IN VOLLE ZEE TEKST

Auteur: Slawomir Mrozek.


personen:

De dikke (Harry, zelverzekerd, langzaam pratend)

De middelste (Jacqueline, slijmerig, sneacky)

De kleine (Nicole, zenuwachtig)

Postbode (Marvin)

Kamerdienaar (Diana)

00.01ALLEN

Liggen te slapen, langzaam aan wordt het licht. Iedereeen wordt wakker.

zee01 machtmeeuwen
================================
00.02MIDDELSTE

Goedemorgen (de overigen zeggen niets terug)

zee02 ochtend schemeringmeeuwen
================================
00.03MIDDELSTE

(gaat yoga doen)

zee02 ochtend schemeringmeeuwen
================================
00.04DIKKE

Wil je daar wel eens mee ophouden, ik wordt zeeziek,

zee02 ochtend schemeringmeeuwen
================================
001.01DIKKE

Ik heb honger

zee02meeuwen
================================
002KLEINEzijn alle voorraden op?zee02 zeemeeuwen
================================
003DIKKEde voorraden zijn helemaal op en Er is geen kruimel meerzee02 zeemeeuwen
================================
004KLEINEik dacht dat er nog een blik doperwten met kalfsvlees was zee02 zeemeeuwen
================================
005DIKKEEr is niets meer zee02 zeemeeuwen
================================
006MIDDELSTELaten we iets eten zee02 zeemeeuwen
================================
007KLEINEIk heb ook wel trekzee02 zeemeeuwen
================================
008DIKKEIets....? wees realistisch mensen, eerder....zee02 zeemeeuwen
================================
009MIDDELSTEhet maakt mij al niets meer uit zee02 zeemeeuwen
================================
010KLEINEen u zei daarnet zelf dat de volwaardig voorraden op zijn wat bedoelt u dan zee02 zeemeeuwen
================================
011DIKKE

wij moeten niet iets eten....// maar iemand....

zee02 zeemeeuwen
================================
012MIDDELSTE(kijkt naar rechts naar links en achter zich) ik zie Niemand zee02 zeemeeuwen
================================
013KLEINEik zie hier ook Niemand...(behalve breekt plotseling af pauze )zee02 zeemeeuwen
================================
014DIKKE

(staan) We moeten een van ons opeten

zee02 zeemeeuwen
================================
015MIDDELSTELaten we dat doenzee02 zeemeeuwen
================================
016KLEINE(gretig instemmend) Laten we dat doenzee02 zeemeeuwen
================================
017DIKKEVrienden, We zijn geen kleine kinderen ik maak u erop attent dat we niet alle 3 tegelijk kunnen roepen 'Laten we dat doen' in deze situatie moet een van ons zeggen 'gaat uw gang vrienden tast toe' zee02 zeemeeuwen
================================
018MIDDELSTE

(naast de dikke) Wie?

zee02 zeemeeuwen
================================
019KLEINE

(naast de dikke) Wie?

zee02 zeemeeuwen
================================
020DIKKEDat wilde ik juist aan u vragen. (Er volgt een pauze, vervuld van pijnlijk zwigen) Ik doe een beroep op uw collegiaal gevoel. Op uw goede opvoeding.zee02 zeemeeuwen
================================
021MIDDELSTE(plotseling opspringend alsof zijn belangstelling ergens door geraakt is) kijk dat ligt in meeuw! een meeuw! zee02 zeemeeuwen
================================
022KLEINEMisschien klinkt dat grof wat Ik ga zeggen Maar ik moet bekennen dat ik een verschrikkelijke egoist ben. Ik ben altijd ergens zelfzuchtig geweest. Al op de lagere school had ik mijn twaalfuurtje helemaal alleen op, ik deelde net met niemandzee02 zeemeeuwen
================================
023DIKKEDat is erg onaardig maar niets aan te doen. We zullen loten.zee02 zeemeeuwen
================================
024MIDDELSTEUitstekend.zee02 zeemeeuwen
================================
025KLEINEDat is de beste oplossing.zee02 zeemeeuwen
================================
026DIKKEwij zullen loten volgens het volgende systeem; een van u noemt een getal daarna noemt de ander een ander getal tot slot noem ik ook nog hardop een getal Als de som van 3 getallen oneven is valt het lot op mij. Dan wordt ik opgegeten. Als het daarentegen zo uitkomt dat de som een even getal is dan wordt een van u beide opgegeten zee02 zeemeeuwen
================================
027MIDDELSTENee Ik ben eigenlijk een tegenstander van het kansspel zee02 zeemeeuwen
================================
028KLEINEEn als u zich vergist?zee02 zeemeeuwen
================================
029DIKKEDe dames hebben geen vertrouwen in mij, jammerzee02 zeemeeuwen
================================
030MIDDELSTELaten we liever een andere oplossing zoeken Wij zijn immers geciviliseerde mensen. Loten dat is een overblijfsel uit het tijdperk van de primitiviteit zee02 zeemeeuwen
================================
031KLEINEEen platvoers bijgeloof zee02 zeemeeuwen
================================
032DIKKEGoed dan We kunnen algemene verkiezingen houden zee02 zeemeeuwen
================================
033MIDDELSTEGeen slecht idee (tot dikke) vindt u het goed dat ik met u in een stemlokaal mijn stem uitbrengt? Dat vereenvoudigt de verkiezingscampagne zee02 zeemeeuwen
================================
034KLEINEHet parlementarisme is uit de tijd….zee02 zeemeeuwen
================================
035DIKKEMaar er is geen andere weg als u liever een dictatuur wilt dan ben ik gaan bereid de macht in handen te nemen zee02 zeemeeuwen
================================
036KLEINENee nee nee weg met de tirannie zee02 zeemeeuwen
================================
037DIKKEDus vrije verkiezingen zee02 zeemeeuwen
================================
038MIDDELSTEGeheime!zee02 zeemeeuwen
================================
039KLEINEMaar Zonder blokvorming. ieder stelt zelfstandig tegen kandidatenzee02 zeemeeuwen
================================
040DIKKE(die staat op,opent de hutkoffer en haalt er een hoge hoed uit) hier is in hoed. daar zullen we de stembriefjes met de naam van de kandidaat in doen.zee02 zeemeeuwen
================================
041KLEINEIk heb geen pen.zee02 zeemeeuwen
================================
042MIDDELSTEdie willen we u wel lenen.zee02 zeemeeuwen
================================
043DIKKE(een vulpen uit zijn zak halend) hier is schrijfgerei!zee02 zeemeeuwen
================================
044MIDDELSTE(in zijn handenwrijvend) naar de stembus! Op naar de stembus!zee02 zeemeeuwen
================================
045KLEINEWacht eens even, nu we verkiezingen gaan houden als geciviliseerde mensen, kunnen we toch niet de stappen van de verkiezingspropaganda overslaan die in heel de beschaafde wereld vooraf gaat aan de eigenlijke actie.zee02 zeemeeuwen
================================
046DIKKEAls u erop staat …zee02 zeemeeuwen
================================
047MIDDELSTENou Laten we dan propaganda maken maar vlug!zee02 zeemeeuwen
================================
048DIKKE(die staat op van zijn stoel en schuif deze naar het midden van het vlot) Wij openen dus de vergadering, wie betreedt als eerste het spreekgestoelte?zee02 zeemeeuwen
================================
049MIDDELSTE(tot de kleine) U Misschien?zee02 zeemeeuwen
================================
050KLEINEIk liever straks… Ik ben nog nooit een goede spreker geweest.zee02 zeemeeuwen
================================
051DIKKEMaar u bent met dat plan aangekomen.zee02 zeemeeuwen
================================
052MIDDELSTEJa u heeft de massa 's aangepraat dat er vergaderd moet worden, politiek moet worden bedreven. Begint u dus maar.zee02 zeemeeuwen
================================
053KLEINEAls de heren het dan beslist willen.. (gaat op de stoel staan als op een podium. De twee andere schipbreukelingen gaan voor hem staan. De dikke haalt uit zijn zak een spandoek met twee stokken en geeft het ene uiteinde aan de middelste. Zij rollen aan het spandoek uit boven hun hoofd. Het opschrift luidt ‘wij willen eten’
Eh.. hm... heren!
zee02 zeemeeuwen
================================
054MIDDELSTE(Hem in de rede vallend) Wij zijn eenvoudige mensen. Behandel ons zonder vleierij!zee02 zeemeeuwen
================================
054.1DIKKEZeer juist weg met dat flikflooien. Wij eisen de ongezouten waarheidzee02 zeemeeuwen
================================
055KLEINEVrienden! Wij zijn hier bijeengekomen…zee02 zeemeeuwen
================================
056MIDDELSTE(hem In de rede vallend) Maak het kort! Maak het kort!zee02 zeemeeuwen
================================
057DIKKEWe hebben haast!zee02 zeemeeuwen
================================
058KLEINEWij zijn hier bijeengekomen om aan het brandend probleem van de voedselvoorziening op te lossen. Vrienden, ik behoor niet als kandidaat in aanmerking te worden genomen. Ik heb een vrouw en kinderen. Soms ging ik bij zonsondergang In de tuin zitten terwijl de kinderen speelden en mijn vrouw zat te borduren zolang het licht was. Heren, vrienden! Ziet gij dit vreedzame tafereel vol van rust voor u? Voelt U zich niet aangegrepen?zee02 zeemeeuwen
================================
059MIDDELSTEDat is geen argument Als het gaat om het algemeen welzijn spelen sentimenten geen rol. De kinderen kunnen wel alleen spelen.zee02 zeemeeuwen
================================
060DIKKEBeter zelfs.zee02 zeemeeuwen
================================
061MIDDELSTEJa, ja! Beter zelfs. Ze kunnen naar de speeltuin gaan, daar zijn schommels en wippen en een draaimolen. Nee kinderen, dat is geen argument.zee02 zeemeeuwen
================================
062KLEINEMaar vrienden! Toen ik nog een kleine jongen was, smeedde ik grootste plannen. Het is waar dat ik niet voldoende aan mezelf gewerkt heb en niet heb bereikt wat ik mij tot doel had gesteld. Maar ik voel, dat het nog niet te laat is. Er is nog veel te verbeteren, ik beloof dat ik mijn plichten niet meer zal verzaken, mijn streven naar het doel niet meer zal veronachtzamen. Ja Ik heb dieptepunten gekend, het is waar. Het ontbreken van geloof in mezelf, luiheid, het opgeven van de hoop… Maar ik zal dat nog inhalen, ik zweer dat ik het zal inhalen. Ik zal mijn wil stalen, mijn karakter vormen, kennis vergaren, totdat ik alles bereikt wat ik wat mij nog wacht. Ik zal iemand worden.zee02 zeemeeuwen
================================
063MIDDELSTEHarder!zee02 zeemeeuwen
================================
064DIKKESubjectivisme zee02 zeemeeuwen
================================
065MIDDELSTEWij willen eten!zee02 zeemeeuwen
================================
066DIKKEStaat u mij toe, allebei tegelijk: één – twee - driezee02 zeemeeuwen
================================
067DIKKE en MiDDELSTE(samen scanderend) Wij willen eten!wij willen eten!zee02 zeemeeuwen
================================
068KLEINE(gebroken bijna huilend) Ik Raad het af, ik raad het beslist af… (komt van het spreekstoel af)zee02 zeemeeuwen
================================
069MIDDELSTEmiddelste (geeft de stok van het spandoek aan de kleine over en stapt zelf op de stoel) Broeders, disgenoten!zee02 zeemeeuwen
================================
070DIKKE (de dikke applaudisseert met Bravo geroep de kleine valt hem bij, maar traag, daarbij een snuivend geluid makend)zee02 zeemeeuwen
================================
071MIDDELSTEIk ben ongeletterd en hou niet van veel woorden. Daden. Dat is iets anders. Al sinds mijn vroege jeugd interesseer ik me voor de kookkunst. Niet alleen voor het eten zelf, o nee! Ik ben een bescheiden mens, ik stel weinig eisen en eerlijk gezegd hou ik niet van eten. Ja ik neem genoegen met wat er is en wat nog belangrijker is, ik eet heel weinig, gewoonweg minimaal. Wat zeg ik! Ik eet helemaal niet. Een paar jaar geleden had ik misschien nog wel eens een stukje of twee om de andere dag om de drie dagen maar nu…? Nee! Het eten heeft voor mij voorgoed afgedaan. Maar werken aan het bereiden van maaltijden is mijn lust en mijn leven geworden. Geen grote genoegen bestaat er voor een kok om naar de zware zorgvuldige arbeid te kijken hoe anderen eten en hoe het hun smaakt. Slechts deze beloning vraag ik. Ik vroeg er alleen nog aan toe dat ik een specialist in vleesgerechten ben. Mijn sauzen zijn niet te evenaren Dat is wat Ik wilde zeggen.zee02 zeemeeuwen
================================
072DIKKEBravo (applaudisseert de kleine blijft apathisch staan reageert niet. De middelste komt van de stoel af en verwisseld van plaats met de dikke, die nu op de stoel klimt)zee02 zeemeeuwen
================================
073MIDDELSTEHoera (breekt af. De dikke zet zijn handen in zijn zij en kijkt een ogenblik om zich heen alsof hij door in alsof hij door een grote menigte omringd is.)zee02 zeemeeuwen
================================
074DIKKE(strekt plotseling zijn arm uit in een hitlergroet) ik groet u hongerenden!zee02 zeemeeuwen
================================
075MIDDELSTE(enthousiast) Hoera! Hij leve hoog! Hoera!zee02 zeemeeuwen
================================
076DIKKE(legt hem het zwijgen op met een gebiedend handgebaar)zee02 zeemeeuwen
================================
077DIKKEGeen dank. Als u soms nog iets wilt verbeteren, ben ik gaarne tot de dienst. (de dikke gaat naar een andere hoek van het vlot, nu vullen de dikke en de middelste hun blaadje in. De kleine staat nog steeds met zijn rug naar hen toe over de zee te kijken, dan keren ze zich allemaal tegelijk om, lopen naar het midden van het vlot en laten de blaadjes In de hoge hoed vallen)zee02 zeemeeuwen
================================
078DIKKELaten we de stemmen tellen. zee02 zeemeeuwen
================================
079MIDDELSTEIk ben erg benieuwd. Door het stemmen heb ik nog meer honger gekregenzee02 zeemeeuwen
================================
080KLEINEU zou wat meer tact kunnen tonen. (dikke stak zijn hand In de hoed, Hij heft dan zijn hoofd op en kijkt zwijgend de kleine aan. Een lange pauze)zee02 zeemeeuwen
================================
081KLEINEwat is er aan de hand? zee02 zeemeeuwen
================================
082MIDDELSTEHoe is de uitslag? zee02 zeemeeuwen
================================
083DIKKEHeren, we moeten de stemming ongeldig verklaren. zee02 zeemeeuwen
================================
084mWaarom nou? Ik heb hongerzee02 zeemeeuwen
================================
085KLEINEU wilt de vrije, democratische verkiezingen torpederen? zee02 zeemeeuwen
================================
086DIKKEIn de hoed liggen vier stembriefjes. Vier! (De dikke kijkt de kleine strak aan, evenals daarvoor: de middelste doet dit nu ook)zee02 zeemeeuwen
================================
087KLEINE(onschuldig kijkend) ik zei al, dat het parlementarisme uit de tijd is. zee02 zeemeeuwen
================================
088MIDDELSTEEn wat nu? zee02 zeemeeuwen
================================
089DIKKEEen typische kabinetscrisis. Misschien is het het beste gewoon maar een kandidaat te benoemen?zee02 zeemeeuwen
================================
090KLEINEWie gaat er dan benoemen? zee02 zeemeeuwen
================================
091DIKKEDat neem ik graag op me.zee02 zeemeeuwen
================================
092KLEINENatuurlijk! Dat dacht ik al. Nee! Geen sprake van! zee02 zeemeeuwen
================================
093MIDDELSTEEen vervelende kwestie. Met de democratie gaat het niet in dictatuur wordt niet aanvaard. Toch moet er iets op gevonden wordenzee02 zeemeeuwen
================================
094DIKKEOp zulke ogenblikken is de situatie alleen te redden door een of offervaardige eenling, vol toewijding en geestdrift. Laat ons bedenken, dat altijd, wanneer de gewone handelwijze faalde, vrijwilligers uitkomst hebben gebracht. (Maakt zich opnieuw gereed voor een toespraak.) Waarde, geachte vriend...!zee02 zeemeeuwen
================================
095KLEINENee nee! Ik waarschuw u dat ik niet snel zal luisteren! zee02 zeemeeuwen
================================
096MIDDELSTELuistert toch! zee02 zeemeeuwen
================================
097DIKKEGeachte, waarde heer! Wij allen weten dat bepaalde karaktertrekken niet verborgen gehouden kunnen worden, zoals offervaardigheid, naastenliefde, solidariteit. Al vanaf het eerste ogenblik hebben we mijn vriend hier en ik opgemerkt, dat u iets in zich heeft waarmee u zich van ons onderscheidt, en dat iets is nu juist die aangeboren edelmoedigheid, de onweerstaanbare wens het algemeen belang te dienen, de bereidheid... Nietwaar, collega? zee02 zeemeeuwen
================================
098MIDDELSTE(bereidwillig) Van mijn leven heb ik geen beter mens gezien. zee02 zeemeeuwen
================================
099DIKKEWij prijzen ons gelukkig, dat uiteindelijk de gemeenschap gehoor kan geven aan uw hartstochtelijke oproep, een gelegenheid te bieden om uw verborgen, reine verlangen te verwezenlijken. U bent verlangend, in onze herinnering bewaard blijven als een gewaardeerde makker, bescheiden, collegiaal, appetijtelijk... zee02 zeemeeuwen
================================
100KLEINEDat wil ik niet. zee02 zeemeeuwen
================================
101MIDDELSTEWat nou, wilt u geen vrijwilliger worden? zee02 zeemeeuwen
================================
102KLEINENee!zee02 zeemeeuwen
================================
103DIKKE(pleegt u verraad tegenover de gemeenschap? Wilt u het vertrouwen van uw vrienden met voeten treden? U wilt niet? zee02 zeemeeuwen
================================
104MIDDELSTEDat is afgrijselijk! zee02 zeemeeuwen
================================
105DIKKEWeigert u pertinent zee02 zeemeeuwen
================================
106KLEINEIk weiger catégories. Ik voel me niet geroepen tot grootheid. zee02 zeemeeuwen
================================
107MIDDELSTEVanaf nu af aan geef ik u geen hand meer. Ik had u voor een eerlijk mens aangezien, voor een patriot op ons vlot, en nu blijkt u een schurk te zijn. Vaarwel! ( gaat naar de rand van het vlot en draait de kleine zijn rug toe.)zee02 zeemeeuwen
================================
108DIKKEJa. We hebben ons in u vergist. Eer betekent niets voor u. Met het oog daarop vraag ik u: wilt u Misschien zelf een andere oplossing voorstellen? Wij luisteren!zee02 zeemeeuwen
================================
109KLEINE(met toenemend vertrouwen) een oplossing? Wel zeker! Van kind af aan heb ik het ideaal van de Algemene rechtvaardigheid gekoesterd. ik eis alleen rechtvaardigheid, niet meer dan dat!zee02 zeemeeuwen
================================
110DIKKEU doet mij verstomd staan!zee02 zeemeeuwen
================================
111KLEINEWaarom?zee02 zeemeeuwen
================================
112DIKKEWelke zekerheid heeft u, dat de rechtvaardigheid zich tegen niet tegen u zal keren, ik bedoel: voor u, dus dat de rechtvaardigheid niet pleit voor uw kandidatuur?zee02 zeemeeuwen
================================
113KLEINEDat is heel eenvoudig. Van jongs af aan ben ik ongelukkig geweest. Nooit lukte me iets. De omstandigheden hebben zich altijd tegen mij gekeerd, en dus...zee02 zeemeeuwen
================================
114DIKKEEn dus denkt u, dat de algemene rechtvaardigheid u nu compensatie zou geven voor het feit dat u nooit geluk heeft gehad?zee02 zeemeeuwen
================================
115KLEINEJazee02 zeemeeuwen
================================
116DIKKEHet is opvallend, dat er over het ontbreken van algemene menselijke, alles omvattende rechtvaardigheid vooral wordt geklaagd door mensen die ontevreden zijn. Is het niet zo, dat zij, door gewoon een rechtvaardigheid te eisen, doodgewoon een rechtvaardiging te zoeken voor het feit dat zij niet geslaagd zijn In het leven?zee02 zeemeeuwen
================================
117KLEINEIk wijk geen duimbreed. Ik ga overal mee akkoord, op voorwaarde dat de oplossing rechtvaardig zal zijn.zee02 zeemeeuwen
================================
118DIKKEDus op voorwaarde dat u niet wordt opgegetenzee02 zeemeeuwen
================================
119KLEINEDat zijn insinuaties. Allereerst verzoek ik u om rechtvaardigheidzee02 zeemeeuwen
================================
120DIKKELaten we gaan zitten, heren. Dit wordt moeilijk, maar het is te doenzee02 zeemeeuwen
================================
121MIDDELSTEik praat niet met hem. (Allen gaan zitten zoals In het begin)zee02 zeemeeuwen
================================
122DIKKE(tot middelste) mijn waarde, heeft u een moeder?zee02 zeemeeuwen
================================
123MIDDELSTE(aarzelend) Hoe zal ik dat zeggen...? En u,chef?zee02 zeemeeuwen
================================
124DIKKEdikke (de ogen naar de hemel opslaand) Helaas, bijna vanaf het begin af aan ben ik in weeskindje geweest. Arme ouders!zee02 zeemeeuwen
================================
125MIDDELSTE(haastig) Dat wou ik nou juist ook zeggen. Eerlijk gezegd, heb ik helemaal geen ouders gehad.zee02 zeemeeuwen
================================
126DIKKE( tot kleine) en u?zee02 zeemeeuwen
================================
127KLEINEIk heb een moeder. Op dit ogenblik zit ze om mij te huilen in haar eenzaamheid. Arme mamaatje!zee02 zeemeeuwen
================================
128DIKKEDe zaak lijkt mij volkomen eenvoudig uit het oogpunt van de rechtvaardigheid. Zou u, zonder uw bezwaard te voelen, een weeskind onrecht aandoen? EEn weeskind zijn, dat werd zelfs onder primitieve volkeren altijd als het grootste ongeluk beschouwd. Nee, waarde heer. Als er weer een van ons, weeskinderen, zou worden opgegeten, dan zou dat een klap In het gezicht zijn voor de elementaire rechtvaardigheid. Verweesd en dan nog opgegeten worden!zee02 zeemeeuwen
================================
129KLEINE( verbluft) maar...zee02 zeemeeuwen
================================
130DIKKENee, waarde heer. Dit is zonneklaar. U heeft een moeder, u heeft het altijd het beste gehad op de wereld, vind u niet dat het tijd wordt om die morele schuld te betalen, die u heeft ten opzichte van weeskinderen? Ten opzichte van degenen die nooit de moederlijke zorg hebben gekend, de nestwarmte, en welstand? Temeer omdat uw moeder, zoals u zelf zei, toch al om uw huilt. zee02 zeemeeuwen
================================
131KLEINE(wanhopig een argument zoekend) Maar... Misschien leeft mijn moeder ook al niet meer. De laatste tijd voelde ze zich niet goed, en Ik ben a; lange tijd niet thuis geweest... zee02 zeemeeuwen
================================
132DIKKEU praat als een kind. Wat voor bewijzen kunnen we daarvoor krijgen? Al is het maar een spoor van bewijs?zee02 zeemeeuwen
================================
133MIDDELSTENou wat voor? zee02 zeemeeuwen
================================
134KLEINEIk zeg toch al, dat ze zich niet goed voelde, toen ik op reis ging. Je hoort de laatste tijd veel over de vaccinatie-ziekte...zee02 zeemeeuwen
================================
135DIKKEGefantaseer, spel van de verbeelding.Uw mama zal zich wel in een uitstekende gezondheid verheugen, god geve haar een lang leven, terwijl onze ouders... (tot de middelste) Herinnert u zich die lange herfstavonden waarop wij, toen we nog kinderen waren, blootvoets, lucifers liepen te verkopen aan voorbijgangers?zee02 zeemeeuwen
================================
136MIDDELSTE(met zijn hand zijn ogen bedekkend) Ach, praat me er niet van. Het is beter dat te vergeten. zee02 zeemeeuwen
================================
137DIKKEOf weet u nog, die verre bloedverwant, die vrek, die tiran, die ons, halfnaakte stumpers, onze laatste stukje spek afpakte om het aan de muizen te geven, als lokaas In de muizenval?zee02 zeemeeuwen
================================
138MIDDELSTE(kreunend) De spoken van het verleden.zee02 zeemeeuwen
================================
139DIKKE(maak zwijgend een radeloos armgebaar voor de kleine, alsof hij wil zeggen: u ziet zelf dat daar niets aan te doen is.)zee02 zeemeeuwen
================================
140KLEINENeem me niet kwalijk, het lijkt net alsof ik In het stem hoor in volle zee. (luistert)zee02 zeemeeuwen
================================
141DIKKEJe praat eroverheen. Natuurlijk. Het menselijke ongeluk maakt in u totaal geen gevoelens wakker. Ach, die egoïstische opgevoede moeders zoontjes!zee02 zeemeeuwen
================================
142POSTBODE(er is In de verte in zwakke stem te horen)zee02 zeemeeuwen
================================
143MIDDELSTE(beschuldigend) Hij had een bal, toen hij klein waszee02 zeemeeuwen
================================
144DIKKEEen bal en in beertje. (In de stem komt naderbij)zee02 zeemeeuwen
================================
145POSTBODEHelp! Help!zee02 zeemeeuwen
================================
146KLEINEZo waarachtig! Het is nu al duidelijk te horen!zee02 zeemeeuwen
================================
147POSTBODEHeeeeeelp!zee02 zeemeeuwen
================================
148DIKKEInderdaad Er zwemt iemand onze kant uit... Weeskinderen het zit ook altijd tegenzee02 zeemeeuwen
================================
149MIDDELSTE(opstaand en over de zee kijkend) Chef, Misschien is dat iemand die voedsel bij zich heeft. Ik zie duidelijk dat hij maar met één arm zwemt en met zijn andere houdt hij iets groots vast. (de dikke en de kleine staan op van hun stoel en gaan naar de middelste aan de rand van het vlot).zee02 zeemeeuwen
================================
150KLEINEJa, ja, dat is niet uitgesloten. Het gebeurt zo vaak dat er een boer naar de markt gaat met een biggetje en In het water valt. Terwijl hij zwemt, houdt hem met een arm krampachtig het biggetje omklemd, zijn enige bezit...zee02 zeemeeuwen
================================
151DIKKEDaar is hij!zee02 zeemeeuwen
================================
152MIDDELSTEMiddelste Het is iemand in uniform. Zo een eet in de kantine.zee02 zeemeeuwen
================================
153po(heel dichtbij) Help! (Uit de zee komt de postbode tevoorschijn, geheel in uniform en met een pet op, er hangt een leren tas op zijn hals. De middelste grijpt zijn hand en trekt hem het vlot op).zee02 zeemeeuwen
================================
154POSTBODEDankjewel.zee02 zeemeeuwen
================================
155DIKKEHeeft u niets te eten bij u?zee02 zeemeeuwen
================================
156POSTBODENiets, totaal niets. Ik heb zelf ook wel trek. Naar voor het ontbijt ben ik door een golf meegesleurd. (Hij ziet de kleine) aha, u bent het! Nee maar, is medat even een bijzondere samenloop van omstandigheden!zee02 zeemeeuwen
================================
157DIKKE(wantrouwend) Kennen de heren elkaar?zee02 zeemeeuwen
================================
158POSTBODEEn of! Al 10 jaar lang bezorg ik de post bij die meneer. Ik wist niet dat u op zee zat. Maar dat komt prachtig uit, ik heb een telegram voor u.zee02 zeemeeuwen
================================
159KLEINEEen Telegram voor mij?zee02 zeemeeuwen
================================
160POSTBODEJazeker. Ik was zojuist met dat telegram op weg naar uw huisje aan de zee, toen die golf over mij heen spoelde. Gelukkig kan ik goed zwemmen. (zoekt in zijn tas) Hier is het.zee02 zeemeeuwen
================================
161KLEINE(gaat opzij om het Telegram open te maken en te lezen) Excuseert u mij herenzee02 zeemeeuwen
================================
162DIKKE(erg wantrouwend, tot de postbode) Is dit uniform echt?zee02 zeemeeuwen
================================
163POSTBODEZo echt als het maar kan, alleen nat. U begrijpt, als je In het water valt...zee02 zeemeeuwen
================================
164KLEINEHoera!zee02 zeemeeuwen
================================
165DIKKEWat is er?zee02 zeemeeuwen
================================
166KLEINE(zich bedenkend) Heren, Ik ben door een zwaar verlies getroffen. Mijn moeder is overleden.zee02 zeemeeuwen
================================
167MIDDELSTEDaar zul je het hebben!zee02 zeemeeuwen
================================
168KLEINEEn in verband daarmee vestig ik er uw aandacht op, dat ik thans eveneens een weeskind ben. Met het oog hierop zullen wij opnieuw moeten beraadslagen en nogmaals nadenken over de kwestie van het opeten van een van ons.zee02 zeemeeuwen
================================
169DIKKEdikke Ik protesteer! Dit is vast in trucje. U heeft het zeker met de postbode bekonkeldzee02 zeemeeuwen
================================
170POSTBODE(met waardigheid) U beledigt een ambtenaar in functie.zee02 zeemeeuwen
================================
171DIKKEHoeveel heeft u hem betaald? Of zijn jullie soms nog schoolvrienden?zee02 zeemeeuwen
================================
172KLEINEU beschuldiging is ongegrond. Vraag maar aan de postbode, op het met hem in complot gesmeed heb.zee02 zeemeeuwen
================================
173DIKKEBest. Laten we het hem vragen. Als zij ja zegt, dus als hij het toegeeft, dan eten wij u zonder pardon op. Als hij ontkent, eten we de postbode op.zee02 zeemeeuwen
================================
174DIKKEBest. Laten we het hem vragen. Als zij ja zegt, dus als hij het toegeeft, dan eten wij u zonder pardon op. Als hij ontkent, eten we de postbode op.zee02 zeemeeuwen
================================
175POSTBODEWat is dit nou? Ik kom net aan, en dan meteen maar op opgegeten worden? Wat heeft dat te betekenen?zee02 zeemeeuwen
================================
176DIKKEJuist omdat u net aankomt. U bent er uitstekend geschikt voor. U bent nog voorkomen vers.zee02 zeemeeuwen
================================
177MIDDELSTEChef, Laten we ze liever allebei opeten. De postbode saté , bruin gebraden. De andere als hors-d'oeuvre of als dessert. Een gedeelte kan ook gemarineerd worden voor later. Of de een vullen met de ander, mmmmm...zee02 zeemeeuwen
================================
178KLEINEkleine (hoopvol) Misschien is meneer de postbode tenminste geen weeskind? Wij, verlatene, daklozen... We moeten het hem eens vragen.zee02 zeemeeuwen
================================
179DIKKE(nadenkend over het menu) Nee, van de tweede zou ik liever wijn persen. Maar wat voor Bourgogne krijg je nou van een postbode! zee02 zeemeeuwen
================================
180POSTBODEDe postbode (heftig bevestigend) Ja, ja, u heeft gelijk. Als bourgogne ben ik maar middelmatig maar als postbode ben ik van de bovenste plank.zee02 zeemeeuwen
================================
181MIDDELSTEKom nou! Versmaadt u een echte vin du postillon?!zee02 zeemeeuwen
================================
182KLEINE(tot postbode) Als u een valse verklaring aflegt, dat wij onder een hoedje spelen, dan klaag ik hem aan bij de directie van de PTTzee02 zeemeeuwen
================================
183POSTBODEMaakt u geen zorgen. Ik heb 30 jaar onberispelijke dienst achter de rug.zee02 zeemeeuwen
================================
184DIKKEZonde van de tijd. Heeft u met deze meneer samengespannen? Ja of nee? Zo ja, en als het overlijdensbericht van zijn moeder gefingeerd is, daar krijgt u de nieren en Misschien een stukje zijspek. Als het bericht waar is, dan zullen wij, 3 weeskinderen, u als postbode opeten. De post is in instelling tot nut van het algemeen belang en behoort dat zodanig de gemeenschap te dienenzee02 zeemeeuwen
================================
185KLEINEIk bezweer u, kom maar laat zien dat u karakter heeft. zee02 zeemeeuwen
================================
186POSTBODEZit daar maar niet over in. Ik ben een rechtschapen postbeambte van de oude stempel,kom ik ben niet om te komen met nieren. zee02 zeemeeuwen
================================
187DIKKEAls extraatje kunnen wij nog een knieboutje aanbieden, maar ik waarschuw u: meer kan er niet vanaf.zee02 zeemeeuwen
================================
188POSTBODENee, meneer. (wijst op de kraag van zijn uniform) Ziet u die twee gekruiste posthorens? Die hou ik hoog in ere, dit gaat mij boven alles. Tot ziens, heren. (springt het water in)zee02 zeemeeuwen
================================
189KLEINENee, ga niet weg, verklaar je toch dat ik onschuldig ben. Blijf hier! (zwaait met het Telegram) U ziet nu zelf, heren, dat we uit een oogpunt van rechtvaardigheid in dezelfde situatie verkeren. We zijn allemaal weeskinderenzee02 zeemeeuwen
================================
190DIKKE(onverschillig, tot de middelste) Mijn waarde. wilt u het tafelgerei in gereedheid brengen? Het zit in mijn hutkoffer.zee02 zeemeeuwen
================================
191KLEINE(terugdeizend) Wat nu? Weeskinderen willen een weeskind...?zee02 zeemeeuwen
================================
192DIKKEU vergeet, dat er nog een andere rechtvaardigheid bestaat, de historische rechtvaardigheidzee02 zeemeeuwen
================================
193KLEINEHoe moet ik dat opvatten? zee02 zeemeeuwen
================================
194MIDDELSTE(die intussen de hutkoffer geopend heeft) Chef, is er ook een vergiet bij nodig?zee02 zeemeeuwen
================================
195DIKKEDat wij allemaal onze ouders verloren hebben, stelt ons niet op één lijn. Wij moeten ook nog deze kwestie in ogenschouw nemen: wie waren onze ouders?zee02 zeemeeuwen
================================
196KLEINEMijn hemel, gewoonweg ouders...zee02 zeemeeuwen
================================
197DIKKEHa! Ha! En wie was uw vader?zee02 zeemeeuwen
================================
198MIDDELSTEChef, de taartvorm ook?zee02 zeemeeuwen
================================
199KLEINEMijn vader? Die was gerechtsbode. Wat zou dat?zee02 zeemeeuwen
================================
300POSTBODE(uit de zee opduikend, steunend op de rand van het vlot) Neem me niet kwalijk, Ik ben vergeten uw handtekening te vragen. De heren hebben we zo aan de praat gehouden over het opeten van de ene mens door de andere, dat ik In de war ben geraakt.zee02 zeemeeuwen
================================
301KLEINEWaar moet ik tekenen?zee02 zeemeeuwen
================================
302POSTBODEHier, alstublieft.zee02 zeemeeuwen
================================
303KLEINE(ondertekent)zee02 zeemeeuwen
================================
304POSTBODEik moest een heel het terugzwemmen. Tot ziens (zwemt weg)zee02 zeemeeuwen
================================
305DIKKEDus uw vader was gerechtsbode? Dacht ik het niet! En weet u wat mijn vader voor iemand was?zee02 zeemeeuwen
================================
306KLEINENeezee02 zeemeeuwen
================================
307DIKKEHij was een eenvoudig houthakker, een analfabeet. En mijn vriend hier heeft helemaal geen vader gehad. Zijn moeder had hem ontvangen als gevolg van zware zorgen, veroorzaakt door de armoede. Jawel, meneer. Uw vader zat vellen papier vol te schrijven in dienst van de aristocratie, hij had het comfortabel in een goed verwarmd, netjes schoongehouden kantoor. En mijn vader hakte bomen om, waar papier van gemaakt werd, omdat uw vader iets zou hebben om beslagleggingen op te schrijven, gericht aan de doodarme moeder van mijn vriend, die helemaal geen vader heeft gehad. Schaamt tussen zich niet?zee02 zeemeeuwen
================================
308MIDDELSTE(heeft allerlei keukengerei uit de hutkoffer gehaald en uitgespreid over het vlot, haalt er nu een vleesmolen uit en draait de handel enige malen rond zoals als proef)zee02 zeemeeuwen
================================
309KLEINE(neemt de hem opgedrongen redeneertrant over en probeert zich te verdedigen) Maar dat is mijn schuld niet!zee02 zeemeeuwen
================================
310DIKKEJuist Daarom noemen we deze rechtvaardigheid, die ons thans gebied u te consumeren, de historische rechtvaardigheid.zee02 zeemeeuwen
================================
311KAMERDIENAARMeneer de Graaf! Meneer de graaf!zee02 zeemeeuwen
================================
312DIKKEWat heeft dit te betekenen?zee02 zeemeeuwen
================================
313KAMERDIENAAR(tot tranen toe ontroerd) Herkent u mij niet, meneer de Graaf? Uw oude trouwe kamerdienaar Jan, kent u niet meer? Ik heb u leren ponyrijden, toen u nog jonker was!zee02 zeemeeuwen
================================
314DIKKEGa weg!zee02 zeemeeuwen
================================
315KAMERDIENAARWat ben ik blij dat mijn oude ogen meneer de Graaf weer zien. Het hele personeel In het paleis maakt zich ongerust! Toen we hoorden dat het schip vergaan was, waar meneer de Graaf op voer, hield ik het niet langer uit. Waar meneer de graaf is, daar ben ik, het lot van meneer de graaf zal ik delen, ik ben in zee gesprongen en heb gezwommen totdat ik hier meneer de graaf zag! Wat ben ik blij!zee02 zeemeeuwen
================================
316DIKKEJan! Laat onmiddelijk het vlot los en verdrink!zee02 zeemeeuwen
================================
317KLEINENee, nee! Beste kerel, laat niet los, kom hier... Hij is verdronkenzee02 zeemeeuwen
================================
318DIKKE(op een toon alsof er niets gebeurd is) En dus, u ziet het zelf, de historische rechtvaardigheid... zee02 zeemeeuwen
================================
319KLEINE(in woede) Ja ik zie het! U woonde dus in een paleis, u reed op in pony!zee02 zeemeeuwen
================================
320DIKKEIk? Op mijn pony? Mijn vader had niet eens geld voor een hobbelpaard. U probeert herinneringen uit uw eigen kindsheid op mij af te schuiven!zee02 zeemeeuwen
================================
321KLEINEDat is het toppunt! Wilt u daarmee zeggen dat ik, ik, op mijn pony heb gereden?zee02 zeemeeuwen
================================
322DIKKENatuurlijk, dat heeft u daarnet zelf gezegdnt! Wilt u daarmee zeggen dat ik, ik, op mijn pony heb gereden?zee02 zeemeeuwen
================================
323KLEINENee maar, dat loopt de spuigaten uit! Ik verklaar categorisch, dat ik met geen enkele pony ooit iets te maken heb gehad. zee02 zeemeeuwen
================================
324DIKKEEn ik des te minder. Mijn arme vader kende dat woord pony niet eens. Hij was immers analfabeet.zee02 zeemeeuwen
================================
325MIDDELSTE(staande bij het rondom neergezette tafelgerei, met een koekenpan in de hand het hele toneel overziend) Arme pony. Niemand wil hem hebben (tot de kleine) hebt u geen medelijden met dat dier? U heeft er toch zoveel gelukkige ogenblikken in uw kindsheid aan te danken.zee02 zeemeeuwen
================================
326KLEINEMaar die kamerdienaar...zee02 zeemeeuwen
================================
327DIKKEWelke kamerdienaar? (tot de middelste) waarde vriend, zit u weer ergens in kamerdienaar?zee02 zeemeeuwen
================================
328MIDDELSTEIk? Wel nee!zee02 zeemeeuwen
================================
329DIKKEMeneer, vanaf dit ogenblik zal ik u niet langer behandelen als een partner In de discussie. U lijdt aan hallucinaties.zee02 zeemeeuwen
================================
330MIDDELSTEHij is gek!zee02 zeemeeuwen
================================
331DIKKEEn des te meer behoort u, als onverantwoordelijk element zich te onderwerpen aan de leiding waar Mensen die weten wat ze willen. U dient te worden verwijderd uit de samenleving, Het is het beste dat die samenleving u consumeert. Waarde vriend, weees zo goed de tafel te dekken.zee02 zeemeeuwen
================================
332MIDDELSTEMoet ik ook de kleine lepeltjes neerleggen?zee02 zeemeeuwen
================================
333DIKKENatuurlijk. Het wordt in volledig dinerzee02 zeemeeuwen
================================
334MIDDELSTE(de middelste ligt de lepels neer)zee02 zeemeeuwen
================================
334MIDDELSTEIeder één mes. of twee?zee02 zeemeeuwen
================================
335DIKKETwee. (de middelste ligt de messen neer).zee02 zeemeeuwen
================================
336MIDDELSTEServetten?zee02 zeemeeuwen
================================
337DIKKEUiteraard. Alles moet gaan volgens de voorschriften Wij zijn beschaafde Mensen. (Tijdens deze dialoog trekt de kleine zich terug naar een hoek hoek van het vlot hij neemt een van de stoelen mee en verbergt zich daarachter de middelste verspreid een schoon wit tafellaken uit over het midden van het vlot en legt vakkundig compleet tafel grijpen voor twee personen neer de dikke let niet langer op de kleine hij kijkt naar de middelste, geeft een nieuwe dan aanwijzingen, waar zijn hoe hij alles moet plaatsen. De tafel wordt luxueus gedekt. De kleine observeert hun, machteloos, van achter de stoel)zee02 zeemeeuwen
================================
338KLEINE(angstig) Meneer...zee02 zeemeeuwen
================================
339DIKKE(geen aandacht aan hem schenkend) schuif het bestek wat naar rechts.zee02 zeemeeuwen
================================
340KLEINEMeneer... Ik ben vergiftigdzee02 zeemeeuwen
================================
342KLEINEMijn woord erop. Ik wilde het eerst niet zeggen, Maar ik krijg medelijden met u...zee02 zeemeeuwen
================================
343DIKKE(pakt een vork op en bekijkt die) Afwassenzee02 zeemeeuwen
================================
344KLEINEIk zeg het niet om me te drukken, maar alleen uit welwillendheid. Zelf hou ik van goed eten en Ik weet, dat gulzigheid soms de mens te gronde richt. Als ik niet vergiftigd was, zou ik niet zeggen, dan gaat u uw gang maar. Maar nu is het gewoon weg mijn plicht.zee02 zeemeeuwen
================================
345DIKKEWe beginnenzee02 zeemeeuwen
================================
346MIDDELSTEJawel chef. (haalt uit de hutkoffer een groot keukenmes en een slijpsteen, beide rekwisieten zijn echt, en slijpt het mes. Er moet een de authentiek, onaangenaam, ritmisch slijp geluid te horen zijn)zee02 zeemeeuwen
================================
347KLEINE(zich nog verder terugtrekken naar de uiterste rand van het vlot) Ik beweer niet dat het ongeneeslijk is. Nee, kom maar Je moet enkel maar even wachten, dan zal het wel overgaan. Als ik een dag of twee blijft liggen, komt dat vergif er wel uit. Ik zal hier gaan liggen, in dat hoekje. dan hebben de heren geen last van me. Als ik niet giftig meer ben, zal ik het zelf zeggen. Ik weiger me mezelf immers niet. zee02 zeemeeuwen
================================
348MIDDELSTE(de middelste blijft ritmisch het mes slijpen. De dikke kijkt nogmaals het tafelgerei na, houdt zijn hoofd opzij, met een keurende blik, loopt dan naar de hutkoffer, haalt er bloemen en een vaas uit, zet de bloemen In de vaas en plaats deze In het midden van de gedekte tafel. Dan gaat hij een paar passen opzij en bekijkt met ogen knipperend het eindresultaat. Nu pas in hij tevreden)zee02 zeemeeuwen
================================
349KLEINE(steeds onzekerder) Nou ja, misschien is twee dagen wat overdreven. Hoogstens één dag. U kent toch het gezegde: wat je vandaag te eten hebt, een dat morgen hé. He,he!zee02 zeemeeuwen
================================
350MIDDELSTE(de middelste probeert met zijn winkel de scherpte van het mes)zee02 zeemeeuwen
================================
351KLEINELaten we zeggen, een paar uur zou genoeg zijn, desnoods een uurtje... zee02 zeemeeuwen
================================
352DIKKEHet is tijd.zee02 zeemeeuwen
================================
353MIDDELSTE(middelste doet een stap naar voren In de richting van de kleine)zee02 zeemeeuwen
================================
354KLEINE(gehaast) goed, goed! U heeft gelijk. Maar mag ik u weer goede raad geven? Volkomen belangeloos?zee02 zeemeeuwen
================================
355DIKKEOp wat voor gebied?zee02 zeemeeuwen
================================
356KLEINEOp zuiver culinair gebied, het vakgebied, volkomen ter zake. Vindt u...... Vindt u het niet raadzaam, dat ik eerst mijn voeten was?zee02 zeemeeuwen
================================
357MIDDELSTE(de middelste kijk de dikke vraag het aan)zee02 zeemeeuwen
================================
358DIKKEdikke Inderdaad, daar heb ik niet aan gedacht. (tot de middelste) wat denkt u ervan? zee02 zeemeeuwen
================================
359MIDDELSTE(aarzelend) Ik weet het niet... Het zou kunnen knarsen tussen de tanden... Laat hem maar wassen.zee02 zeemeeuwen
================================
360KLEINE(haastig zijn broekspijpen oprollend) Oh, ziet u nu wel. Een goede stelregel. Hygiëne is de basis van een gezonde voeding. (krabt over zijn been) de bacteriën zijn niet te zien met het blote oog, Maar ik voel ze wel kriebelen. zee02 zeemeeuwen
================================
361DIKKEGoed. Persoonlijke reinheid heeft nog niemand geschaad. Integendeel, daardoor kan men er lang en gezond leven. Ik haal een handdoek voor u. (De kleine gaat op de rand van het vlot zitten en steekt zijn benen In de zee. Hij was ze, met het water plensend)zee02 zeemeeuwen
================================
362KLEINEDus de heren hebben het onherroepelijke besluit genomen, mij...zee02 zeemeeuwen
================================
363DIKKEIk dacht dat het wel duidelijk was.zee02 zeemeeuwen
================================
364KLEINEU heeft eerst iets gezegd over offervaardigheid...zee02 zeemeeuwen
================================
365DIKKEJa, ik zei dat offervaardigheid een mooi denkbeeld is.zee02 zeemeeuwen
================================
366KLEINE(gretig luisterend) Zegt u nog eens iets.zee02 zeemeeuwen
================================
367DIKKEWel, wat dan, eigenlijk heb ik al een schets gegeven van het geheel. Offervaardigheid, de bereidheid zichzelf weg te cijferen... zee02 zeemeeuwen
================================
368KLEINEJa, ja, Dat is allemaal waar. zee02 zeemeeuwen
================================
369DIKKE(naast hem staande met een handdoek) zitten we het nu in? En u wilde het eerst niet gelovenzee02 zeemeeuwen
================================
370KLEINEBlijkbaar was ik nog niet rijp, nog onervaren... Maar nu zie ik, dat er iets in zit. zee02 zeemeeuwen
================================
371DIKKE (aanmoedigend) Er is nog niets verloren.zee02 zeemeeuwen
================================
372KLEINEHet was laagkrachtig, u uw argumenten te verwerpen.zee02 zeemeeuwen
================================
373DIKKEMaar kennelijk bent niet door en door cynisch, als er nu edelijke gevoelens in uw beginnen te ontluiken. Misschien is het met die linkervoet nu wel genoeg? zee02 zeemeeuwen
================================
374KLEINEOh nee, tussen de tenen nog. Dus, om terug te komen op de zaak, ik moet u zeggen dat er in mij een andere, beter mens begint te ontwaken, maar...... Staat dit besluit onherroepelijk vast?zee02 zeemeeuwen
================================
375DIKKE(ongeduldig geworden) meneer!zee02 zeemeeuwen
================================
376KLEINENee, nee, vanzelfsprekend! Dus waar had ik het ook alweer over? Aha kom maar een andere, beter mens. Tenslotte is het iets heel anders om te worden opgegeten als gewoon slacht slachtoffer van overmacht dan als een andere, beter mens die uit eigen offervaardigwaardigheid... Met andere woorden kom maar op gegeten te worden met eigen innerlijke goedkeuring, uit edelmoedige beweegredenen. Maar hij geeft er mij uw woord, dat dit al besloten is? zee02 zeemeeuwen
================================
377DIKKEMijn erewoord.zee02 zeemeeuwen
================================
378KLEINEWel, niets aan te doen... Waar had ik het ook alweer over? Aha, dit geeft dus voldoening, een gevoel van vrijheid, ongebondenheid...zee02 zeemeeuwen
================================
379DIKKEeindelijk met hun verstandig geworden. (tot middelste) waarde vriend, geef eens een stukje zeep.zee02 zeemeeuwen
================================
380KLEINE(in geestdrift krakend) want Je moet vooral niet denken, dat ik enkel maar een willoos ingrediënt ben. dat wil niemand zijn puntzee02 zeemeeuwen
================================
381DIKKEu kunt er zeker van zijn, dat wij u hier niet als zodanig behandelen integendeel; U zult onze maag binnengaan, en daarmee onze herinnering, als een held, als een lichtend figuur, Zonder eigenbelang. Het lijkt me dat die linkervoet nu toch wel genoeg gewassen is. zee02 zeemeeuwen
================================
382KLEINE(steeds geestdriftiger wordend) Natuurlijk, zo is het wel genoeg. Eigenlijk is de rechter ook al helemaal schoon. Geef u me de handdoek maar, dan kom ik eruit.zee02 zeemeeuwen
================================
383DIKKEoh nee, de rechter moet nog een klein beetje.. zee02 zeemeeuwen
================================
384KLEINEzoals u wilt.zee02 zeemeeuwen
================================
385DIKKEDat lijkt me beter.zee02 zeemeeuwen
================================
386KLEINEJa, Ik heb het als eerste over me gekregen, dit grootste besluit te nemen. Als eerste ben ik opgestaan om mij voor anderen op te offeren.zee02 zeemeeuwen
================================
387MIDDELSTE(kritisch toekijkend) en een beetje soda zou wel goed zijn zee02 zeemeeuwen
================================
388DIKKEvan de zeep wordt het ook wel schoon. We kunnen nog wel even wachtenzee02 zeemeeuwen
================================
389KLEINEwachten?! Terwijl de heren honger hebben? Nooit! (Probeert op te staan, Maar de dikke druk drukt hem neer in zittende houding) zee02 zeemeeuwen
================================
390DIKKEde rechter moet nog een beetje en dan is het afgelopenzee02 zeemeeuwen
================================
391KLEINEnu ik gerijpt ben, spelen met benen voor mij geen enkele rol, ze mogen vuil zijn.zee02 zeemeeuwen
================================
392DIKKE(hem de handdoek aangegeven) de handdoek, en klaar is het punt (de kleine staat op en loopt naar het midden van het vlot)zee02 zeemeeuwen
================================
393KLEINEheren, ik dank u. Eindelijk ben ik er volledig mens geworden. Ik heb bij mezelf die idealen teruggevonden die ik miste.zee02 zeemeeuwen
================================
394DIKKEniks te danken zee02 zeemeeuwen
================================
395KLEINEIk heb mijn waardigheid. Hoe ligt de situatie uiteindelijk? Wij zijn met zijn drieën en ik Alleen zal de overige redden. Ik zou graag nog een korte redevoering willen houden over de vrijheid zee02 zeemeeuwen
================================
396DIKKElang?zee02 zeemeeuwen
================================
399KLEINENee een paar korte woorden maarzee02 zeemeeuwen
================================
400DIKKEGoed.zee02 zeemeeuwen
================================
401KLEINE(schuift een stoel naar de zijkant van het vlot en klimt erop, zoals tijdens de vergadering In het begin) vrijheid, dat heeft niets te betekenen. Ware vrijheid, dat betekent pas iets. Waarom? Omdat die waarachtig is en dus beter. Waar moeten we dan de ware vrijheid zoeken? Denk eens logisch na. Als de ware vrijheid niet hetzelfde is Als de gewone vrijheid, waar is dan de ware vrijheid? Dat is duidelijk. De ware vrijheid is alleen daar, waar geen gewone vrijheid is.zee02 zeemeeuwen
================================
402MIDDELSTEchef, waar is het zout? zee02 zeemeeuwen
================================
403DIKKEniet storen! Op zo'n moment... (Zachtjes) onderin de hutkofferzee02 zeemeeuwen
================================
404KLEINEen juist daarom... (de middelste loopt naar de hutkoffer kijkt erin, keert haastig naar de dikke terug)zee02 zeemeeuwen
================================
405KLEINE... En juist Daarom... Linker halve haakje herhaal dit en blijft het herhalen als een kapotte grammofoonplaat, niet eentonig door een verschillend interpreterend met telkens een andere intonatie komen alsof hij wanhopig zoekt naar wat hij eigenlijk wilde zeggen)zee02 zeemeeuwen
================================
406MIDDELSTE(aangedaan, halfluid maar heel duidelijk) chef, Ik heb dat blik top echter met kalfsvlees gevonden!zee02 zeemeeuwen
================================
407DIKKESSsssttt, berg het ogenblikkelijk op.zee02 zeemeeuwen
================================
408DIKKEen juist daarom...zee02 zeemeeuwen
================================
409MIDDELSTEeerlijk gezegd heb ik liever doperwten. Wist u dat het er was?zee02 zeemeeuwen
================================
410DIKKEMaar ik heb er geen trek in, en trouwens…zee02 zeemeeuwen
================================
411KLEINEen juist daaromzee02 zeemeeuwen
================================
412MIDDELSTEwat trouwenszee02 zeemeeuwen
================================
413DIKKE(naar de kleine wijzend) zie je dan niet, dat hij gelukkig iszee02 zeemeeuwen
================================