neemt zwijgend zijn spullen op en loopt de trap op - langzaam. Koen ook. Ineens komt Derek met Lenny binnen. Lenny heeft de krant vast en loopt er apathisch mee naar de krepo. Gaat zitten. Derek probeert de krant te pakken, dat lukt niet en als hij Tymen ziet, stevent hij direkt op hem af).
================================
0280DEREKtegen Lenny) Ik wou hem lezen.... (dan tegen Tymen) O, ik heb zo'n vreselijke buikpijn h.... het komt vast doordat ik zolang met blote voeten in mijn slippers heb gelopen. Ik heb me nou maar extra warmpjes aangekleed, een extra vestje aan, maar wat ik zoek is eigenlijk zo'n lekkere rubberen kruik, die zal er toch wel wezen?
================================
0281TYMENO ja..... dat denk ik wel. (Achter het toneel enorm gekrijs van Germa. Tymen, die toch al geen raad weet met Derek, kijkt verschrikt. Even later komt Gemma met Charrie binnen. Ze heeft haar beide handen in zijn haren en sleept hem mee.)
================================
0282GEMMAPokkejong. Met je poten van me afblijven heb ik gezegd.....
================================
0283CHARRIE(tegen Tymen) Zij heeft mijn laarzen aan..... Ik kan nergens in, ik heb zere tenen.....
================================
0283.1CHARRIEMijn laarzen..... voor als ik in de manege ga werken
================================
0284GEMMAH-ha.... in de manege..... omdat z'n echte vader iets met paarden heb gedaan, wil hij ook ineens, ha-ha..... jij moet naar therapie......
================================
0286CHARRIEIk wil naar de manege.......
================================
0287GEMMAJa, das jammer...... je moet toch naar therapie...
================================
0288DEREKH Gem.... ik heb toch zo'n buikpijn h..... en een stijve nek..... en mijn ogen zijn ook al rood.. ik sta vanmorgen op, ik kijk in de spiegel en ik denk: wat zijn m'n ogen rood..... en m'n oren... zo gek joh.... die jeuken zo.....
================================
0289GEMMA(kijkt Derek aan) Heb jij een paar dikke sokken voor me?
================================
0290DEREKSokken? Die had ik gister aan moeten doen, dan had ik nu geen buikpijn.....
================================
0291GEMMA(loopt te proberen op de laarzen, zegt dan) Godsklere, zonder sokken ken ik hier niet op lopen...
================================
0291CHARRIE(tippelt achter haar aan) Nou geef ze dan maar terug.....
================================
0292GEMMASodemeter op (ziet het dambord en gaat met Tymen dammen. Ineens gaat boven de deur open en Louis komt met Koen de trap af. Kown heeft Louis aan zijn arm vast)
================================
0293LOUISNeel it loop zelf.... (gaat naar beneden, loopt tot Tymen en pakt hem ineens vast) Dat mombakkes van jou staat me van het eerste wer al niet aan..... pas jij maar op, want ik maak zo'n klein petatje van je. (Als Koan erbij komt, laat hij Tymen los Tymen lijkkbleek. Louis loopt been en weer. Ineens staat hij stil bij Lanny. Gript de krant uit Lenny's handen, frommalt hem in elkaar en smijt hem weg.)
================================
0294LENNY(staat eerst verbijsterd op, wordt dan door woede overvallen) Ik heb hem gepakt.... ik wou hem leren..... ik ik... ik.... (ze gaat nog harder huilen. Louis wordt door Koen voor zichtig in de krepo geduwd. Lenny laat zich ineens tegen Tymen aan vallen. Die wordt daar door overrompeld. Tymen slaat onwennig zijn armen om Lenny heen.)
================================
0295GEMMAH Tymen, heb je nou al met me moeder gesproken?
================================
0296TYMENJa... dat is waar ook..... ze komt hier.....
================================
0297GEMMAWat ze komt hier..... bedoel je hier.......
================================
0298TYMENJa... daar vroeg je toch om...... dat wou je toch......
================================
0299GEMMAGodsklere..... (ze staat een poosje te kijken. Ineens trekt ze haar laarzen uit en smijt die naar Charrie) Hier
================================
300DEREK (Toen Louis de krant verfrommelde, ging hij er al naar toe en raapte hem op. Hij streek hem glad en liep er mee naar de telefoon. Nu staat hij in de krant te zoeken)
================================
301GEMMA(loopt naar de trap) Wat moet ik zeggen.... h Tymen..... wat moet ik zeggen tegen haar..... (loopt eerste treden, draait zich naar Tymen) Blijf jij d'r bij....?
================================
302TYMENIk?
================================
303GEMMAJa.... blijf d'r bij..... (gaat nu zitten op een trede, vlakbij Derek) ik weet bij God niet wat ik moet zeggen......
================================
304CHARRIE(heeft de laarzen aangetrokken en gaat er mee lopen. Met een blik op Gemma schiet hij snel de deur uit. Af.)
================================
304GEMMA(tuurt voor zich)
================================
305TYMEN(verbaasd, blij) Ja natuurlijk, natuurlijk als je dat wilt.....
================================
306LOUISBen eerst bij een commune geweest.... heb ik mijn eerste trip genomen.... en toen na een maand ben ik gaan zwerven..... Koen, waar ben je Koen......
================================
307KOEN(komt meteen dichter bij hem) Hier.......
================================
308LOUISOp een dag ben ik op straat in slaap gevallen.... helemaal niets gebruikt..... gewoon moe van het lopen..... en toen heeft de Politie me met zo'n inbewaringstelling naar zo'n inrichting gebracht. Daar zat zo'n dokter en die kwam iedere dag naar me kijken en die zei niks, ook als ik vroeg: waarom zit ik hier. En n keer werd ik zo woedend, dat ik hem aan wou vliegen, maar twee broeders sprongen boven op me. En toen ik de volgende dag weer aan die dokter vroeg: Waar- om zit ik hier.... toen deed die voor het eerst z'n bek open: Omdat je last hebt van woede-aanvallen....
================================
309DEREK(is aan het telefoneren geslagen. Lacht ineens luid en kirrend, zodat Gemma naar hem op- kijkt) Oh nee, ik neem wel een taxi hoor.... en dan kan ik gerust een tijdje blijven.... okee..... tot straks..... een klein uurtje, dan ben ik er wel.... (legt neer) Zo.... even een taxi bellen....
================================
310GEMMA(staat op en kijkt in de krant, waar Derek zijn vingers ergens bij houdt. Gemma leest en kont in aktie) Wel godverdomme... hij heeft opgebeld naar een advertentie.... en weet je wat er staat: "Boy gevraagd.... Strikt priv.... Gadverdamme weer zo'n klerezooi, je moet het hem verbieden.
================================
311LICHTuit
================================
312SCENE 9licht aan
================================
313GEMMA, CHARRIE, LOUIS(Er wordt druk heen en weer gelopen door Gemma. Charrie achter haar aan. Midden op toneel staat een vuilniszak en daar stoppen ze steeds wat in. Louis probeert een kaartenhuis te maken).
================================
314GEMMAJezusmina. 't Gaat er niet eens in, ken je nagaan, ik ben met niks zowat gekomen, alleen 'n kleedje.... wacht effe, me kleedje..... want als ik in Bloemendaal ben, dan heb ik gezegd, dan wilt ik toch me eige hoekie hebben... o mijn plantjes....
================================
317GEMMA, CHARRIE, (Er wordt druk heen en weer gelopen door Gemma Charrie achter haar aan. Midden op toneel staat een vuilniszak en daar stoppen ze steeds wat in. Louis probeert een kaartenhuis te maken).
================================
318GEMMAJezusmina. 't Gaat er niet eens in, ken je na- gaan, ik ben met niks sowat gekomen, alleen m'n kleedje.... wacht effe, me kleedje..... want als ik in Bloemendaal ben, dan heb ik gezegd, dan wilt ik toch me aige hoekie hebben.... O mijn plantjes.....
================================
319TYMEN(komt binnen) Nou dag Gemma..... en doe een beetje mee h in je groep in Bloemendaal.
================================
320GEMMAO je bent toch zo'n kloot.... je zou zo graag wil- len, maar je durref niet..... hd..... we kenne be- ter samen naar therapie.... ik om te leren hoe ik met mensen om moet gaan.... en jij om te leren hos je iemand aan moet raken.... H, palc me es wat beter vast.... Nee, hrder..... ja zie je wel, je kn het wel..... en als er nou nog es wat is, met Louis of zo..... dan ga je gewoon naar hem toe, net als Koen..... dan pak je gewoon zijn handen..... je moet wat meer doen met je lijf jongen...... O, je bent toch zo'n verschikke lijke kloot.....(Elly en Koen komen binnen)
================================
321TYMENWaar waren jullie nou? Ik sit hier de hele dag alleen,
================================
321.1KOENWaar is Klaas dan naar toe
================================
322TYMENMet Klaasje weg naar de dierenarts voor 'n marmotje... Jullie hadden hier moeten zijn!
================================
323ELLYIk heb geld losgepeuterd bij een paar grote bedrijven en we hebben een huis gehuurd.
================================
324TYMENEen huis gehuurd.....?
================================
325ELLYJa..... we verdommen het om die kinderen alleen op een kamer te zetten daar worden ze uitgebuit daar hangen ze zich uit pure eenzaamheid op aan de eerste de beste spijker in de muur.
================================
325KOENJa..... en daar zetten we iemand in die met ze samen wil wonen en als we die niet vinden dan woon ik daar maar zelf.
================================
327TYMENEn..... hoe lang ben je daar mee bezig al...?
================================
328KOENHoe lang al Elly?
================================
329ELLYEen week of twee...
================================
330TYMENAlln ik bedoel jullie twee.... dat breng je niet in de staf, daar beslis je alleen over....
================================
331KOENJa ik heb genoeg van dat democratische gelul
================================
332ELLYBovendien, de rest van de staf zien we nooit, alleen op vergaderingen en daar wordt zo einde loos geou wehoerd, daar komen we geen stap verder......
================================
333TYMENJij bent bezig met een eigen hulpdienst neemt bedissingen, die door de staf genomen moeten worden
================================
335ELLYAch waar gaat het nou om dat we buiten dit huis nog wat panden krijgen, waar we die kin deren kunnen laten wonen. Hier kunnen ze met blijven en ze gaan niet allemaal naar therapie
================================
336TYMENHet gaat er om, dat jullie in je eentje opereren. als je geen ruggespraak houdt, vervalt alle kritiek
================================
337KOENJa, en als ik dan wel ruggespraak houd, dan zijn we volgend jaar nog aan 't lullen.
================================
338ELLYJullie zijn nou al maanden bezig panden los te krijgen van de Gemeente..... nou we hebben nu ons eigen huis.
================================
339TYMENMens doe niet zo naief..... zo'n huis is parti culier toch niet te runnen, dat moet de Ge meente doen..... (staat een moment zwijgend) Ik bel de rest van de staf op en ik breng ze op de hoogte. Morgenochtend 10 uur stafvergade- ring.... (hij gaat af)
================================
339.1KOEN(roept hem driftig na) Bureaucratische lul.....
================================
340TYMEN (Tymen af naar huis via buitendeur) (Klaas en Klaasje komen binnen. Elly reageert op Klaasje met z'n marmot)
================================
343TYMEN(Tymen af naar huis via buitendeur) (Klaas en Klaasje komen binnen. Elly reageert op Klaasje met z'n marmot)
================================
344KLAASJEMe mamot..... me mamot is met z'n voetje in een scherf getrapt.... daarom wou die niet lo pen, door die klotescherf in z'n voetje....
================================
345ELLYLaat es kijken.... helemaal opgezwollen h..... je bent toch met Klaas naar die kliniek geweest?
================================
346KLAASJEJa, en die pik daar zei, dat ik me niet zo druk moest maken, want voor tien gulden had ik een nieuwe mamot en toen zei ik tegen die pik, heb je wel es een goed pak op je sodemieter gehad met de ijzeren honderiem... nou, kijk maar uit, want Klaasje zit te wachten tot er iemand voor 'n voeten komt. En die pik daar haalt 'n achouders op en geeft een zalije mee, maar dat vreet die van z'n voetje en daarom helpt het niet en die pik daar is nog niet met me klaar, want als die het niet haalt, me mamot, nou, dan koop ik een ijzeren honderiem en dan tuig ik ze allemaal af en dan is de beurt aan mij en dan sla ik er op los met die ijzeren honde riem, want dan is de beurt aan mij..... (Klaasje laat zich tegen Elly vallen en stoot het kaar tenhuis van Louis om).
================================
347LOUISJullie laten me verrekken h..... Ik sla de hele boel kort en klein.......
================================
348KOENKom maar naar beneden.... naar de kelder Louis..... daar staan kratten en flessen, die gaan we kapot smijten tegen de muur.
================================
349LOUISIk ga niet..... ik ga niet......
================================
350KOENKom op, mee naar de kelder..... ik doe met je
================================
351LOUIS(blij om dit "meedoen") Jij laat me niet ver rekken h..... (ineens gooit Gemma haar deur boven open)
================================
352GEMMANou, gane we nog? Is Klaas er al om me te bren gen? Ik moest om 3 uur in Bloemendaal zijn en ik hebt ook geen zin om te laat te komen..... (Klaas legt kalm zijn spulletje neer en loopt naar de deur, daar wacht hij. Gemma duwt van alles in de vuilniszak.) Ah.... hoe krijg ik het allemaal mee......
================================
353CHARRIEO dag he.... En m'n laarzen mag je hebben.... maar ik kan ze niet vinden.... overal gezocht...
================================
354GEMMAO, die heb ik al..... onder in me zak....
================================
355CHARRIE(wordt kwaad en krijgt er alleen maar klanken uit en eindigt met) Vie-ze-ru-ru-ru-burtrut....
================================
356GEMMAAls je me uit wil schelden, moet je een woord nemen dat je zeggen kan en niet rubbertrut want dat ken je niet..... zeg dan: RUBBER..TRUT.....
================================
357CHARRIE(spuugt links en rechts om zich heen en zegt tenslotte feilloos) Rub bur trut.....
================================
358GEMMA (begint te juichen en te springen) Zie je wel.... je kn het wel....... (ze vliegen elkaar om de hals)
================================
359CHARRIEDan mag jij mijn laarzen houden....
================================
360GEMMAJezus, wat jovel van je zeg.... H Klaas..... Laat es aan Klaas horen wat je zeggen kan.... Zeg
================================
361CHARRIERu-bur-trut
================================
362KLAASNee. Rubbertrut
================================
363CHARRIERubbur-trut
================================
364KLAAS (na gelach van Gemma) Kom mee Gemma.
================================
365GEMMA(tegen Charrie) Ik ken geen afscheid nemen.... He... dag El.... Ga maar alvast op de uitkijk leggen hoor, want ik kom wel terug..... O zeg, let wel effe op Charrie voor me h.....
================================
366GEMMA, CHARRIE, LOUIS(gaat onder de trap zitten met z'n marmot) (Charrie gaat naar het raam om Gemma na te zwaaien. Derek komt verslagen binnen met al z'n spullen)
================================
366.1ELLYJesus... Derek
================================
367DEREKIk lig helemaal in de vernieling.... helemaal...... moet je kijken m'n haar.... ik kon er echt niet blijven hoor..... de eerste avond ging nog wel gezellig en zo... maar ja, dan moet je toch naar huis en iedereen heeft zo z'n eigen wensen.... ik ben een beetje passieverig weet je wel en hij al meteen van: nou moet je dit bij me doen en ik zal het je wel leren..... de hele nacht geen oog meer dicht gedaan..... je vraagt je af, die vent is zestig en zweten dat ie deed.... Ik dacht: ik kijk het nog een dagje aan en dan smeer ik 'em. Maar ja.... toen 's ochtends sliep die als cen rund en ik het bed uit, onder de douche... hij had van alles voor me neergelegd en geld enzo en hij maar slapen..... Ik was m'n eigen baas, pikuppie aan, ik dacht, waar kan ik het nog beter hebben..... die nachten gaan vanzelf wel om en verder zal die toch niet iedere nacht.... Maar ja, die avond.... raak..... ik kon niet meer...... Ik in een stoel en 's middags pas heb ik me opgetut..... En juist toen ik dacht ik pak m'n boeltje, ik verdwijn, toen kwam er nog zo'n ouwe met een sleutel binnen..... zijn vriend..... eerst vreselijk aardig en "ben je gek, je moet nog wennen" en asperientjes voor m'n hoofdpijn weet je wel.... Maar ja.... toen kwam de avond en toen kon ik met die ander.... en die eerste zat te wachten bij de televisie..... Ik kan niet meer. (Elly gaat naar hem toe en hij huilt ineens) Ik voel me zo rot.
================================
368ELLY(neemt Derek mee naar z'n kamer) Kom maar Derek, je hebt zoveel meegemaakt, ga maar lekker slapen h.....
================================
369DEREK (maakt met gebaar duidelijk dat hij alleen wil)
================================
370ELLY(gaat langs Charrie terug)
================================
371CHARRIEH El, ik kan niet zonder Gemma.... ik kan niet slapen straks zonder Gemma....
================================
372ELLYAch jawel.... en je gaat toch ook naar thera pie.... nog een paar dagen...... (Lenny komt op. Ze heeft haar pillendoosje bij zich, neemt er een. Louis gooit de eerste flessen).
================================
373KLAASJE(komt binnen) Waar ben je geweest Lenny? Ik wou zonet je brommer maken, maar die stond er niet.... (als ze niks zegt) Ben je nou toch naar je moeder gegaan? (als ze zenuwachtig blijft plukken, kijkt Klaasje hulpeloos naar Elly en die komt er naar toe)
================================
373.1LENNYHet gaat altijd zo... ze groeten me wel, maar ik zie het aan hun ogen.... ze willen liever niet dat ik kom, ze zijn allemaal met elkaar en ze schrikken als ik kom... ik mag er niet bij... zie je wel
================================
374KLAASAhoh we hebben er toch al zo vaak over gepraat je moet niet steeds terug willen joh... ze kunnen je gewoon niet hebben, ze begrijpen je nit... misschien komt dat wel joh.... later of zo.
================================
376ELLYHeb je je bromfiets op slot gezet?
================================
377LENNYJa.... Het licht doet het niet, het flikkert..... er zit een draadje los....
================================
378KLAASJEAh joh.... dat maak ik toch....
================================
379LENNYJa.... (kijkt even voor zich, dan plotseling) Mijn helm... ik ben hem vergeten... hij ligt nog bij mijn moeder..... die moet ik hebben hoor.....
================================
380ELLYO jezus....
================================
381LENNYHet gaat altijd zo..... ze groeten me wel, maar ik zie het aan hun ogen..... ze schrikken als ik kom....... ik zie het aan hun ogen. (ze begint ineens te trillen) Zie je wel.... ik ga weer trillen.... zie je wel, ik moet direkt een pil...... (maakt doosje open)
================================
382ELLY (legt haar hand op doosje) Lenny... je hebt er net een gehad.
================================
383LENNYNee hoor, nietwaar, heel lang geleden.....
================================
384ELLYNee, een paar minuten geleden, weet je wel....
================================
385LENNYNee hoor, heel lang geleden... als ik ga trillen. moet ik er een...... (probeert zich los te rukken. Nu staat Charrie langzaam op en komt iets dichterbij. Geobsedeerd)
================================
386ELLYLenny, je hebt die pillen zelf gekregen, omdat je leren moet zelf met je medicijnen om te gaan. Maar als ik zie, dat je ze achter elkaar slikt, dan moet ik dat tegen jouw dokter zeggen.... dat begrijp je toch......
================================
387LENNYLaat me los.... ik weet zelf wel, wanneer ik ze slikken moet.....
================================
388ELLYDan weet je dus ook, dat je ze nu niet moet slikken.....
================================
389LENNY(schreeuwt en slaat om zich heen) Ik weet zelf wel.... (er ontstaat een kleine worsteling tussen Elly en Lenny. Derek komt zijn kamer uit. Elly legt het pillendoosje op de trap en samen met Klaasje en Derek trekt ze Lenny overeind)
================================
390ELLYKom maar Lenny..... kom maar.... even naar buiten.... (ze nemen Lenny mee naar de deur en gaan af. Alleen Charrie blijft over. Hij staat een poosje te turen, tenslotte zegt hij)
================================
391CHARRIEGm..... (hij huilt verdrietig en loopt naar de trap en gaat op de tree van Lenny zitten. Ineens ziet hij het doosje van Lenny en hij pakt het voorzichtig. Hij opent het en zit er lang mee in zijn handen. Eerst een pil in zijn mond. Daarna steeds meer. Hij stikt bijna in al die pillen en doel moeite ze door te slikken. Derek en Lenny komen terug).
================================
392DEREK (ziet Charrie slikken en "raar doen") Zeg, wat doe je nou.....
================================
393LENNYDat zijn mijn pillen....
================================
394ELLY (komt binnen) Ga Tymen halen, gauw.....
================================
395LENNYDat zijn mijn pillen, die heb ik nodig.......
================================
396ELLY(probeert haar vinger in Charrie's keel te steken. Met Tymen trekken ze Charrie omhoog en brengen hem weg. *** komt er nog gillend bij en wordt door Derek weggebracht. Klaasje loopt ineens achter Charrie aan en begint hern te trappen. Daarbij schreewt hij:)
================================
397KLAASJEVerrajer..... leleijke verajer die je bent....
================================
398LICHTuit
================================
399SCENE 10licht aan
================================
400CHARRIE(Charrie is aan het telefoneren. Klaas en Koen op toneel)
================================
401KLAASJij hebt Louistje nou wel naar Margriet gekre gen en Louistje heeft nou wel pilletjes gehad... maar hij slikt ze niet..... ze staan op zijn was tafel, die mocht ik vanmorgen proberen heel te krijgen.... ook niet normaal h, daar is die op gaan zitten.... Dat flesje is nog niet open geweest.... (pauze) Toch wel gevaarlijk wat jij doet he..... die jongen hoort hier niet.... die jongen is ziek en hij heeft recht op een goeie behandeling....
================================
402KOENMaar dat moet hij eerst begrijpen... en hij moet geen zin..... dan heeft hij weer het gevoel, dat hij wordt opgesloten..... .
================================
403KLAASJij houdt je alleen maar bezig met Louis en dat huis dat jullie gehuurd hebben en waar.nog steeds geen sterveling in zit, terwijl we hier ons nek breken over de kinderen.... Hannes en Hanneke zijn hun kamer nog niet uit geweest.....
================================
404KOENDie willen hun kamer niet uit..... ze hebben genoeg aan elkaar en die baby die ze krijgen.....
================================
405KLAASEn Edje...... zit ook op zijn kamer..... of onder de douche..... dat kan toch niet, die jongen staat uren onder de douche omdat hij zich be- lazerd voelt en Elly is uren met hem bezig. Iedere client eist n staflid op.... Er zijn hier nog meer kinderen dan Louis.....
================================
406KOENAls ik nu met Louis stop, dan gaat Louis kapot. Ik heb helemaal geen tijd voor ieinand anders.
================================
407KLAASJa-ja.... natuurlijk.... want je hebt hem zeker bijna zover, dat hij zich vrijwillig wil laten be- handelen.... ja..... dat moet je vooral doen..... Jongetjes als Louis, wachten tot hun tanden uit hun bek vallen. Eerst moeten z'n hersenen kapot en z'n lichaam, want dat is goed zo..... Jongetjes als Louis moeten niet gemotiveerd worden, die moeten z kapot gaan, dat ze op een dag zelf komen bidden en smeken of ze gehol- pen mogen worden..... (Louis is langsgekomen met een nieuwe wastafel hij luistert even naar wat Klaas zegt en loopt door. Derek komt de kamer van Hannes en Hanneke uit. Hij heeft vies wasgoed over zijn arm en een dienblad met kopjes in de hand. Hij passeert Louis, gaat de trap af, struikelt en laat het dienblad vallen. Hij kijkt nog even naar de kopjes op de grond en loopt dan gewoon door)
================================
407.1KOENLaat je dat gewoon liggen.....
================================
408DEREKIk moet iets voor Hanneke halen.....(af)
================================
409KLAAS(reageert op vermoeid gebaar van Koen) Ze hebben die kinderen toch niks geleerd, alleen maar gestraft, wat wil je..... ze zijn niet in staat voor zichzelf te zorgen.....
================================
409.1CHARRIEHe, Klaas, ik snap er geen barst van..... (laat telefoon bungelen en schreeuwt naar Klaas)
================================
410KLAASWat is er dan?
================================
411CHARRIEGemma aan de telefoon.... of we d'r komen halen.... ze ziet het niet meer zitten..... En ze krijgt pillen van de spychiater en ze moet de hele dag met stukkies riet een dienblaadje gaan zitten maken met al die mongolen op een zolder, wat een gein.... en ze leg op een slaapzaal met een griet naast d'r, die al 14 nachten loopt te jen- ken.... en ze is naar de geneesheer-directeur ge weest en ze heb die boerelul stijf gevloekt, want ze zegt: z kan het niet langer, dus jij d'r uit of ik d'r uit..... (dan ziet ze ineens Klaasje in de deur staan) H Klaas.... Klaasje is terug.... hoe ken dat nou...... (ze gaat naar de telefoon terug om Gemma te rapporteren)
================================
412KLAASGing het niet.... ging het vandaag niet in de garage?
================================
413KLAASJE(schudt alleen zijn hoofd)
================================
414KLAASMoest je ineens weer aan alles denken?
================================
415KLAASJE(schudt heftig ja en rent dan ineens naar Klaas toe) Ik weet niet hoe het kwam, maar ik moest er ineens weer naar toe..... naar mijn pleegmoeder dus.... ik heb op de hoek gestaan aan de overkant en alsmaar gekeken... en ik dacht als ze er uit komt of als er iemand belt, dan ga ik na d'r toe..... Maar er belde niemand en ze kwam niet en toen werd ik ineens zo bang, ik dacht: wat doe ik nou....? Ik ga d'r nog vermoorden.... zij heb me afgetuigd met de honderiem.... zij heb me dat pakkie shag laten vreten En ineens werd ik zo flauw... en ik dacht: ik moet naar huis, ik moet hier weg... Het was zo gek, h.... vanmorgen.... mijn pleegmoeder.... alles kwam terug.... ik dacht: ik sla d'r nog es dood..... En hoe moet dat nou, Klaas.... met de garage.... ik ben er weggelopen, maar ik vond het er wel leuk.......
================================
416KLAASO, ik bel ze straks wel effe op.... Zeg jij kan me helpen, wist je dat? Ik heb een klus, die ik niet in m'n eentje kan...
================================
417KLAASJE(knapt meteen op) Wat dan, wat is dat dan?
================================
418KLAASGa maar mee, naar de kelder..... zal het je laten zien..... (ineens verschijnt Lenny in de deur, ze ziet Klaasje en roept hem blij)
================================
419LENNYKlaasje..... kom...... (Klaasje rent naar haar toe en ze verdwijnen samen. Charrie laat de telefoon weer bungelen en roept Klaas)
================================
420CHARRIEZeg h Klaas.... Gemma he.... die wordt hele. maal gek daar in Bloemendaal..... ze heb met die mongolen de tuin moeten harken, in die snotregen notabene.... nou en toen kwam er inene zo'n kloot er doorheen banjeren, waar ze net geharkt had dus en toen zeg ze: ken je niet uitkijken, originele Chinees met je schuiverds maat 56, pas jij maar op, want ik stop je in zo'n deken met mouwen......
================================
421KLAASCcccccccccchhhtt..........
================================
422CHARRIEH, Gemma vraagt hoe het nu met **** is. (Derek komt terug met een kralengordijn, waar hij de trap mee op gaat naar de kamer van Hanneke)
================================
423KLAASMet ****? We hebben nog niks gehoord van de Viersprong....
================================
424CHARRIEO Derek.... de groeten van Gemma.... ze vraagt wanneer je naar die cursus ziekenverzorger
================================
425DEREKCursus ziekenverzorger? O daar ik niet meer naar toe. Ja, ik ga wel, maar niet nou he, want ik ben hier nodig he, no met die baby. ik heb er dus over nagedacht en ik heb besloten dat a die cursus pas over een maand ya volgen. (hij gaat de kamer van Hannes en Hanneke binnen. Even later wordt hij er met gordijn en al uitgegooid)
================================
426LICHTuit
================================
427SCENE 11licht aan
================================
428KLAAS, ELLY(Klaas zet weer een ruit in. We horen het stromen van water in de douche Elly komt doodmoe binnen en gaat op een zitblok zitten)
================================
429ELLYWe moeten over op Iglo maaltijden hoor, dit kan zo niet meer... als je 's middags dienst hebt, sta je twee uur in de keuken om te koken en dan is het godsonmogelijk om je aandacht aan die kinderen te geven.
================================
430KLAASWe mogen niets meer zelf beslissen, beslissingen worden genomen door de staf.
================================
431ELLYNou, dan gooi ik het morgen in de staf en dan stemmen we er over....
================================
432CHARRIE(komt haar kamer uit en kijkt om de douche gordijnen) Ik wil onder de douche joh. Ik sta al een uur te wachten.... ik wil ook wel cens mijn haren wassen..... Edje ga er uit.... (trekt aan Edje)
================================
433DEREK(is uit de kamer van Hannes en Hanneke gekomen en trekt ook aan Edje) Edje, ga er uit. wij kunnen nooit onder de douche.... (samen rukken ze hem weg, een kamer in)
================================
434ELLYSta toch niet zo te schreeuwen jullie Edje staat altijd onder de douche (dan klinkt uit de kelder het gooien van flesjes, Elly reageert teen maakt wanhopig gebaar)
================================
435KLAASJa, dat is de afdeling Behandeling van het opvanghuis, maar ja, als we ook nog steeds niet weten wat we zijn... en als we iedereen binnen laten
================================
436ELLYNow, Margriet zegt anders, dat Koen het heel goed doet... Louis kan al sin agressie kwijt en als hy moe wordt, dan houdt hy or van self mee op En Koen loopt geen gevaar, want die is zum bondgenoot...
================================
437KLAASJa-ah maar Margriet zit natuurlijk wel in d'r eigen huis he. Maar laat ze eens by Louis in de kelder gaan staan met de spatglaasjes om d'r oren....(deur knalt en Charrie gaat kijken. Ze ziet Gemma)
================================
438CHARRIEHe Gemma...... (2e komt binnen met haar vuilniszakken en kleedje)
================================
439GEMMAOgodogodogod wat een kleretroep is het daar..... (Charrie en Derek storten zich gelijktijdig de trap op en vliegen Gemma om de hals. Daarna roept Gemma naar Klaas) Jezus, lijperd, zit je nou alweer dezelfde ruit te maken.... God wat een kleretroep daar... vanmorgen een grote bek van dat keukenwijf gekregen, omdat ik de tafel niet goed had opgeruimd, omdat er nog kruim- pies waren blijven liggen.... moet je nagaan...... (vliegt Elly om de hals) O Elly meid... dat mens dat heeft een stem, daar word je helemaal kleu- renblind van.... ik zeg die stem van jou, die moet je es een nachie in de zeik laten leggen...... (luistert even naar het gooien van de flesjes) Jezus, wat is dat voor kloteherrie daar beneden?
================================
440DEREKDat is Louis h, die gooit toch met die flesjes tegen de muur.....
================================
441CHARRIEJa, dat heb ik je toch gezegd...... (Elly, Derek en Charrie beginnen zenuwachtig te lachen)
================================
442GEMMAJezus wat een kloteherrie.... doet ie dat iedere dag?
================================
443DEREKAlleen als die het aan voelt komen, h, nou, hig komt vanzelf wel boven hoor....
================================
444GEMMA(trekt even een gezicht en gaat weer verder) Nou, dat mens, dat keukenwijf dus kwaad en schreeuwen en de leider komt er bij en ik krijg weer op m'n flikker, ik denk: ja, wach-effe.... Gemma is een beetje lijp... ik loopt van m'n laatste kwartje naar de telefoon, ik belt een taxi, hup, perzich kleedje over me schouder en pleite, ik denkt: k gaat naar huis.....
================================
445TYMEN(komt op, Klaas gaat af)
================================
446GEMMA(Gemma keert zich ineens om en ziet Tymen. Ze spreidt haar armen wijd) Hai..... Tymen...... (Tymen komt aan en ze sluit haar armen om hem heen. Wiegt hem) O jezus, ik hebt harts stikke vaak aan jou lopen denken. (houdt hem dan van zich af) He, weet je hoe dat gaat, daar in mijn groep? Je moet puntjes verdienen, over- al krijg je puntjes voor.... en als je d'r genoeg hebt, dan mag je een week-end naar huis. Nou ene makke puntjes voor mij. Bij mij wordt er allenig maar afgetrokken.... omdat ik scheld en omdat ik ruzie maakt.... He El.... zeg maar wat ik doen moet...... de keuken dweilen, telefoon opnemen, de pl boenen, lekker danumen, alles wilt ik doen, als ik maar weer bij ons mag blijven.... (drukt zich weer tegen Tymen aan) H Tymen... Tymen zeg nou wat.....
================================
447TYMENTja... we moeten maar eens kijken.
================================
448GEMMANou, gaat dan maar me taxi betalen. (Tymen af).
================================
449DEREK(Intussen heeft Derek uit de vuilniszak van Gemma de fohn opgediept) M'n fohn! Kan ik eindelijk mijn haar weer fohnen.... (hij loopt naar de trap, maar wordt meteen besprongen door Gemma. Half vechtend lopen ze naar boven, Charrie gillend er achteraan)
================================
450DEREKNou, het is mijn fohn hoor, je mocht hem lenen..
================================
451GEMMAGeef terug, kattekop, je hebt hem aan mijn gegeven
================================
452DEREKStil now, stil now, Hanneke slaapt
================================
453GEMMAHanneke? Wie is dat?
================================
454DEREK (heeft de deur van a kamer al geopend) O dat vertel ik nog wel, kom maar, sal ik jullie baren fhnen ( verdwenen druk in de kamer. Het gooi van flexes is beneden op gehouden. Elby ait even in een stilte. Plotse Dag gaat de deur beneden open en Klaasio komt binnen)
================================
455KLAASJE(verslagen) Het is helemaal mis met Lenny Se heeft een fles petroleum over d'r haten ge- gooid..... (Elly springt op en wil naar de deur, maar Lenny rent al naar binnen, met om haar hoofd een handdoek)
================================
456LENNYIk heb luis. Ik moet er af, ik moet er af......
================================
457KLAASJEJa, ze heb luis, zegt ze..... d'r hele kop zit vol, en ze wordt toch gekeurd, voor dat verzorgings- tehuis..... nou is ze bang dat ze niet wordt aan genomen.....
================================
458LENNYIk heb m'n haar met petroleum gewassen..... want ik heb luis..... m'n hele kop zit vol..... ik moet er f..... ik moet er af......
================================
459ELLY(ziet nu kans om haar vast te grijpen, zodat ze eindelijk stilstaat) Laat eens kijken.... (ze zoekt op haar hoofd) Hoe kom je er bij..... ik zie helemaal niets.....
================================
460LENNYIk heb wel luis..... ik was bij mijn moeder en die zei het....***
================================
462ELLYJe moeder verzint maar wat om je weg te krijgen..... je hebt geen luis..... je stinkt alleen naar petroleum
================================
463LENNYIk heb wel luis ze stuurt me heus niet weg als ik geen huis heb ik moet er af want over een week is mijn moeder jarig, dan komen ze allemaal en ik wil ook komen des moet ik er af ik moet er af
================================
464ELLY(hardhandig) Lenny, je hebt geen huis ik zal je haar wassen, meer kan ik niet voor je doen, ik kan niet voor jou in orde maken dat je moeder je accepteert En als je steeds naar haar terug gaat, dan zul je steeds dezelfde teleurstelling ondervinden
================================
465KLAASJE(legt beschermen zijn arm om Lenny) Dat pestwijf is ze wel d'r echte moeder..... kom maar Len.... zal ik die petroleum uit je haren wassen......
================================
466LENNYNee niet onder de kraan.... als je me onder de kraan wast, moet ik steeds denken, dat ik weer in die bak gedompeld word........
================================
467KLAASJE(schrikt en kijkt Elly aan, pakt dan Lenny's hand) Nou, dan doen we het toch strakkies.... kom maar..... gaan we samen zitten..... (hij trekt haar mee en ze gaan onder de trap zitten) (Louis en Koen komen binnen met lege krat- ten. Louis zucht diep, legt zijn hoofd achter over in de krepo)
================================
468KOENHe, lekker he, Louis......
================================
469LOUISHoeveel hebben we d'r kapot gesmeten?
================================
470LOUIS(grinnik) Heleboel (dan steekt hij aun hand uit en legt die om de hand van Koen) Ik heb jou toch niks gedaan, he....?
================================
471KOENNee
================================
472GEMMA(komt de trap afstuiven) H zeg.... heb je nog een spiegel ergens heel gelaten, kan ik mezelf ette bekijken... (af)
================================
473LOUIS(buigt zich voorover en wijst Gemma na) En haar heb ik niks gedaan.....(wijst naar Elly) En jou niet..... (naar Klaas) en jou niet..... alle maal goeie mensen..... alleen Tymen niet h..... dat is de baas hier...... die moet uitkijken..... ik maak zo'n klein petatje van em.... (Gemma komt weer langs met een spiegel in haar hand en rent de trap weer op)
================================
474LOUIS(wijst weer naar Gemma) En haar niet...... en jij niet..... en hem niet..... allemaal goeie men- sen..... (hij slaat voorover. Elly en Koen kunnen hem net opvangen)
================================
475LICHTuit
================================
476SCENE 12licht aan
================================
477ELLY(De douche loopt weer. Elly komt boven uit een kamer, wil de trap af, maar hoort de doche)
================================
478ELLYEdje......... kom er nou eens uit Edje...... kom er nou uit...... (intussen komt Charrie van buiten. Hij staat zwijgend en kijkt dan naar Elly. Elly ziet hem ineens, ze kijkt alleen)
================================
479CHARRIEIk..... ik verlang zo naar jullie..... ik verlang zo weet je..... want ze zijn daar toch anders..... ze zijn goed voor me hoor..... He Elly..... je stuurt me toch niet weg h? (pakt haar beet)
================================
480ELLYWeten ze op de Viersprong dat je weg bent gegaan?
================================
481CHARRIEDat ga ik niet zeggen
================================
482ELLYze gaan je toch zoeken..... en ze bellen op. naar hier.......
================================
483CHARRIEHe, ik ben er weer, Koen.(Koen concentreert zich op Louis, houdt Charrie even af)
================================
484KOENWacht even Charrie... even.... (loopt verder naar Louis)
================================
485ELLY(ziet teleurstelling van Charrie) Ga maar even naar Gemma, ze zit op haar kamer
================================
486KOENKom op, niet eeuwig onder de douche..... naar je kamer...... (trekt Edje onder de douche van. daan en gaat af)
================================
487CHARRIEGemma....... (hij peest de trappen op)
================================
488LOUISDat rotwijf.....
================================
489KOENWelk rotwijf...... je moeder.......
================================
490LOUISDat rotwijf....... mij laten opbergen in een inrichting..... ik krijg d'r wel.......
================================
491KOENZie je wel, dat je best kan zeggen wat je dwars zit..... je hoeft niet altijd te gooien.......
================================
492LOUISWel gooien...... want het gaat niet over als ik het zeg....
================================
493KOENOmdat je niet alles zegt..... je moeder.....
================================
494LOUISDat rotwijf........
================================
495KOEN(lokt uit) Ja..... wat een rotwijf he...... ze heeft je toch maar mooi laten zitten..... je bent toch mooi gaan zwerven door haar...... door haar ken je niemand en je ken helemaal niet meer praten.......... je kan niet eens schreeuwen...... je kan alleen nog maar gooien en smijten......
================================
496LOUISIk kan wel schreeuwen.....
================================
497KOENSchreeuw dan, schreeuw dan.....
================================
498LOUIS(schreeuwt) ik kan toch niks..... Ik kan nergens naar toe..... ze sturen me overal weg..... en ik kan niks..... ze hebben me niks geleerd godver. domme..... en mijn handen zijn te dik.....ze maken alles kapot..... en ik wil er iets mee m- ken...... (slaat flesje stuk)
================================
499KOENWat wil je dan maken, Louis?
================================
500LOUISlets..... geeft niet wat..... iets moois.... dat je op de schoorsteen kan zetten en dat ze zeggen: dat heeft Louis gemaakt.......
================================
501KOENMaar dat maken, dat moet je leren.
================================
502LOUISEn wie zegt dan godverdomme dat ik dat niet wil.... ik wil wel..... maar als ze zeggen, dat ze me iets willen leren, dan sluiten ze me op..... daar trap ik niet meer in..... ik geloof niemand meer.....
================================
503KOENGeloof je mij?
================================
504LOUISJou wel, Koen......
================================
505CHARRIE(komt kamer van Gemma uit) Gemma, ze heb mijn laarzen, ze wil ze niet teruggeven, go-go- goverdomme.....
================================
506KOEN(duwt Charrie weg) Hou je bek, jij...... (Charrie weer terug naar kamer) Nou, dan moet je goed naar me luisteren, ik weet het ook niet meer..... Ik dacht dat ik je kon helpen..... maar je moet naar Margriet...... zij kan je helpen..... maar je moet het vragen, anders heeft het geen zin..... en je moet geloven, dat zij je helpen wil en niet opsluiten. Want daar schiet je niets mee op.
================================
507LOUIS(gaat van Koen weg) Dus.... jij weet het ook niet Koen..... (loopt naar deur) maar dan weet niemand het.........
================================
508LENNY(komt binnen en gaat op trap zitten)
================================
509LOUIS(schreeuwt) ik kan toch niks. Ik kan nergens naar toe..... ze sturen me overal wey..... en ik kan niks..... ze hebben me niks geleerd godver domme..... en mijn handen zijn te dik..... ze maken alles kapot..... en ik wil er iets mee m- ken...... (slaat flesje stuk)
================================
510KOENWat wil je dan maken, Louis?
================================
511LOUISiets....geeft niet wat....iets moois... sat je op de schoorsteen kan zetten en dat ze zeggen: dat heeft Louis gemaakt...
================================
512KOENMaar dat maken, dat moet je leren.
================================
513LOUISEn wie zegt dan godverdomme dat ik dat niet wil.... ik wil wel... maar als ze zeggen, dat ze me iets willen leren, dan sluiten ze me op... daar trap ik niet in... ik geloof niemand meer.....
================================
514KOENGeloof je mij?
================================
515LOUISJou wel. Koen
================================
516CHARRIE(komt kamer van Charrie uit)Gemma, ze heb mijn laarzen, ze wil ze niet teruggeven, go-go-godverdomme..
================================
517KOEN(duwt Charrie weg) Hou je bek, jij... (Charrie terug naar kamer) Nou, dan moet je goed naar me luisteren, ik weet het ook niet meer. Ik dacht dat ik je kon helpen.... maar je moet naar Margriet... zij kan je helpen... Maar je moet het vragen, anders heeft het geen zin, en je moet geloven, dat zij je helpen wil en niet opsluiten. Want daar schiet je niets mee op.
================================
518LOUIS(gaat van Koen weg)(/font color>Dus.... jij weet het ook niet K oen... (loopt naar deur) maar dan weet niemand het...
================================
519LENNY(komt binnen en gaat op trap zitten)
================================
520LOUISDus dan weet niemand het
================================
521KOEN(verslagen) Louis, waar ga je naar toe.....
================================
522LOUISNiemand weet het...(af)
================================
523KOEN(zit met zijn handen in het haar)
================================
524DEREK(komt vrolijk door een deur binnen en gaat naast Lenny zitten) Ik ben vanochtend lekker vroeg opgestaan om het krantenwijkje van Hannes over te nemen. Die jongen kan gewoon niet meer, die zit wat af te zenuwen met dat wachten op die baby h en hij kan echt niet meer van Hanneke weg.....
================================
525CHARRIE(komt terug) H Lenny, h Derek, ik ben er weer, maar ik moet na de kerst terug.
================================
526DEREKJa, luister es, waarom ben je dan weggelopen, natuurlijk moet je terug. Je kan uiteindelijk niet je leven lang gaan zitten niksen.
================================
527CHARRIEEn jij dan..... jij gaat toch ook niet naar die cursus ziekenverzorger?
================================
528DEREKIk? Dat is heel wat anders....... ik heb hier mijn handen vol hoor...... zoutloos dieet van Hanne- ke...... en ik sta verdorie 's ochtend 5 uur op om Hannes' krantenwijkje af te lopen, want Hannes kan het niet..... en mijn hoofd loopt om van de zenuwen, je begrijpt het toch wel dat ik het ook niet kan.... Ik zal een ander moeten vinden..... ik zal..... (ziet ineens Gemma uit haar kamer komen. Ze heeft de laarzen van Charrie aan) O, zeg Gem, luister es, weet jij waar Klaasje is?
================================
529GEMMAKlaasje? Die zit toch op z'n werk......
================================
530DEREKJa want ik wou hem vragen of hij een paar keer Hannes' krantenwijkje kan lopen, want Charrie h, die kan het dus niet..... en ik dus helemaal niet en Hannes kn het al niet en bepaalde dingen moeten nu eenmaal gedaan he...
================================
531GEMMA(loopt nu beneden op de laarzen heen en weer en Charrie ziet dat en wijst naar de laarzen Voor hij iets zeggen kan, valt zij al tegen hem uit) Ik heb ze effe aan, mag het, je hebt ze toch aan mij gegeven..... en je hebt ze bovendien ge kregen om naar de Manege te gaan, nou en dat ging niet door omdat je niet wakker ken wor den, dus zijn ze nou van mij.... (stampt met een laars op de grond)
================================
532CHARRIEDat vind ik een rotstreek van je..... en mijn nagels kan ik ook niet knippen, want jij hebt het schaartje weggemaakt.......
================================
533GEMMAHa ha, ik heb het schaartje weggemaakt, je bent niet helemaal goed jij, ik hebt helemaal het schaartje niet weggemaakt......
================================
534CHARRIEWel waar, ik heb je d'r zelf mee zien lopen.....
================================
535GEMMAHa-ha, helemaal niet waar....
================================
536CHARRIE(met enorm stotteren) Nou ja.......
================================
537KOEN(vliegt overeind en komt naar ze toe en schreeuwt) Hou nou es op met dat gedonder.... altijd hebben jullie wat........
================================
538CHARRIEMaar zij, zij, zij.......
================================
539KOENEn hou op met dat verdomde stotteren...
================================
540CHARRIEDaar kan ik toch niks aan doen........
================================
541KOENHou op, ik kan het niet meer hebben..... ik kan het niet meer hebben zeg ik....... (Koen begint te huilen en zakt op een zitblok. Iedereen staat er doodstil bij. Charrie gaat langzaam naar Koen toe en slaat voorzichtig zijn armen om hem heen)
================================
542CHARRIEWat is er dan he..... zeg het maar he..... zeg maar aan Charrie..... (Koen blijft doorhuilen en Charrie streelt hem overal. Herhaalt steeds bovenstaande tekst)
================================
543DEREKIk zal Elly even halen..... (af)
================================
544CHARRIEHuil maar lekker uit hoor.... Wat een geluk h, dat ik er ben he... H Koen..... wat een geluk he..... huil maar lekker uit hoor..... ik blijf wel bij je hoor........ (Derek komt met Tymen en Elly binnen. Zij trekken Koen overeind)
================================
545TYMENIk breng je naar huis Koen.... je gaat eerst maar es slapen...... jawel.... kom mee...... ik breng je naar huis...... (Koen gaat zacht hui- lend met Tymen mee af het is even stil, dan klampt Charrie Elly aan)
================================
546CHARRIEWat een geluk dat ik er was he..... ik ben op het goeie moment thuis gekomen, want ik kon hem goed troosten h..... heb je gezien Elly, hoe Koen naar me keek? (dan door naar Gemma en Derek) He, heb je dat gezien zonet, hoe Koen naar me keek, heb je gezien...... wat een geluk h, dat ik er was, ik ben op het juiste moment thuis gekomen.........
================================
547GEMMA(keert zich schouderophalend af en gaat naar Lenny. Daar ziet ze ineens dat Lenny het schaartje heeft) Zij heb het schaartje godver- domme..... en dan mij de schuld geven h..... gadverdamme, Elly kijk es..... ze heb d'r hele pols opengepulkt..... gadverdamine, alles onder het bloed......
================================
548ELLY(draait zich naar Lenny, wordt razend en trekt Lenny hardhandig omhoog) Idioot..... kan je wel..... dat stomme gepulk zomaar ergens in je pols..... je weet best, dat het daar geen enkele zin heeft..... Ga er mee in je kamer zitten..... alleen........ (ze pakt een ballpoint en tekent een lijn op haar pols)...... en dan moet je die lijn volgen, dat is de enige manier om er zeker van te zijn dat je doodbloedt....... (Lenny kijkt stomverbaasd van de blauwe lijn naar Elly en terug. Ineens legt ze het schaartje in Ellys handen en laat zich tegen haar aanvallen. Elly slaat haar armen om Lenny heen en wiegt haar. Derek, Gemma en Charrie staan dicht bij elkaar naar beiden te kijken. Na een stilte:)
================================
549GEMMAIk gaat... (lang pauze, waarin iedereen naar Gemma kijkt) Ik gaat... ik ben d'r weggelopen, maar inene zint het me niet... (nu rechtstreeks tot Elly)Ja, jullie zijn me huis wel... maar het zit me inene dwars, dat ik dat huis niet hen kenne verdiene... ik bedoelt... dat die anderen dat wel konden, met puntjes dan he, en dat lijkt zo kinderachtig, die puntjes he, maar omdat ze stukkie bij beetje komen, heb je echt het gevoel, dat je iers aan het verdienen bent... en dat moet mij toch ook kenne lukke he... 50 puntjes maar...
================================
550LICHTuit
================================
551SCENE 13licht aan
================================
553TYMEN, GEMMA, CHARRIE, DEREK, ELLY(Tymen loopt met dokter X de trap op, hij laat bem uit. Charrie is druk aan het telefoneren met Gemma, d.w.z. Gemma is aan het woord en All reageert das alleen. Charrie en Derek staan dicht tegen elkaar aan, te kijken hoe Tymen en dokter X vertrekken. Door de benedendeur komt Elly met haar jas aan binnen.)
================================
554ELLY(kijkt om zich heen naar de rommel)
================================
555DEREK (blij dat hij uitleg kan geven) Geen oog dicht ge daan vannacht... he Char... Louis weer he.... ik denk ineens vannacht: wat hoor ik nou.... ik spring mijn bed uit, de trap af en ja hoor, zie ik Louis van links naar rechts de kamer door nou ik weer terug de trap op h.... kom ik Charrie tegen
================================
556CHARRIEJa, kom ik dus Derek tegen... en wij weer terug naar beneden en Tymen komt zijn bed uit Louis komt op hem af en hij duwt hem tegen de muur en Louis zegt tegen Tymen: Van jou maak ik zo'n klein petatje....
================================
557DEREKJa, ik denk, hij stampt hem fijn h, dus ik ga er naar toe he Char..... vraag maar aan Char... ik ging er toch naar toe?
================================
558CHARRIEHeel klein stukje maar......
================================
559DEREKIk ging er dus naar toe en ik roep: La-los-die- hap.....
================================
560CHARRIENee, dat riep ik..... la-los-die-hap.....
================================
561DEREKStil nou, ik was nou even aan het vertellen.....
================================
562CHARRIEVerdorie..... ik mag niks zeggen..... nooit zowat.
================================
563DEREKStil nou....
================================
564CHARRIEVerdomme...... (loopt boos af)
================================
565DEREK(achter Charrie aan) Char..... Char..... wat is er
================================
566CHARRIEGemma, ze zegt dat ze naar huis komt met het week-end, ken ze mij nog effe zien.... (verder in telefoon) h zeg, ik heb geen tijd he, ik ga poseren..... d'r gaat iemand een film van mijn maken en dan gaat die vanmiddag eerst kijken of ik geniek ben..... (haak er op)
================================
567KLAAS(komt binnen) Nou.... voorzichtig dan maar......
================================
568CHARRIEWatte voorzichtig.....
================================
569KLAASVoorzichtig in bed.......
================================
570CHARRIE (giert het uit en loopt naar de deur, roept nog) O ja....... Gemma.... ze komt met de bus van zessen..... (af)
================================
571ELLY(tegen Klaas) Kan jij me zeggen wat hier is ge beurd......
================================
572KLAASLouis heeft een trip genomen.......
================================
573ELLYEn waar is Koen?
================================
574KLAASDie loopt boven.... naast Louis.... levensgevaarlk.... straks wordt die door hem uit het raam geflikkerd..... not als het bestek en de iglo-maaltijden..... die hangen ook in de bomen.....
================================
575ELLYJongens..... wat doen we er aan........
================================
576KLAAS(wijst naar boven, waar Tymen juist binnenkomt en de trap af) Vraag het aan hem, want hij is de baas...........
================================
577TYMENKlootzak die je bent, iets positiefs komt er nooit uit je bek.
================================
578KLAASIk doe niet anders..... van de eerste dag heb ik gewaarschuwd: doelstellingen moeten we heb- ben, want anders gaan we kapot......
================================
579TYMENAls we ergens aan kapot gaan, dan is het aan jullie opvatting van demokratie..... er wordt goddomme gestemd over jonge of ouwe kaas, over wel of geen iglo maaltijden.......
================================
580ELLYMaar jongen, dat wil je zelf..... alles moet toch eerst in de staf.....
================================
581TYMENJa, maar als het om essentiele dingen gaat, knoeit iedereen er in z'n eentje op los...... hier, jij en Koen met dat huis van jullie......
================================
582KLAASEn jij dan met je G.G.D......
================================
583TYMENHoezo? Ik met de G.G.D.......?
================================
584KLAASJij hebt toch zonet voor Louis de G.G.D. gebeld?
================================
585TYMENIk heb de G.G.D. niet gebeld.
================================
586KLAASJij hebt die doktor dinges toch gevraagd om te komen........
================================
587TYMENDie dokter Dinges is de G.G.D. niet..... hij is het hoofd van de Geestelijke Volksgezondheid en n van de oprichters van dit huis.
================================
588ELLYJa natuurlijk, hij moest hem vragen om te komen.... Louis is met Koen boven, hij is levens- gevaarlijk..... dat kan toch zo niet..... bovendien moeten we verder met dit huis......
================================
589KLAAS(lacht) Een van de oprichters van dit huis, la- me-nie-lachen. Dokter Dinges heeft de hele. G.G.D. achter zich staan..... Dokter Dinges zet op de hoek van de straat voor de zekerheid zes broeders en een ambulancewagen..... (Tymen perplex) dit huis is een prestige- zaak voor hem, daar moet geen rottigheid zijn, zoals nu met Louis..... Dokter Dinges zal Louistje in een inrichting laten opnemen..... eerst effe plat laten spuiten, lakentje om en hup mee met de zorgzame broedertjes
================================
590TYMENJa maar....... 't is toch niet mijn bedoeling om Louis......
================================
591KLAASLogisch dat Louis moet worden opgenomen.... dat vind jij, dat vind ik..... dat vinden we alle- maal..... Maar hoe gebeurt het? Komen er straks zes broeders binnen stormen, of gaat Louis vrij- willig mee, omdat wij hem zover kunnen krij gen...... En heeft het nog zin om door te gaan met ons huis, als Louis niet vrijwillig meegaat, als die tch platgespoten wordt.... want dan doen wij toch precies hetzelfde als al die god- vergeten hulpverlenende instanties. (ze staan een moment zwijgend en vijandig tegenover elkaar. Dan stormt Charrie naar binnen)
================================
592CHARRIEPolitie...... kijk maar..... drie wagens voor de deur..... ze weten toch niet dat ik hier zit h..... (hij stormt naar boven en gaat een kamer in)
================================
593TYMENHoe kan dat nou? Ik heb de politie niet gewaarschuwd.....
================================
594KLAAS (glimlacht) Jongen, jij bent verneukt.... De politie luistert de lijn van de G.G.D. af.... Als er een geval als dit wordt doorgegeven, zorgt de politie er voor in de buurt te blijven. Speciaal gewaarschuwd zijn ze niet......
================================
595TYMEN (steeds verwarder) Hoe weet jij dat......
================================
596KLAASOmdat ik zelf in een kindertehuis heb gezeten.
================================
597ELLY (na pauze) Wat heb jij daar in je hand?
================================
598TYMEN(kijkt) Een flesje..... (geeft flesje aan Elly)
================================
599ELLYVan die dokter gekregen......
================================
600TYMENJa
================================
601ELLYEn wat zei die dokter?
================================
602TYMEN80 druppels in een glas melk.... de druppels eerst in een glas.... de melk inschenken waar Louis bij zit..... dan zal hij geen argwaan krijgen.....
================================
603KLAASEnne, zei dokter Dinges ook dat jij dat moest doen?
================================
604TYMENNee
================================
605ELLYEn wat is de uitwerking hiervan?
================================
606TYMENVerdovend.... kalmerend in ieder geval.
================================
607KLAAS80 druppels, daar krijg je godvergeme een olifant mee plat.
================================
608TYMENJa, kijk dan wat hij gedaan heeft, man......
================================
609ELLYJa... en wie zegt dat Koen in staat is om Louistje rustig mee te laten gaan.....
================================
610KLAASEn daarom moeten wij hem die druppels geven? Koen was hem toch aan het begeleiden.... dan moet hij ook zorgen dat Louistje zonder druppels het huis uitkomt.
================================
611ELLYKoen is boven bij Louis. We kunnen niet eens met hem overleggen.....
================================
612KLAASDus jullie willen buiten Koen om die druppels geven? Je besodermietert niet alleen Louis, je besodemietert ook Koen.... ik verdom het, daar doe ik niet aan mee.... (gaat af)
================================
613TYMENWel godverdomme..... besodemieteren.... Wie besodemietert wie? Op het moment dat wij voor het blok zitten knijpt hij er tussenuit met zijn doelstellingen en zijn principes.
================================
614ELLY(ziet Louis boven aan de trap met Koen) Laten we er in godsnaam onze kop er bij houden. (Elly en Tymen af) (Ineens gaat boven een deur open en Louis zwalkt de trap af. Koen achter hem aan. Louis heeft een wond aan zijn voet. Ze kijken bene den, hoe Louis aankomt. Koen laveert Louis naar de krepo. Louis gaat zitten. Koen pakt de voet van Louis en bekijkt hem. Dan komt Elly binnen met een glas en een pak melk)
================================
615KOEN(tegen Elly) Zeg heb jij wat voor die voet?
================================
616ELLY(zet pak en beker op de grond en bekijkt voet) Doet het pijn?
================================
617LOUIS(lacht) Nee hoor.... maar het bloedt nogal.... glasscherf in m'n poot gekregen denk ik....
================================
618ELLYHe Louis.... wat hebben jullie afgesproken?
================================
619LENNYDat jij voortaan m'n tante bent en hij m'n oom.
================================
620KOENNee serieus Louis..... we hebben iets anders afgesproken.... wat gaan we doen?
================================
621LOUISAch, weet ik veel.... naar het Krisiscentrum....
================================
622KOENJa, want hier is het niks... je moet nou eindelijk eens een keer geholpen worden......
================================
623LOUISJa, nou, ik zal nog wel zien.
================================
624ELLYZeg Louis, weet je wat ik geloof.... dat je er allang naar toe wilt, maar dat je geen beslissing kunt nemen.... daarom trap je de boel hier ka pot, dan kunnen wij je sturen......
================================
625LOUISDenk je.....
================================
626ELLYJa... weet je eigenlijk, wat je allemaal kapot hebt gemaakt?
================================
627LOUISJa.... Voortaan wil ik alleen nog maar dingen maken..... en daarom ga ik eerst naar het Krisiscentrum, want daar h.... daar..... wat gaan ze daar ook weer met me doen Koen?
================================
628KOENMet je praten..... en jij gaat praten.......
================================
629LOUISEn geen geintjes he, daar hebben we het over gehad.... geen geintjes van opsluiten en zo en ook niet vasthouden bij mijn arm als ik mee ga straks, want dan sla ik ze in elkaar. Ik ga zelf...
================================
630LOUIS(ziet dan het pak melk) He..... lekker zeg, melk.
================================
631ELLY(is Louis voor en pakt de melk) Ik heb een beker voor je meegenomen Louis.......
================================
632LOUISHoe ga ik eigenlijk? Breng jij me Koen?
================================
633KOENNee... ze sturen mensen van het Krisiscentrum.
================================
634LOUISToch niet een ambulance, he...?
================================
635KOENZe hebben niet anders dan een ambulance.... als de dokter tussen de middag thuis wat gaat eten, gaat die ook met een ambulance. (Koen lacht en Louis lacht met hem mee, drinkt dan de melk met druppels op)
================================
636LICHTuit
================================
637SCENE 14(Derek loopt boven kamer in kamer uit. Zijn spulletjes staan al klaar voor zijn vertrek. Hij is druk en gezellig bezig. Klaas ruimt de laatste dingen op)
================================
638DEREKO... he Klaas... ik heb hier boven alles nagekeken, 't is allemaal in orde hoor, d'r ligt nog een heleboel van *** op haar bed en Charrie heeft zijn dambord laten liggen en dan zijn er nog wat vieze lakens enzo..... nou..... en mijn spulletjes, die heb ik hier allemaal bij elkaar gezet enne... dus we kunnen nou wel gaan hoor. (hij hoort de buitendeur, gaat kijken, Elly komt binnen) O.... ben jij het El? Ik heb me zo ongerust over je gemaakt.... ik dacht. Elly inge- stort, wat zullen we nou beleven.....
================================
639ELLY(loopt door naar Klaas, klopt Derek even op de arm. Tegen Klaas): Klaas heb jij iets van Louis gehoord?
================================
640KLAASHij is rustig meegegaan, dat weet je.... maar ja, daar in het Krisiscentrum hebben ze hem verteld dat jullie hem die druppels hebben gegeven..... Toen heeft ie de boel kort en klein geslagen... Toen hebben ze hem maar plat gespoten en in een inrichting opgesloten..... Verder hebben we niets meer gehoord.....
================================
641ELLY (na lange pauze)>/font color> Jezus, wat hebben we de boel naar de kloten laten gaan..... en al die instanties, die ons zo mooi hebben laten barsten..... maar we hebben toch niet alles voor niets gedaan.... Ik heb het vannacht op de vergadering al gezegd en ik zeg het nog eens Klaas.... ik wil toch door.
================================
642DEREKNou ja.... (verontwaardigd) Nou ja.... nou moet je toch ophouden El..... Nou hebben we net alles geregeld.... iedereen is weg.... Charrie terug naar de Viersprong en allemaal met iedereen mee en Hannes en Hanneke een eigen kamer.... enne.... o ja, dat wist je dus nog niet, jij gaat met mij mee El......
================================
643ELLYWat zeg je nou?
================================
644DEREKJa..... dat is zo geregeld.... jij gaat met mij mee naar jouw huis.... Ik heb mijn cursus ziekenverzorger nog een maandje opgeschoven, ik ga jou eerst even een poosje lekker verwennen, hoor El
================================
645ELLY(kijkt Klaas na, wanneer hij met zijn gereedschapskist weg gaat. Zwijgend.). Ik sluit de boel wel af.
================================
646KLAASO.... nou..... kom maar mee Derek....
================================
647DEREKTot straks hoor meid..... (Derek en Klaas gaan af. Elly blijft alleen in de krepo achter. Ze doet haar hoofd achterover, sluit de ogen. Ze heft ineens haar hoofd op omdat ze iets hoort. Achter het toneel horen we Gemma)
================================
648GEMMAJoehoe... hee..... hallo.... waarom staat de deur open.... hallo...... (komt binnen en ziet meteen Elly) Godsklere meid, wat vind ik dat jovel, dat ik jou daar ziet. (ze heeft haar perzisch kleedje over de schouder en twee vuilniszakken in haar hand) Moet je kijken, ik heb me helemaal opgetut..... nieuw nagellakkie, nog wat spulletjes geruild en he.... hee..... wat vind je van me jassie..... kijk es effe..... me bontjassie? Origi- neel lijp palingbont.... voor Derek z'n fohn ge- kregen, he.... wat zit jij daar eigenaardig op die krepo, daar zit je toch nooit.... enne motte we dan niet eten....? Waarom is Charrie me niet van de bus komen halen? Ik heb nog zo gezegd met de bus van zessen.....
================================
649ELLYGemma!.....
================================
650GEMMAMet de bus van zessen zei ik toch...
================================
651ELLYGemma...
================================
652GEMMAJa mens.... ik ben zo blij dat ik je weer ziet...... (ze slaat de armen om haar heen en wiegt haar Elly ondergaat dat even. Plotseling houdt Gem- ma met wiegen op) Wat is er..... waarom zeggie niks..... ja d'r is wat, kom op.... sta d'r een beet je Gemma te vernaggelen......(ze staat op on loopt de kamer door, kijkt overal) Ik ziet hele maal niemand..... de familie is toch niet op de wintersport he..... (loopt zwijgend door, kijkend) Niemand..... en jij zo eigenaardig in die krepo.... Hee..... Hee. Waar zijn jullie.... ik ben 't Gemma..... waar zijn jullie godverdomme.....
================================
653ELLY(zacht) Gemma......
================================
654GEMMA(razend) En nou ga jij me niet lopen vertellen, dat jullie de tent hebben opgeblazen en dat ik hier voor niks naar toe gekomen ben, want dat kon ik niet meer hebbe hoor je..... Heb ik eindelijk m'n puntjes bij elkaar..... is 't godver- domme Kerstmis..... en me moeder heb ik ook nog steeds niet gezien.... en daar zat ik toch voor.... Wat zit je daar nou, maffe trut..... ik kon het niet meer hebbe...... van het ene tehuis naar het andere geslingerd en eindelijk voel ik me ergens lekker en gaat die klotetent weer dicht.... gedverdemme mos dat nou.... Ne, blijf van me lijf af met je jatte.... mos die boel dan dicht zonodig, zeg dan wat......
================================
655ELLYJa Gemma.... het moest..... ik zal het je uitleggen.....
================================
656GEMMA(chorre lach) Uitleggen.... (met een zwaai gooit ze haar perzisch kleedje, waarover ze bijna viel om haar schouder) Uitleggen hebben ze hun leven lang al gedaan..... (intussen loopt ze nu achteruit, tot ze tegen de muur aankomt) Gemma, ik zal je uitleggen, waarom je moeder je heb afgestaan.... Gemma ik zal je uitleggen waarom de mensen je niet pruimen..... uitleggen...... bekijk 't een beetje..... mij hoef niemand helemaal niks uit te leggen..... (ze woelt met haar schouders in haar kleedje en zakt langzaam langs de muur op de grond. Haar hoofd in haar kleedje gedoken. Zo blijft ze een poosje dood- stil zitten. Dan ineens gooit ze haar kop om hoog en kijkt ze Elly fel aan. Daarna begint ze naar Elly te lachen) Hee.... Elly.... jij heb op mijn zitte wachten..... Iemand heb op mijn zitten wachten.... ha-ha... jij heb op mijn zitte wachten.... (Elly bukt zich en pakt iets van de rotzooi op de grond. Ze gooit het naar Gemma's hoofd en die staat onmiddellijk op om Elly to grazen te nemen. Gillend en vloekend loopt Gemma achter Elly aan en tenslotte heeft ze haar te pakken en vallen ze samen in de krepo, brullend van de lach, alle twee. Gemma heeft haar armen om Elly heen. Het lachen gaat langzaam over in het wiegen van Gemma. Daar- bij zegt ze nog eenmaal): Iemand heb op mijn zitte wachten........
================================